Ørnasteinen er borte vekk

Ørnasteinen ved Mosvatnet er sprengt bort av Statens vegvesen. – Trist, men ikke uventet, mener Naturvernforbundet.

Ørnasteinen, før og etter

Ørnasteinen ved Mosvatnet er sprengt bort av Statens vegvesen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi skal bygge en miljøkulvert for kommunen som gjør at vi får bundet sammen grøntdraget med Vålandsparken og med Mosvatnet. For å få til det, måtte vi ta vekk steinen.

Det sier Gunnar Eiterjord som er prosjektleder for Ryfast-utbyggingen.

– Dette var trist, men ikke helt uventet.

Det sier lederen for Naturvernforbundet i Stavanger Erik Thoring til NRK.

Erik Thoring

Lederen for Naturvernforbundet i Stavanger, Erik Thoring, synes det er trist at Ørnasteinen er borte.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Han mener det som har skjedd er et tydelig tegn på at det ikke har vært en debatt om konsekvensene av Ryfast-utbyggingen.

– Det har kommet for langt i prossessen, og vegvesenet har ikke vært oppmerksom på Ørnasteinen fra starten av. Dermed har de prosjektert med tanke på at den helt naturlig og uten videre skulle vekk, sier Thoring.

Et unikt natur og kulturhistorisk minne

Naturvernerne har engasjert seg kraftig for å bevare Ørnasteinen som de mener er et unikt natur- og kulturhistorisk minne.

Steinen lå opprinnelig på en holme innerst i Mosvannet. I forbindelse med byggingen av Motorveien ble den innerste holmen dels begravd i veifyllingen.

Fram til Ørnasteinen ble sprengt lå den skjult av skog og kratt noen meter fra motorveien.

Vurderte om steinen kunne tas vare på

Statens vegvesen har vurdert om det var mulig å ta vare på Ørnesteinen.

– Vi så på en mulighet der vi prøvde å endre på miljøkulverten slik at en kunne gå utenom steinen. For å få det til måtte vi lagt anleggsveiene som skal til når vi skal bygge miljøkulverten og sykkelstamveien ut i andedammen ved siden av Mosvatnet, sier Eiterjord.

Gunnar Eiterjord

Gunnar Eiterjord som er prosjektleder for Ryfast-utbyggingen, sier Statens vegvesen har vurdert mulighetene for å flytte Ørnesteinen.

Foto: Anders Fehn / NRK

Prosjektlederen har og vurdert flytting av steinen.

– I tillegg til at det var kostbart, var det og usikkerhet knyttet til om det var mulig å gjøre det. I så fall var det stor sannsynlighet for at steinen ville gli fra hverandre når vi flyttet den, sier Eiterjord.

Statens vegvesen og Park og vei-avdelingen i Stavanger kommune kom fram til at det beste var å ta bort Ørnasteinen.

– Politikerne har sovet i timen

Naturvernforbundet mener Ørnasteinens skjebne er en konsekvens av vedtaket om å bygge Ryfast.

– Når du lager omelett, må du knuse egg. I neste omgang er det et uttrykk for at vegvesenet ikke har hatt øyne for å forsøke å gjøre dette så skånsomt som mulig. De kunne gjort det mye mer skånsomt, men det har ikke vært på agendaen deres. De har heller ikke fått den bestillingen av politikerne. Politkerne har sovet i timen. De har sovet i mange år faktisk, sier Thoring.