Politisk storm om bybane

Utspillet fra samferdsleminister Liv Signe Navarsete om at Rogaland selv må betale for bybane, vekker sterke reaksjoner blant politikerne.

Bybane
Foto: NRK

Senterparti-statsråden sa til Stavanger Aftenblad at staten ikke vil bidra med øremerkede penger til bybane fordi kollektivtransport er fylkeskommunen sitt ansvar.

Ordfører i Stavanger Leif Johan Sevland, kaller utspillet en politisk bombe. Både kommunene på Nord-Jæren og fylkeskommunen var forberedt på at det skulle være et spleiselag med staten for å få til bybanen, men ikke at de må ta regningen alene.

Rutenettet for bybanen på Nord-Jæren

Rutenettet for bybanen på Nord-Jæren

Foto: Stavanger kommune

Overrasket

Også innen regjeringspartiene blir det reagert med overraskelse og vantro på utspillet. Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland fra SV kaller det et soloutspill.

- Dette er ikke i trå med regjeringens klimaplan, og Soria Moria erklæringen. Samferdselsministeren har jo selv sendt ut brev til kommunene hvor hun sier at hun ønsker slike initiativ som dette med bybanen, og at staten skal bidra, sier Langeland.

SV har gått inn for at storbyene skal få 150 millioner kroner til kollektivtiltak dersom de innfører rushtids-avgift. Senterpartiet i Stavanger ønsker ikke en slik avgift.

- Jeg lurer på om utspillet fra Navarsete har sammenheng med at Sp lokalt er imot rushtids-avgiften, sier Langeland.

Tar feil

Stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim fra Venstre mener Liv Signe Navarsete tar feil når hun uttaler at bybanen i Bergen blant annet er finansiert med omdisponering av riksveimidler fra staten.

- Bybanen i Bergen blir en realitet fordi Venstre i regjering kjempet på plass en pakke, sammen med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Venstre fikk også innført belønningsordningen som er direkte statlige kroner til bruk i storbyområdene. Holdningen fra Navarsete kan ikke skyldes annet enn at Senterpartiet og denne regjeringen ikke forstår hvor viktig det er å få på plass kollektivtransport i byene, sier Kvassheim.

Misforstått

Tirsdag ettermiddag avviser samferdselsminister Liv Signe Navarsete at staten ikke skal bidra til bybanen i Stavanger. Til politikerne som har blitt usikre på om det nå blir penger fra staten, har hun dette å si:

- Slapp av. Sevland vet meget vel at han snakker mot bedre vitende. Han prøver å røre i opprørt vann, fordi det er skapt en misforståelse. Selvfølgelig skal det brukes masse statlige midler i en bybane. Men det er fylkeskommunen som skal prioritere midlene på samme måte som de har gjort i Bergen og i Oslo.

- Men vil det komme såpass med midler at bybanen kan prioriteres uten at det går utover alt annet?

- Det vil komme over fylkeskommunens rammer. Det er det enkelte årsbudsjett som vil avgjøre hvordan den rammen er. Sånn har det vært før, og sånn vil det bli i fortsettelsen. Men dennne regjering satser på samferdsel. Vi har økt rammene til samferdsel med 3 milliarder kroner etter at jeg kom i stolen. Vi skal fortsette å satse på samferdsel. Det vil og bety at det kommer statlige midler til bybane i Stavanger, sier Navarsete.

 

 

 

Flere nyheter fra Rogaland