Hopp til innhold

Positive etter ministermøte om flyplass

Sjøl om samferdselsministeren ikke kan love å frede utenlandstrafikken på Haugesund lufthavn Karmøy, var de lokale ordførerne fornøyde etter å ha snakka med ham.

Petter Steen, Aase Simonsen og Ketil Solvik-Olsen på Solamøtet 2015

Petter Steen (med ryggen til), Aase Simonsen og Ketil Solvik-Olsen (i bakgrunnen) etter møtet under konferansen Solamøtet i dag.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Vi hadde en god tone, vil jeg si, sier Karmøy-ordfører Aase Simonsen (H).

Sammen med kollega i Haugesund, Petter Steen, stortingsrepresentanter og andre blå haugalandspolitikere møtte hun i dag samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Tema var framtidig drift av regionens flyplass, Haugesund lufthavn Karmøy.

– Møtte forståelse

Avtalen om flyplassdrift er inngått med Avinor, og varer til 2018. Allerede i år skal den forhandles på nytt. En konsekvens kan bli at utenlandstrafikken forsvinner – noe begge ordførere ser svært mørkt på.

Ketil Solvik-Olsen på Solamøtet 2015

Ketil Solvik-Olsen på Solamøtet.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Journalistene fikk ikke være med under møtet, men etterpå var både Simonsen på Karmøy og Steen i Haugesund positive.

– Jeg følte vi fikk presentert våre synspunkter om hva slags betydning denne flyplassen har for vår region, sier Petter Steen.

– Vi møtte stor forståelse for de utfordringene og mulighetene som ligger på flyplassen på Karmøy, oppsummerer Simonsen.

Vil utvikle luftfarten

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke love haugalandspolitikerne noe som helst.

– Engasjerte stortingsrepresentanter og lokale politikere ønsker å utvikle Haugesund lufthavn. Det er også min målsetting, sier statsråden, men presiserer at det er det statlige selskapet Avinor, og deres styre, som til sist skal få avtalen i havn.

– Frp og Høyre har begge gått til valg på at vi ønsker å utvikle luftfartsnæringa. Vi er positive til å videreutvikle Haugesund lufthavn, sier han.