Over 150 norske kirker brukes nesten ikke

Samtidig som kirkebesøket faller som en stein, viser en ny undersøkelse at ti prosent av alle norske kirker står «tomme». – Ikke overrasket, sier flere.

Madlamark kirke

I 2017 hadde Den norske kirke 5.449.203 besøkende. Det er 235.000 færre enn året før.

Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– I de tre eldste kirkene har vi gjerne fire til fem gudstjenester i løpet av året, forteller Aud Jorunn Baustad.

Hun er kirkeverge i Etne. En kommune med 4000 innbyggere, hvor menigheten har syv kirker å velge mellom. To kirker som brukes flittig, med økt besøk, og fem kirker som brukes sjeldnere enn én gang i måneden.

Etne Kyrkje

Kirkeverge i Etne, Aud Jorunn Baustad.

Foto: Kees Fjellvang / NRK

Hun er ikke alene om å være kirkeverge for flere kirker som er lite i bruk.

En fersk undersøkelse som KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, har gjort blant landets kirkeverger, viser at mellom 150 og 175 norske kirker brukes mindre enn én gang i måneden.

Det tilsvarer ti prosent av de 1633 kirkebyggene som hører inn under Den norske kirke.

– Ikke veldig overraskende. Det skyldes at det er færre seremonier. Vi ser jo at antall gudstjenester i Norge har gått ned, sier avdelingsdirektør i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Samtidig stuper kirkebesøket i Norge. På kun seks år har kirken mistet over 800.000 besøkende, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Vi kan ikke utelukke at det kan være en årsak. Det hadde vært interessant og gått videre inn i tallene i undersøkelsen for å se om tallene har vært slik lenge eller om dette er nytt.

– Kirker råtner på rot

80 prosent av alle kirkevergene i Norge har svart på undersøkelsen. Én av de 333 kirkevergene er Trygve Torgersen i Sola.

– Ikke overrasket, sier han om resultatene.

Torgersen styrer selv over en gammel kirke som forfaller. Tidligere i år fortalte NRK at han har vært med på å rive én av totalt fem kirker i Norge etter krigen. Nå kan det skje igjen, fortalte Torgersen.

Trygve Torgersen

Kirkeverge i Sola, Trygve Torgersen.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Årsaken er at Tananger menighet fikk ny kirke i 2002. Det førte til at hele menigheten flyttet fra den gamle kirken. I 16 år har kirken stått tom og forfalt. Nå tror kirkevergen etterslepet på den gamle kirken beløper seg til seks millioner kroner.

– Jeg snakker med fortvilede kirkeverger om kirker som råtner på rot. Vi trenger en debatt om hvor mye vi makter å ta vare på, sa Torgersen tidligere i år.

I Norge beløper etterslepet på kirkebygg seg til mellom ti og tolv milliarder kroner.

– Det er flere årsaker til at kirker står tomme. Bosettingsstrukturen har endret seg mye siden mange av disse kirkene ble reist. Samtidig har kirkebesøket gått ned noen steder, sier Torgersen nå.

Se tidskart for bygging av kirker i Norge fra år 1000 av:

Står foran et veivalg

Randi Moskvil Letmolie i KA er enig med kirkevergen om at det trengs en debatt, om hvor mange kirker som skal tas vare på.

Randi Moskvil Letmolie

Randi Moskvil Letmolie i KA, arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Foto: KA

– Vi står foran et veivalg. Vi må ta diskusjonen om hvilke kirker vi bør og skal ta vare på. Og hva slags bruk de skal ha fremover, sier hun.

I undersøkelsen sier kirkevergene at de tror 90 kirker vil være tatt ut av vanlig bruk som gudstjenester i kirker om ti år. Under KAs høstkonferanse er utvidet bruk av kirker blant temaene som tas opp.

– Bruk er det beste vern, så det er i alles interesse at kirkene benyttes mer. De kan brukes på ulike måter, samtidig som kirkene skal være et gudstjeneste- og seremonisted, avslutter Letmolie.