Hopp til innhold

Politiet frykter masseoppsigelser

Politiets Fellesforbund er bekymret etter at regjeringen og KrF blitt enige om en budsjettavtale for 2019. Den vil føre til store kutt i politisektoren, mener de.

Sigve Bolstad

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund er bekymret.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Dette går ut over tryggheten til befolkningen, og det går ut over rettssikkerheten, sier Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund.

Reaksjonene var sterke da Politiets Fellesforbund drøftet det nye statsbudsjettet under landsmøtet i Stavanger denne uken. 20,3 milliarder kroner er ikke nok, mener de. Nå frykter de masseoppsigelser.

– Vi har sjekket med alle våre 12 lokallagsledere i de 12 politidistriktene. Tilbakemeldingene er at ingen av distriktene vil kunne opprettholde dagens bemanning i 2019, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund mener at bare Oslo-, Sør-Øst- og Øst-politidistrikt, må kutte flere hundre stillinger i 2019. Det vil også bety færre ansatte i hvert distrikt i 2019, ifølge forbundslederen.

Patruljerende politi i Stavanger

Patruljerende politi i Stavanger frykter kuttene.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I Stavanger er en patrulje på vakt og klare for nye oppdrag. Litt tid til å være ute blant folk har de nå, men mindre tid til dette kan det bli, med det nye statsbudsjettet for neste år.

– Jeg tenker det er viktig at vi er synlige. Det virker forebyggende med tanke på oppblomstring av miljøer, noe vi ikke vil få like god tid til, sier politibetjent Ingvild, i Sør-Vest politidistrikt.

Avviser påstander

Men Solveig Horne avviser fellesforbundets påstander.

Halvportrett av barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Solveig Horne er ikke enig i påstandene fra Politiets Fellesforbund.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Det er ikke kutt i politiet sine budsjetter. Snarer tvert imot, sier Solveig Horne (Frp), som er medlem av Stortingets justiskomité.

I denne saken uttaler Horne seg på vegne av Frp og regjeringspartiene.

Horne mener at budsjettene til politiet aldri har vært høyere, og vekten i frie midler til politiet har økt. Dette gjelder også for neste år.

– Vi er klar over at politiet står i en krevende ressurssituasjon. Ny kriminalitet og spesielt etterforsking av vold og overgrep mot barn på nett er krevende, og krever ekstra ressurser, sier Horne.

Hun forteller at i budsjettforliket med KrF kom det på plass 40 millioner ekstra neste år, til å etterforske vold og overgrep mot barn.

Midlene fra statsbudsjettet dekker ikke inn overforbruket på 195 millioner kroner som politiet hadde i fjor, mener forbundet.

– Det må trekkes med inn i 2019 budsjettet, sier fellesforbundsleder Bolstad.

Justiskomiteen svarer

Lene Vågslid som er leder for justiskomiteen og stortingsrepresentant for Ap, sier til NRK at hun er helt enig med Politiets Fellesforbund.

– Budsjettforliket løser ikke løser utfordringene i politidistriktene. Tvert imot er jeg bekymret for akkurat det samme som Bolstad; at vi nå vil fjerne oss fra målet om to politi per 1000 innbygger og at det blir nedbemanning av norsk politi, sier Vågslid.

Hun mener det er skuffende at regjeringen og KrF ikke prioriterer grunnberedskap i forliket, og tror det vil svekke nærpolitiet.

– Ap forslår 410 millioner kroner mer til politiet enn regjeringen, av de 340 millionene i frie midler til politidistriktene. Dette trengs for å styrke politiet lokalt og for å gi et solid løft for etterforsking, sier Vågslid.

Dette mener Politiets Fellesforbund at politiet må kutte:

  • I Sør-Øst satte politidistriktet opp en oversikt over 50 stillinger som kunne nedbemannes for å gå i budsjettmessig balanse.
  • Oslo må ned omtrent 130–150 stillinger, men ledelsen har besluttet at det skal skje over to år.
  • Øst politidistrikt må hasteoppbemanne nå før årsslutt for å få øremerkede midler, men disse stillingene vil det ikke være penger til å opprettholde i 2019. Da må 40 stillinger nedbemannes.
  • Møre og Romsdal har per dags dato rundt 50 ledige stillinger, disse må holdes ledig neste år, for at man skal gå i budsjettmessig balanse. Noe som er kritisk i ett av landets dårligst bemannede politidistrikt, med store utfordringer blant annet på enkelte etterforskningsavdelinger.
  • I Nordland vil de med foreslått budsjett måtte holde minst 10–15 stillinger ledig i 2019 for å holde seg innenfor budsjett.