Råder private innsamlere til å ha en plan

Over hele landet har privatpersoner engasjert seg for å samle inn klær, utstyr og leker til flyktninger fra Syria. Røde Kors setter pris på initiativet, men ber initiativtakerne tenke seg godt om.

Engasjementet for å hjelpe syriske flyktninger er stort i hele landet- og stadig flere starter private innsamlingsaksjoner. Røde Kors i Stavanger advarer nå uerfarne hjelpegrupper mot å starte egne aksjoner.

SE REPORTASJEN: Engasjementet for å hjelpe syriske flyktninger er stort i hele landet- og stadig flere starter private innsamlingsaksjoner.

– Jeg vil råde alle til å gå gjennom de faste og store organisasjonene som har gjort dette mange ganger før, og veit hva det går i, sier Rune Knudsen, daglig leder i Stavanger Røde Kors.

Fallgruver

Over hele landet har privatpersoner engasjert seg i små og store grupper både i og utenfor sosiale medier. På Forus, mellom Sandnes og Stavanger, står allerede et lager så stort at initiativtakerne har måttet si nei til å ta imot mer.

Vi har fått telefoner fra folk som har 20 søppelsekker med klær, men vi kan ikke hjelpe dem.

Rune Knudsen, daglig leder i Stavanger Røde Kors

Knudsen i Røde Kors mener initiativet er prisverdig, men oppfordrer folk til å ha en god plan – aller helst før de begynner.

Rune Knudsen

ADVARER: Rune Knudsen, daglig leder i Stavanger Røde Kors, sier det er en del fallgruver private og uerfarne kan gå i.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er en del fallgruver du kan gå i hvis du privat begynner å samle inn for eksempel klær. Det skal transporteres dit flyktningene er, og det må være et mottaksapparat der. Jeg vil be alle som gjør dette nå, om å lage seg en god plan, sier han, og presiserer:

– Vi er veldig glade for at folk engasjerer seg. Vi vil ikke drepe noe initiativ, og sier ikke at folk ikke skal gjøre dette. Men tenk dere i alle fall godt om, oppfordrer han.

90 personer bare forrige uke

Knudsens organisasjon har mannskap på plass både på Lesbos, Kos og i Athen i Hellas, samt i Makedonia og Serbia. Han er ikke i tvil om at flyktningene trenger både klær og annet utstyr, men Røde Kors har per nå ikke noe system som gjør at de kan ta imot det folk samler inn i Norge.

– Jeg kan ikke gi innsamlerne noen råd utover at de må planlegge. Vi har fått telefoner fra folk som har 20 søppelsekker med klær hjemme, men vi kan ikke hjelpe dem, sier han.

Organisasjonen opplever for øvrig stor pågang av personer som vil engasjere seg, og mennesker som vil gi penger.

– Bare sist uke tok om lag 90 personer kontakt med oss i Stavanger og sa de kunne bidra. Og vi har samle inn godt med penger. Ti millioner kroner på landsbasis, bare til Røde Kors, sier han.