Hopp til innhold

Fastlege nektes å sykemelde sine 1500 pasienter etter 42 år

Svein Gisle Apeland er en av ti leger som er svartelistet av Nav. Nå står han frem for å advare andre fastleger.

Svein Gisle Apeland går gjennom pasientlister

15 av 1500 pasientjournaler er gjennomgått av Nav i en periode på 3,5 år.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Jeg står for alt jeg har gjort, sier fastlege Svein Gisle Apeland.

I et vedtak fra Nav kontroll står det at han ikke får være lege på samme måte som før. Han er fratatt «retten til å praktisere for trygdens regning». Altså får han ikke lenger sykemelde pasientene sine.

Han mener vedtaket er feil og vil nå advare kollegaer.

– De fleste pasientene mine har jeg behandlet i mange år. Jeg kjenner dem. Jeg kjenner sykdomshistorien deres. Derfor trenger jeg ikke alltid å skrive ned alt om tilstanden deres når jeg følger dem opp, sier han.

Jo, mener Nav kontroll.

– Har ikke tid til ei halv side i hver journal

Fastleger jobber i snitt 56 timer i uka. Apeland mener han ikke har tid til å skrive fyldige journaler.

– Jeg er i kontakt med 40–60 pasienter daglig. Da har jeg ikke tid til å skrive ei halv side i hver journal, sier Apeland.

I 42 år har han sykemeldt pasienter for ulike lidelser. I slutten av mars er det full stopp. I ni måneder.

– De har rett og slett avskiltet meg et halvt år før jeg tenkte jeg skulle gå av med pensjon, sier den 69 år gamle legen.

Det er fastlegekrise i Norge. Over 235.000 pasienter står uten fastlege. Det viser tall fra legeforeningen.

– Så det er ikke enkelt for meg å sette 1500 pasienter på gata, sier legen.

På grunn av fastlegemangelen har han valgt å utsette pensjonisttilværelsen. Forbudet mot å skrive ut sykemeldinger gjelder frem til 26. desember i år.

– Fem dager etter at jeg fyller 70, sier Apeland.

NRK har fått innsyn i alle dokumenter i saken.

Nav har gått gjennom 15 pasientjournaler. Legen har 1500 pasienter.

Når Nav foretar slike kontroller, er det ofte på bakgrunn av tips. Det er det også i denne saken.

May Snedsbøl, avdelingsdirektør, NAV Kontroll øst

May Snedsbøl er avdelingsdirektør for Nav Kontroll øst.

Foto: Privat

Hvert år kontrollerer Nav mellom 80 og 90 tips. I tillegg har de egne kontroller. Leger kan miste retten til å sykemelde pasienter i alt fra seks måneder til fem år. Etaten ser alvorlig på saker hvor det avdekkes feil og mangler.

Nav er helt avhengig av at vi kan stole på at behandlers erklæring gir et mest mulig objektivt og presist bilde av helsesituasjonen til den enkelte, sier May Snedsbøl.

Hun er avdelingsdirektør for Nav Kontroll øst.

I vedtaket fra Nav påpekes det særlig manglende journalføring når det gjelder oppfølgingen av pasienter.

– Men bak disse journalene ligger lange samtaler, sier legen.

I tillegg skriver Nav at de mener legen flere ganger har utstedt sykemeldinger uten dokumentert grunnlag.

For strenge

Den norske legeforening støtter at Nav gjennomfører kontroller, men skriver i en e-post til NRK at de har sett saker de siste årene hvor de mener Nav er for strenge.

Mindre inngripende tiltak kunne vært forsøkt for å oppnå ønsket forbedring hos legen, mener de.

Øyvind Anmarkrud, advokat, Den norske legeforening

Øyvind Anmarkrud er advokat for Den norske legeforening

Foto: Den norske legeforening

Selv om legene har ansvaret for god dokumentasjon og å overholde tidsfrister, mener vi at det må tas noe hensyn det totale bildet for leger i deres hektiske kliniske hverdag, skriver advokat Øyvind Anmarkrud.

Ifølge Snedsbøl i Nav reagerer de kun så sterkt når det er brudd på folketrygdloven.

Når vi vurderer lengden på en eventuell reaksjon, gjøres dette etter en helhetsvurdering av kontrollens funn, omfang av feilene, skyld og alvorlighetsgrad, sier Snedsbøl.

Akkurat nå er ti leger fratatt retten til å sykemelde. Det siste året har 15 leger fått formelle advarsler. De har ikke mistet retten til å sykemelde.

Nav opplyser at det ifølge helsepersonelloven er krav til at det skrives journaler, og hva disse skal inneholde. Snedsbøl sier hun har forståelse for at det er ei fastlegekrise i Norge, og at tidspress kan forekomme.

– Likevel leverer de aller fleste det de skal til Nav. Vi har nær 5000 fastleger i Norge. Og de aller fleste gjør en svært god jobb. Det er kun noen få behandlere som fratas denne retten, sier hun.

