– Leger kan for lite om antibiotika

Den norske legestanden jobber iherdig for å redusere overforbruket av antibiotika med 30 prosent, men flere fastleger kjenner fortsatt presset fra pasienter til å skrive ut resept.

Jon Sundal

KRITISERER: Smittevernoverlege Jon Sundal tror det er realistisk å kutte antibiotikabruken med 30 prosent på landsbasis.

Foto: Kees Fjellvang / NRK

– Kunnskapsnivået hos den generelle legen er for dårlig når det kommer til antibiotikabruk, sier smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus, Jon Sundal.

Han mener norske leger ofte ser til antibiotika, for å være sikker på å dekke pasientens behov.

– Hva er fornuftig bruk?

Morten Lindbæk, leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin og professor i allmennmedisin

Leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk innrømmer at fokuset på reduksjon av antibiotikabruk kan høyne terskelen for å skrive ut medikamentet.

Foto: Camilla Veka/NRK

– Det er veldig variabelt. Noen leger er bedre på dette enn andre, og derfor er det viktig å styrke informasjonsarbeidet. Jeg mener vi skal nå målet om å redusere bruken med 30 prosent. Det vil være det beste for alle, og ikke minst for den kommende generasjonen.

For å få bukt med problemet har sykehuset gjennom systematisk arbeid redusert bruken av antibiotika med 25 prosent på fem år.

– Vi har laget retningslinjer for utskriving av antibiotika. I tillegg har smittevernoverleger og infeksjonsmedisinerne deltatt aktivt på pasientgjennomganger, sier smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus, Jon Sundal.

Disse kommunene skriver ut mest antibiotika

Behandlingssted

Antall resepter med antibiotika per 1000 innbyggere per år

Namdalseid

594

Verran

513

Gulen

503

Sør-Odal

500

Ulstein

497

Hemnes

484

Våler, Hedmark

482

Åsnes

479

Spydeberg

478

Lavangen

473

– Et overforbruk

– Det er et overforbruk av antibiotika i Norge, sier leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk.

Bruken av antibiotika skal reduseres med 30 prosent fra 2012 til 2020. Det betyr at antall antibiotikaresepter per tusen innbygger skal kuttes til 250.

– Nå er vi kommet halvveis, altså en nedgang på rundt 15 prosent.

Antibiotikasenteret jobber målrettet gjennom kursing av fastleger for å bidra til reduseringen av bruken av antibiotika, men kun halvparten har møtt opp.

– Det har vært veldig effektivt. Vi ser at de som deltar på kursene reduserer bruken med 15 prosent de neste seks månedene, konstaterer Lindbæk.

– Er det fare for at fokuset på reduksjon av antibiotikabruk fører til at terskelen for å skrive ut medikamentet blir større?

– Klart det er en fare for det, svarer han.

Disse kommunene skriver ut minst antibiotika

Behandlingssted

Antall resepter med antibiotika per 1000 innbyggere per år

Båtsfjord

89

Kåfjord

101

Kvænangen

107

Sandøy

109

Nesseby

116

Moskenes

120

Hasvik

122

Nesna

125

Tana

128

Herøy, Nordland

135

Kjenner presset

Eigersund er versting-kommunen i Rogaland når det kommer til fastleger som skriver ut antibiotika, med 449 resepter per 1000 innbygger per år. Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad i Eigersund innrømmer at det ikke er godt nok.

– Vi har et klart forbedringspotensial i bruken av antibiotika, sier han.

Bjarne Rosenblad

– Det kan oppstå et press på fastlegene om å skrive ut antibiotika, mener kommunelege i Eigersund, Bjarne Rosenblad.

Foto: Kaj Hjertnes / NRK

– Hva skyldes overforbruket?

– Vi har hatt en lang periode med legemangel i kommunen. Det gir legene en presset hverdag med mange pasienter. Ofte har pasienten en forventning om at fastlegen skal skrive ut medisin, svarer Rosenblad.

Han får støtte av Morten Lindbæk som i tillegg til å jobbe for Antibiotikasenteret også er fastlege selv.

– Forventningen fra pasienten om å få utskrevet antibiotika, kan presse fastlegen. I tillegg skal man på kort tid gjennomføre en undersøkelse, som lett kan føre til at man skriver ut antibiotika for sikkerhetsskyld, mener Lindbæk.

Antibiotikabruken per fylke

Andel brukere av antibiotika i prosent

Fylke

2012

2013

2014

2015

2016

Nedgang i prosentandel

Akershus

25.2

23.1

22.6

21.8

21.0

16.7

Aust-Agder

26.7

24.9

23.7

23.8

21.5

19.5

Buskerud

25.5

23.7

23.4

22.5

21.3

16.5

Finnmark

21.4

20.6

19.3

19.1

18.4

14.0

Hedmark

25.3

23.4

23.0

22.4

21.7

14.2

Hordaland

26.0

24.9

23.7

23.0

22.0

15.4

Møre og Romsdal

25.0

23.4

22.6

22.8

21.7

13.2

Nordland

23.1

21.7

21.5

20.9

20.0

13.4

Nord-Trøndelag

25.9

25.3

24.5

24.0

22.4

13.5

Oppland

25.0

23.3

22.4

22.2

21.1

15.6

Oslo

25.1

22.8

22.3

21.4

20.5

18.3

Rogaland

24.5

23.3

22.5

21.6

20.7

15.5

Sogn og Fjordane

23.7

22.4

20.1

20.5

19.8

16.5

Sør-Trøndelag

23.0

21.9

21.5

20.6

19.9

13.5

Telemark

24.5

22.9

22.2

22.7

21.2

13.5

Troms

21.5

20.0

19.5

18.9

18.1

15.8

Vest-Agder

27.2

25.5

24.2

23.5

22.6

16.9

Vestfold

26.5

25.1

24.2

23.7

22.4

15.5

Østfold

28.6

26.5

25.7

24.9

23.9

16.4

Hele landet

25.1

23.5

22.8

22.2

21.2

15.5