Oljefunn i Barentshavet: – En udetonert klimabombe

Miljøorganisasjoner ber om at det nye store oljefunnet i Barentshavet får bli der det er. Men oljeselskapet vil allerede neste år bore flere brønner rundt Alta-prospektet.

Bildemontasje

Boreriggen Island Innovator, 100 nautiske mil nordvest for Hammerfest i Barentshavet. Der borer de etter olje i Alta-prospeketet, for oljeselskapet Lundin Norway AS. Miljøvernorganisasjoner mener dette er for nært land og dermed innebærer for store risikoer ved å gjøre noe med olja.

Foto: Bildemontasje

Det har i dag vært stor entusiasme fra oljebransjen om det nye funnet i Barentshavet. Funnet anslås å være mye større enn Goliat-feltet.

– Dette er en udetonert klimabombe og vi bør la den oljen og gassen få bli liggende. Verden har allerede funne alt for mye fossil energi til at vi kan brenne av alt sammen. Veldig mye må bli liggende og da må nye funn som dette definitivt bli liggende, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken om det store oljefunnet i Barentshavet.

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken mener det nye oljefunnet er en udetonert klimabombe som må få bli liggende der den er.

Foto: Ola Helness

Han peker også på at værforholdene er såpas tøffe i området, at det er for utrygt å gå videre med noen form for utbygging av feltene.

Feltet med dagens oljefunn ligger om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest, ikke lange avstanden i fra land. Dette mener lederen i Naturvernforbundet er avgjørende for å la olja være.

– Dette er et funn som er gjort nært land og det er klart at hvis det skjer en ulykke her, så tar det kort tid før et oljesøl vil nå land og kan gjøre store skader. Så vet vi jo også at de værmessige forholdene i Barentshavet er veldig utfordrende og vi har i dag ikke noe oljevernberedskap som er god nok til å takle disse utfordringene. Dermed er den beste oljevernberedskapen vi har, det er å la oljen bli liggende, sier Haltbrekken.

Til tross for at det har vært en negativ svingning i olje- og gassbransjen, mener Lars Haltbrekken at det vil få enda større konsekvenser for klima og miljøet. Naturvernforbundet mener dette kan gi en klimaforurensing tilsvarende minst 133 millioner tonn CO2 – over 2,5 ganger høyere enn Norges totale årlige utslipp.

– Hvis dette oljefunnet pumpes opp så vil det være mørke skyer i horisonten for klodens framtid. I verste fall, så vil oljen som ligger her føre til et CO2-utslipp som er tre ganger så høyt som det årlige norske utslippet, avslutter leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

(Saken fortsetter under bildet.)

Island Innovator

Boreriggen Island Innovator som er eid av Odfjell Drilling på oppdrag av Lundin Norway fant det store olje- og gassfunnet i Barentshavet.

Foto: Lundin Norway

Et av de største funnene på norsk sokkel

Lundin Norway AS er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnen i området om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest. Dette blir nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Man regner med at firmaet har funnet mellom 14 og 50 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Dette kan gi rundt 310 millioner fat olje.

Det nye funnet det svenskeide firmaet Lundin Norway AS nå har funnet anslås å være større enn Goliat, og mye større enn firmaets første funn, Gotha.

Sissel Eriksen

– Dette er en strålende dag, sier letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen om det nye funnet i Barentshavet. Hun mener dette kan gi en oppsving i bransjen.

Foto: Oljedirektoratet

Det har vært et stort fall i oljeprisen den siste uka, og bransjen har vært prega av varsler om oppsigelser og lite optimisme.

Oljedirektoratet mener det nye funnet dermed kan være den oppsvingen mange trenger og vil kunne være et vendepunkt for utbygging av området.

– Vi ser at det kan være ytterligere potensiale i lisensen, med flere prospekter som kan bores neste år. Dette er så store ressurser at det kan gi store bidrag til en utbygging. På den måten kan dette være et vendepunkt sier Eriksen.

– Dette vil ha mye å si for å kunne få til en utbygging i dette området. Det har kort avstand til Gotha og ikke langt fra Castberg-feltet, sier Sissel Eriksen.

Fortsetter i Barentshavet neste år

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt, men oljeselskapet Lundin Norway AS vil i april neste år bore flere brønner rundt oljefunnet på Alta-prospektet.

Han Kristian Rønnevik i Lundin

Hans Christen Rønnevik som er letedirektør i Lundin, sier de fortsetter til neste år i Barentshavet med å finne ut omfanget av oljefeltet.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK


Dette for å få mer nøyaktige tall over hvor mye olje det er i feltet.

Oljedirektoratet har beregnet funnet til mellom 14 - 50 millioner standardkubikkmeter. Det vil i beste fall være dobbelt så stort som Goliat-feltet.

Lundin Norway AS sier de nå er i gang med planleggingen av flere brønner på feltet.

– Vi fortsetter å evaluere den brønnen vi har. Vi planlegger flere avgrensningsbrønner, som vi da skal bore neste år og vi gjør de nødvendige forundersøkelsene ute på feltet for å være i stand til å bore dette fra april neste år, sier letesjef i Lundin Norway AS, Hans Rønnevik.

– De kan juble så mye de vil

Til tross for stor jubel i olje- og gassbransjen, er Greenpeace i likhet med Naturvernforbundet redd for konsekvensene dette kan ha for klima og miljø.

– De kan juble så mye de vil, men dette er olje vi uansett ikke har råd til å utvinne. Klimautfordringene krever at oljen blir liggende. Noe annet vil være svært uansvarlig, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Truls Gulowsen, Greepeace

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen mener at klimautfordringene krever at oljen i Barentshavet blir liggende der den er.

Foto: Greenpeace

Greenpeace-lederen regner med store kostnadsoverskridelser og fare for ulykker om det blir utbygging. Han mener det vil være uansvarlig i forhold til en ansvarlig klimapolitikk.

– Det er viktig å gjennomføre klimatiltak i Norge, og det viktigste vi kan gjøre er å la olje bli liggende i bakken. Det vil være uetisk å satse stort på klimatiltak i Norge uten å ta tak i den største forurenseren, nemlig oljeindustrien. Da blir ikke tiltakene mer enn feel-good klimatiltak og det tror jeg mange vil kjenne på dobbeltmoralen i, sier Gulowsen.

Greenpeace Norge mener de utfordrende forholdene i Barentshavet fører med seg en større risiko for framtidige utslipp.

– Barentshavet er utfordrende, og enda mer om man vil bore lenger nord inn i Arktis. Mørke, kulde, ising, rett og slett et tøffere klima, gjør oljeboring i Barentshavet mer krevende. Når værforholdene er røffere stiger også sjansene for et stort oljeutslipp. Derfor er det også best å la denne oljen ligge, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.