Normal

Politiet advarer mot å huse flyktninger privat

Politiet har fått tips om at privatpersoner reiser til Danmark og henter asylsøkere hjem til seg. Flere familier huser syriske eller andre familier uten at disse er registrert hos politiet.

Flyktninger

Stadig flere asylsøkere kommer til Norge. Nå hjelper folk syriske flyktninger, uten å informere politiet. Det er ulovlig.

Foto: NRK

Ulovlig hjelp av flyktninger kan få alvorlige konsekvenser, skriver politiet i en pressemelding fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

– Dette er strenge brudd på utlendingsloven. I tillegg har vi fått informasjon om at privatpersoner reiser til Danmark og henter flyktninger og kjører dem hjem til seg. Dette går inn under paragrafen om menneskesmugling. Dette blir nok gjort i god tro, men kan få alvorlige konsekvenser, sier Margaret Haavik Sveen, som er politioverbetjent ved Utlendingsenheten i politidistriktet.

I henhold til Utlendingsloven § 108 fjerde ledd, a) og b) kan personer som hjelper en utlending til å reise inn i landet, eller til ulovlig opphold i landet straffes med bot eller fengsel inntil tre år.

Alle må registreres

Det er viktig at det foretas en forsvarlig førstegangsregistrering av alle asylsøkere så tidlig som mulig, understreker politiet.

– Dersom en utlending fremsetter en asylsøknad i et politidistrikt skal Politiets utlendingsenhet (PU) kontaktes. Dersom ikke annet avtales med PU skal politidistriktene foreta en forenklet registrering av asylsøkeren med foto og fingeravtrykk. Utlendingsdirektoratet har ansvar for innkvartering og overnatting for asylsøkere, minner Sveen om.

Antallet asylsøkere som kommer til Norge har steget betydelig siden sommeren. Det har tidligere vært antatt at det vil komme om lag 11 000 asylsøkere til landet i 2015.

En oppdatert prognose for inneværende år forventes å øke antallet til 30.000 asylsøkere.

Situasjonen i Europa er uoversiktlig og det er derfor mulig at vi får masseankomster som ligger høyere enn dagens ankomstbilde viser. I tillegg må en tenke på at disse menneskene ikke har fått helse- og psyketester.