Kystverket: – Oljevernberedskapen i islagt fjord er ikke god nok

En rapport fra Kystverket slår fast at man ikke har god nok teknologi for å fjerne olje i islagte farvann.

Tilsyn

Miljødirektoratet avdekte is rundt fartøy i Bøkfjorden, da de holdt en inspeksjon av oljeomlastingen i slutten av januar.

Foto: Miljødirektoratet

Johan Marius Ly.

Beredskapssjef i Kystverket Johan-Marius Ly.

Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

Kystverket slår fast at man ikke har god teknologi for å fjerne olje i islagte farvann. Det kommer frem i en rapport samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har fått.

– Nå må ny teknologi komme på plass, sier beredskapssjef i Kystverket Johan-Marius Ly.

– Finnes ikke gode løsninger ennå

Oljeskadet fugl

Tallene over hvor mange sjøfugler som døde av oljesøl etter Godafoss-ulykken, er usikre.

Foto: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing

– Utslippet fra «Godafoss» på Hvaler i februar 2011 viser at det ikke eksisterte fullgode effektive løsninger for oljevern i isfylte farvann, og påpekte egentlig at det er behov for å utvikle ny kunnskap og ny teknologi, og finne hensiktsmessige og gode løsninger på de utfordringene som oljevern i isfylte farvann byr på, sier beredskapssjef Ly.

Oljeutslippet fra «Godafoss», i en islagt Oslofjord i 2011, ga myndighetene en vekker. Kystverket konkluderer derfor med at det ikke finnes gode løsninger for oljeoppsamling i is i en fersk rapport overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

– Følg rådene

Cecilie Hansen

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Cecilie Hansen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Rapporten gir klare råd til ministeren, og nettopp disse rådene håper nå ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen, at regjeringen følger opp.

– Jeg har forventninger til at ministeren følger utvalget sine anbefalinger. Det er ingen tvil om at vi må satse mer på forskning. Hvis vi skal kunne utnytte ressursene som ligger i nord, og spesielt i Barentshavet, så må sikkerhet og beredskap opp på et helt annet nivå enn det vi ser i dag, sier Hansen.

Forrige uke ble det klart at Norterminal mener 100 meter er tilstrekkelig avstand til fast is, for å kunne drive oljeomlasting. Cecilie Hansen er ikke bekymret over den vurderingen, til tross for at man nå har fått bekreftet igjen at oljesøl i is er svært problematisk.

– Jeg har ingen grunn til å stille tvil ved Norterminals faglige avgjørelse, sier Hansen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 19:45