Én lege vurderer

Nav bruker én lege fast til vurderinger i denne typen saker. Legeforeningen mener at det i noen tilfeller bør vurderes to sakkyndige leger.

Det bør unngås at sakkyndige måler den enkelte opp mot en «gullstandard» som i praksis vil være nær umulig, og i alle fall uhensiktsmessig, mener advokat Øyvind Anmarkrud.

I dag gjør en spesialist disse vurderingene for Nav. Stillingen blir utlyst offentlig. Nav bringer inn flere sakkyndige når det er påkrevd.

Går spørsmålene utenfor det som er vår rådgivende overleges kompetanseområde, kobles andre rådgivende leger i Nav på, alternativt eksterne, sier Snedsbøl.

Fastlege Svein Gisle Apeland går gjennom dokumentene fra NAV.

Fastlege Svein Gisle Apeland går gjennom dokumentene fra Nav.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Unødvendige sykemeldinger?

Når det gjelder Svein Gisle Apelands praksis, har Nav kontrollert 15 journaler fra 1. juni 2019 til 30. november 2022.

I perioden har de 15 pasientene vært sykemeldt til sammen 214 ganger. Nav mener det mangler dokumentasjon i 151 av sykemeldingene. 64 journaler står tomme.

– Jeg burde nok sikkert journalført bedre til tider. Det innser jeg. Men jeg er her først og fremst for pasientene mine. Ikke for systemet, sier Apeland.

Han mener også Nav har tatt sin beslutning på et tynt grunnlag.

– Jeg har 1500 pasienter. De har sett på 15 journaler, sier legen.

Store deler av kontrollperioden har vært under pandemien. Da har det vært mulighet for å kunne gi sykmelding uten personlig oppmøte. Dette vedtaket gjelder frem til juni 2023.

– Så ja. Jeg har sykemeldt en del pasienter over telefonen. Som de fleste andre fastleger, sier Apeland.

Nav opplyser at en sykemelding skal bygge på en konsultasjon med pasienten. Enten personlig eller digital. May Snedsbøl uttaler seg på generelt grunnlag, men presiserer at pasienten ikke skal definere sitt eget behov for sykemelding per tekstmelding.

Dette kan fremstå som om pasienten har «bestilt» sykemelding uten at legen har vurdert behovet for den. I disse tilfellene vurderer vi at legen ikke har gjort jobben som er lagt til ham i erklæringsarbeidet overfor Nav, sier hun.

For å kunne gjøre slike vurderinger, innhenter Nav pasientjournalen.

NRK har tidligere skrevet om fastlegen fordi han var lei av at pasientene fikk avslag på helseforsikringer på grunn av psykiatri i journalen.

Les også Henviser heller til prest enn psykolog

Svein Gisle Apeland

Kan medisinere

Apeland har fortsatt mulighet til å ta imot pasientene sine. Han kan både undersøke og skrive ut medisiner.

Men hva skal du gjøre med dem som trenger å bli sykemeldt?

– Nei, jeg får vel alliere meg med kollegaer, sier Apeland.

Helsesjef i Haugesund, Tone Berntsen Steinsvåg, er underrettet om vedtaket.

Helsesjef i Haugesund, Tone Berntsen Steinsvåg.

Helsesjef i Haugesund, Tone Berntsen Steinsvåg.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Ved behov for sykemeldinger, kan Apeland rådføre seg med andre fastleger. Kollegene kan da skrive ut sykemelding, sier Steinsvåg.

Hun mener det er bra at Nav har kontroller.

– Samtidig er alle fullstendig klar over hvilken krise vi står midt oppi, sier hun.

Kritisk til å gi ut journalene

Apeland var i utgangspunktet kritisk til at Nav skulle få innsyn i hele journalene til pasientene sine.

– Det er ikke rett at pasientene mine skal få livene sine brettet ut. Og det uten at de får vite om det først, sier fastlegen.

Nav kan innhente fullstendige pasientjournaler dersom de har grunn til å tro at behandlerens praksis ikke er i tråd med regelverket.

Legejournal

Nav har gjennomgått 15 pasientjournaler over en periode.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

For å kontrollere om en lege har brutt regelverket, må vi se på arbeidet legen har gjort for oss. I praksis er dette erklæringer sendt til Nav om sykdom og nedsatt funksjonsevne for legens pasienter. Grunnlaget for disse vurderingene skal skrives i pasientjournalene, sier direktør for Nav kontroll, May Snedsbøl.

Nav underretter pasientene etter at de har innhentet journalene.

Fastlege Apeland mener det er brudd på personvernet.

– Jeg anbefaler mine yngre kollegaer å skrive to sett journaler. En som offentlige myndigheter kan grafse i. Og en som ligger et sted med kun to sett nøkler. Legens og pasientens.

Fastlegen vurderer nå å klage på vedtaket. Det kan han gjøre innen seks uker fra han mottok vedtaket 6. mars.

Les også Må reise 28 mil tur/retur for å gå til fastlegen

Studentene Merete Honningsvåg og Emilie Monsen.