NRK Meny
Normal

Punktlighetsrekord for Jærbanen

Foreløpige tall for 2011 viser en punktlighetsrekord på 94 prosent for lokaltrafikken på Jærbanen.

Video Full stans på Jærbanen

Jærbanens 137 daglige avganger har vært i rute 94 prosent av gangene i 2011.

Foto: Nyhetsspiller

På dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger er punktligheten 97 prosent, og på hele strekningen har 94 prosent av togene vært i rute.

Tall tilbake til 1992 viser at punktligheten ikke har vært så høy noen gang i perioden. En punktlighet på 93 prosent har blitt oppnådd tre ganger, men ikke 94 som i 2011. Ifølge Jernbaneverket er det nye dobbeltsporet er viktig bidraget til det gode resultatet.

Pendlerforeningen er tilfreds

Henning Lode

Henning Lode er informasjonssjef i Jernbaneverket.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Pendlerforeningen leder, Odd Einervoll uttrykte i et uformelt møte på om bord på morgentog 3005 i dag tilfredshet med oppnådd resultat, sier Henning Lode, Informasjonssjef i Jernbaneverket.

Lode understreker at effekten av ruteendringen 11. desember viser en god tendens med en foreløpig gjennomsnittspunktlighet på 94 prosent i desember måned.

– Med disse endringene regner vi med at punktligheten på strekningen Sandnes – Egersund kan bli bedre, sier han.

Det er 137 avganger med lokaltog på Jærbanen en vanlig hverdag. Et lokaltog regnes å være i rute hvis det ankommer destinasjonen innenfor en tidsmargin på 3.59 minutter.

– Har også vært uryddige dager

Odd Einervoll, Jærbanependlerne

Odd Einervoll, leder av Jærbanependlerne.

Foto: Erik Waage / NRK

Odd Einervoll, leder for pendlerforeningen hadde ikke forventet at 2011 skulle bli et rekordår.

– Vi hadde ikke forventet det, men det er kjekt og helt klart positivt. Likevel har vi også noen av årets uryddige dager friskt i minne, sier Einervoll.

Han forventer at punktligheten også vil være god i 2012, men mener det vil gå på bekostning av en annen faktor for publikumsvennligheten.

– Den nye endringen fra 11. desember med at togene ikke går på samme minutt hver time vil nok gi bedre punktlighet, men det blir samtidig vanskeligere for folk å lære seg rutetidene og bruke toget, sier han.