Her er oljesjefenes miljøplan

Ti konsernsjefer, som står for en femdel av verdens olje- og gassproduksjon, har laget en klimaavtale og forpliktet seg til FNs togradersmål. Naturvernerne er ikke overbevist.

OGCIs konsernsjefer

OGCIs konsernsjefer kunngjør at de vil samarbeide for å bekjempe klimaendringene: Konsernsjefer til stede på møtet: Helge Lund fra BG Group, Claudio Descalzi fra Eni, Emilio Lozoya fra Pemex, Bob Dudley fra BP, Josu Jon Imaz fra Repsol, Amin Nasser fra Saudi Aramco, Eldar Sætre fra Statoil og Patrick Pouyanné fra Total. (Ikke til stede da bildet ble tatt: Mukesh Ambani fra Reliance Industries, Ben van Beurden fra Royal Dutch Shell)

Foto: Bruno COHEN

Konsernsjefene i de ti olje- og gasselskapene i klimainitiativet Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) møttes i dag i Paris for å signere en felles klimauttalelse.

De stilte seg bak målet om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til to grader, og at klimagassutslippene må kuttes for å nå dette målet. De skal også rapportere regelmessig om framgangen i sitt arbeid.

– Vårt felles mål er at vi klarer å nå togradersmålet. De neste årene vil vi sammen styrke våre tiltak og investeringer for å bidra til å redusere klimagassintensiteten i den globale energimiksen. Vi håper at selskapene våre vil kunne oppnå mer sammen enn hver for seg, uttaler sammenslutningen.

Her er oljesjefenes tiltaksplan:

Sammenslutningen OGCI la i dag også fram sin felles rapport «More energy, lower emissions» om hva de har gjort og hva de skal gjøre. De ti selskapene skal nå konsentrere seg om:

  • Effektivitet: Bedre sluttbrukseffektiviteten for sine drivstoffer og øvrige produkter, samarbeide med produsenter og forbrukere om å gjøre veigående kjøretøyer mer effektive.
  • Naturgass: Øke gassandelen i den globale energimiksen, sikre at naturgass gir betydelig lavere utslipp enn andre fossile drivstoffer for kraftproduksjon, avskaffe rutinemessig fakling og redusere metanutslippene fra sin virksomhet.
  • Langsiktige løsninger: Selskapene vil investere i forskning, utvikling og innovasjon for å redusere klimagassutslippene, delta i partnerskap for å fremme karbonfangst og -lagring, og bidra til en økt fornybarandel i den globale energimiksen.
  • Tilgang på energi: Selskapene vil utvikle prosjekter for å gi mennesker tilgang på energi i partnerskap med lokale og nasjonale myndigheter og andre interessenter.
  • Partnerskap og flerpartsinitiativer: Selskapene vil søke etter muligheter for å framskynde løsninger på klimaproblemet ved å arbeide kollektivt eller individuelt i bransjeinitiativer og andre initiativer.

– Positivt, men ...

Truls Gulowsen - Leder i Greenpeace Norge

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Foto: Greenpeace
Gaute Eiterjord er nestleder i Natur og Ungdom

Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom.

Foto: Natur og Ungdom

– Det er positivt at de anerkjenner at oppvarmingen må begrenses til maks to grader, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

– Men da må de samtidig ta konsekvensene for egen virksomhet og slutte å lete etter olje og gass verden aldri vil kunne brenne innenfor de grensene, som i Arktis, på dypt vann og i kanadisk tjæresand, sier han.

Han etterlyser også Exxon i alliansen, og mener selskapets holdning til klima bør få konsekvenser for oljefondets investeringer i det.

– Vil nok fortsette som før

– Det er fint at de engasjerer seg, men det blir litt som å ta leppestift på grisen, sier nestleder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

– Jeg tror neppe de har tatt innover seg 4/5 av de kjente fossile energikildene som finnes må bli liggende i bakken om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Disse ønsker nok en klimaavtale i Paris som hovedsakelig lar dem fortsette som før, sier han.