Hopp til innhold

Pasient vurderer søksmål mot Nav etter innsynssak

Da fastlegen til Hans Einar Johannessen ble gransket, krevde Nav innsyn i pasientjournalen hans. Selv fikk han ikke vite det før flere måneder etterpå.

Hans Einar Johannessen

Hans Einar Johannessen sier han ble sjokkert da Nav hadde gjennomgått hele pasientjournalen hans.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Jeg føler meg direkte krenket, sier Johannessen.

Totalt 15 pasientjournaler ble gjennomgått da Nav kontrollerte fastlege Svein Gisle Apelands praksis.

NRK har nylig fortalt om Apeland som mistet retten til å skrive ut sykemeldinger. Dette blant annet på grunn av manglende journalføring.

Les også Fastlege nektes å sykemelde sine 1500 pasienter etter 42 år

Svein Gisle Apeland går gjennom pasientlister

– Jeg reagerer på at jeg ikke fikk vite det med én gang. Jeg har alltid trodd at denne journalen var mellom meg og legen, sier Johannessen.

Både han, andre pasienter og behandlere har de siste dagene uttrykt sin støtte til fastlegen i sosiale medier.

Johannessen sier han har en kompleks sykdomshistorie. Og er derfor sykemeldt for ulike diagnoser flere ganger de siste årene.

Nå vurderer han å saksøke Nav.

– Jeg har ingen tiltro til Nav lenger. Nå tar jeg kontakt med en advokat for å høre hva jeg kan gjøre. Jeg har ingen tro på at dette kan være lov, sier Johannessen.

Bruker millioner på kontroller

Nav kontroll har seks årsverk som jobber med kontroll av leger og andre behandlere. I tillegg har de en rådgivende overlege som bistår med medisinske vurderinger.

Siden 2018 har Nav fratatt 57 leger retten til å praktisere for trygdens regning.

Det kan være fordi legens sykemeldingspraksis ikke er i tråd med regelverket, men også på grunn av manglende dokumentasjon.

May Snedsbøl, avdelingsdirektør, NAV Kontroll øst

Avdelingsdirektør i Nav kontroll. May Snedsbøl.

Foto: Privat

– Dette varierer fra sak til sak, sier avdelingsdirektør i Nav kontroll. May Snedsbøl.

Johannessen mener det er rart at en lege som ikke kjenner ham, skal ha vurdert hans journal for Nav.

– Det burde jo vært en som vet hvem jeg er, og som kjenner sykdomshistorien min, sier han.

For mye kontroll

Stortingsrepresentant for Rødt, Mimir Kristjansson, mener Nav driver med for mye kontrollvirksomhet.

– Jeg reagerer på at Nav legger opp til at det skal sløses med veldig knappe legeressurser i Norge. En leges fremste jobb er å behandle pasienter. Ikke skrive journaler til Nav, sier Kristjansson.

Mimir Kristjansson

Stortingsrepresentant for Rødt, Mimir Kristjansson, mener Nav har for mange kontroller.

Foto: Rødt

Han vil nå ta opp saken på Stortinget.

– Vi bør midlertidig få endret på regelverket. Vi kan ikke ha leger som må fylle ut skjemaer og journaler når det står tusenvis uten fastlege i Norge.

Tall fra Den norske legeforening viser at 235.000 pasienter er uten fastlege her til lands.

– Jeg ser derfor ingen grunn til å ha så strenge regler når vi har en fastlegekrise, sier Kristjansson.

Han forstår også at pasienter reagerer på at Nav har sett hele pasientjournalen deres.

– Jeg skjønner godt at de er forbanna og føler seg ført bak lyset. Dette er slurvete i forhold til personvernet.

Kan innhente journaler

Nav opplyser til NRK at etaten kan innhente fullstendige pasientjournaler dersom de har grunn til å tro at behandlerens praksis ikke er i tråd med regelverket.

– Dette er hjemlet i folketrygdloven, opplyser Snedsbøl i Nav.

Nav tar kontakt med pasientene etter gjennomgang av journalene.

I denne saken sendte vi forespørsel om journalene 9. august 2022. Vi mottok dem 13. september 2022. Varselbrev til pasientene ble sendt 21. oktober 2022, sier Snedsbøl.

Hun viser til at Høyesterett i en dom har avgjort at pasientens personvern ikke er absolutt når det er avgjørende som del i en kontrollsak mot legen.

Snedsbøl har ingen kommentar til at pasient Hans Einar Johannessen vil vurdere søksmål.

Saken tas nå opp på stortinget av Rødt, som mener lovverket må ses på. Han mener Nav har for mange kontroller. Hva har Nav kontroll å si til det?

Vi følger det til enhver tid gjeldende regelverk, sier Snedsbøl i Nav.

Hans Einar Johannessen er oppgitt over at legen hans har mistet retten til å sykemelde folk.

Har du noen gang blitt sykemeldt uten at du har vært syk?

– Nei. Jeg hadde trolig ikke vært her i dag om det ikke var for legen min.

Les også Legar kritiske til ny tilskotsordning for fastlegar: – Feil medisin

Assisterande helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) presenterte endringane i fastlegeordninga.