Hopp til innhold

Slik blir statsbudsjettet

Regjeringspartiene og KrF er enige om neste års statsbudsjett. De flytter på 4,3 milliarder kroner i forhold til budsjettforslaget til regjeringspartiene. Her er hovedpunktene.

VIDEO: Henrik Asheim (H), Kjell-Ingolf Ropstad (KrF), Abid Raja (V) og Helge Andre Njåstad (Frp) er enige om budsjettet for neste år.

– Vi har fått tilslutning fra alle de fire partigruppene for en budsjettenighet. Det er den sjette budsjettenigheten mellom disse fire partiene, sier finanspolitisk talsperson Henrik Asheim i Høyre.

Han fortsetter med å understreke at forhandlingene gir godt grunnlag for videre sonderinger av utvidelsen av Erna Solbergs regjering.

Milliardendringene ligger innenfor områdene

 • familie og oppvekst
 • velferd og trygghet
 • et inkluderende lokalsamfunn
 • bistand og skattelettelser.
Kjell-Ingolf Ropstad

Kjell-Ingolf Ropstad forhandlet for KrF.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

KrFs forhandler Kjell-Ingolf Ropstad sier han er spesielt fornøyd med satsingen på barn og oppvekst.

– Vi får et kraftig løft for kommunene både i bevilgninger for flere ansettelser i barnehagene og for å følge opp lærernormen. Til neste høst blir ca. 2.000 flere lærere enn da den store lærersatsingen startet, sier Ropstad.

Han sier partiet også er fornøyd med mentorordning for lærere og en økning av minstepensjonen på 4.000 kroner i året.

Frp kjempet mot avgiftsøkninger

Finanspolitisk talsperson Helge André Njåstad i Frp sier han er glad for at det ikke er innført noen ny salderingsavgift.

– Den største Frp-seieren er at vi for første gang har klart å kjempe gjennom at ingen avgifter økes i dette budsjettet, sier Njåstad.

Han sier Frps største seier er at den maksimale eiendomsskatten i norske kommuner blir satt ned fra syv til fem promille.

Partiet måtte imidlertid tåle en skatteøkning på rundt 900 kroner for alle som tjener 950.000 kroner eller mer i året.

– For Høyres del har det vært viktig å ivareta skatteopplegget i det store og hele. Det er en liten økning i trinnskatten, utover det er det altså ivaretatt i stor grad, sier Asheim.

Venstres Abid Raja sier budsjettet gir et godt grunnlag for å få KrF inn i regjering.

Her er noen av hovedpunktene:

 • Styrke familievernet: 20 millioner kroner.
 • Barnetrygden øker med 1000 kroner i året.
 • Øke engangsstøtten med 20.000 kroner til 83.140 kroner.
 • Styrke etterforskning av vold og overgrep mot barn med 40 millioner kroner.
 • Grunnstønaden til ekstrautgifter for glutenfritt kosthold: 200 millioner kroner.
 • Øker minstepensjonen for enslige alderspensjonister med 4000 kroner fra 1.9.2019.
 • Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten for 100 millioner kroner.
 • Bemanningsnorm i barnehagene for 160 millioner kroner.
 • Øremerkede midler til lærernormen (2019): 285 millioner kroner.
 • MVA-kompensasjon for frivillige for 50 millioner kroner.
 • Økt driftstilskudd/rammetilskudd for Den norske kirke på 70 millioner kroner.
 • Tilskuddsordning Mentorordning for nye lærere på 60 millioner kroner.
 • Enova: Overføring til klima- og energifondet på 100 millioner kroner.
 • Tilskudd til bredbånd i distriktene på 100 millioner kroner.
 • Tiltak for matsikkerhet og landbruk på bistandsbudsjettet på 100 millioner kroner.
 • Fjerne momsfritaket på netthandel i utlandet på 350 kroner. Dette skal gjelde fra 1. januar i 2020.
 • Satsen for selskapsskatt og trinnskatt senkes fra 23 til 22 prosent, og verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes til 25 prosent.

AKTUELT NÅ