Hopp til innhold

Pilleroboter gjør jobben for hjemmesykepleien

Kommunene sparer millioner av kroner og tusenvis av timer på å la roboter dele ut medisiner til de eldre. En bydel i Stavanger har halvert antall hjemmebesøk.

Maskinene som sørger for rett medisin til riktig tid

Stavanger kommuner har plassert ut 40 slike medisinroboter i bydelene Hundvåg og Storhaug. Leier 50 totalt, og de koster 100.000 kroner i måneden.

Foto: Johan Mihle Laugaland

«Vent, medisinpose kommer» , «Vennligst ta medisinposen».

Den finske pilleroboten på kjøkkenbenken slår alarm, blinker grønt og forteller på bestemt bergensdialekt at det er på tide å ta tablettene. Og den gir seg ikke før pasienten følger ordre.

– Skal godt gjøres å ignorere denne her, sier Bjarte Bøe som leder avdelingen for velferdsteknologi i Stavanger.

Avdelingen skal sørge for at kommunen tar i bruk nytt moderne utstyr. Hjelpemidler som blant annet skal sørge for at eldre skal kunne bo hjemme lenger.

Tekno-omsorg mot trange budsjetter

Bjarte Bøe leder avdelingen for velferdsteknologi i Stavanger kommune

Bjarte Bøe i Stavanger kommune.

Foto: Johan Mihle Laugaland

Trangere kommunebudsjetter og eldrebølga som skyller innover landet, tvinger nå norske kommuner til å da i bruk mer omsorgsteknologi. Da rådmannen i Stavanger la fram 2018-budsjettet sa han at kommunen må bygge et nytt sykehjem hvert andre år for å opprettholde dagens tilbud.

Det har ikke oljehovedstaden råd til. Derfor må kommunehelsetjenesten ta i bruk nye virkemidler.

Stavanger kommune har plassert ut 40 roboter hjemme hos pleietrengende innbyggere. Kommunen leier disse, noe som koster 100.000 kroner per måned.

Bydelene som har tatt i bruk roboten har i gjennomsnitt halvert antall hjemmebesøk, og for enkelte pasienter er besøkene redusert fra fire om dagen til to i måneden.

Robotene fører også til at de ansatte i hjemmesykepleien sparer masse tid.

– I løpet av en måned bruker vi mellom 3000 og 4000 timer på å dele ut medisiner til pasienter her i kommunen, forteller Bøe.

Vålandstunet sykehjem

Stavanger hadde trengt å bygge et nytt sykehjem annethvert år, dersom de ikke gjorde en omstilling innen eldreomsorgen. Her viser Vålandstunet sykehjem.

Foto: Google Maps

Sjeldnere besøk

For pasientene innebærer maskinen at de ikke trenger å vente på å få dagens dose med tabletter, og kan igjen bety at pleietrengende kan bo lenger hjemme.

– Vi regner med at dette er en utvikling som har kommet for å bli. Og dersom teknologien fører til at pasienter kan bo hjemme en måned, et halvt år eller to år lenger, så vil det hjelpe på situasjonen med eldrebølga, sier Sven Hove som leder eldrerådet i Rogaland.

Erfaringene i Stavanger er gode, og nå vil kommunen utvide ordningen slik at flere skal få pillerobot hjemme.

Er det ikke trist for pasientene når de nå får mindre besøk?

– Selvfølgelig er det slik for en del, men andre er glad for å slippe at noen kommer på døra i tide og utide. De syns rett og slett det er herlig at hjemmesykepleien kommer hver fjortende dag i stedet for fire ganger om dagen, sier han.