NRK Meny
Normal

Oljefylket står for halve veksten i norsk arbeidsledighet

I ni år har Rogaland hatt lavest arbeidsledighet i landet, men en massiv nedbemanning i oljebransjen har ført til at oljefylket har tatt igjen resten av Norge.

Rosenberg

Det er stadig færre jobber både offshore og i leverandørindustrien. Her fra Rosenberg WorleyParsons i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er ingen tvil om at det skyldes situasjonen i oljerelatert virksomhet som fortsatt permitterer og sier opp, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland.

Av de 4086 flere arbeidsledige i Norge det siste året kommer 2280 fra Rogaland. Nå er arbeidsledigheten 3,0 prosent av arbeidsstyrken, og på same nivå som landsgjennomsnittet.

Også i Hordaland har arbeidsledigheten økt kraftig, og Nav-direktøren der ber de nedbemannede tenke nytt.

Nedbemanning i olja

Truls Nordahl

Truls Nordal, regiondirektør i Nav i Rogaland.

Foto: Ine Eftestøl/NRK

I 2012 var arbeidsledigheten i Rogaland rekordlav, på 1,7 prosent. I 2013 begynte økningen, men arbeidsledigheten var kun på 1,9 prosent. Men i fjor økte lediggangen drastisk.

– Det er investeringsstopp i oljeindustrien som er hovedforklaringen, sier Nordahl.

Over 7.000 stillinger har forsvunnet i oljebransjen, og flere bransjer merker ringvirkningene. Mange har flyttet fra jobben de mistet, mange har dårligere råd, og flere bruker mindre penger når de frykter for jobben.

Rosenberg

Mange har måttet gå hos leverandørbedriften Rosenberg i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Unge menn i Stavanger-regionen overrepresentert

Det er i Stavanger-regionen, der de fleste oljeselskapene holder til, at arbeidsledigheten øker mest.

Det er flest arbeidsløse innen bygg og anlegg (1287 personer), industriarbeid (1212 personer) og innen ingeniør- og IKT-fag (849 personer).

– Arbeidsledigheten er høyest blant unge mellom 20 og 29 år, og jeg er spesielt urolig for økningen vi ser blant unge menn. Nedbemanningen den siste tiden har rammet tradisjonelt mannsdominerte yrker, og unge menn med lite ansiennitet sitter ofte utrygt i usikre tider, sier Nordahl.

Ved utgangen av mars står 7674 personer i Rogaland uten arbeid. 2890 av disse er kvinner, og 4784 er menn. Sammenlignet med mars i fjor har 575 flere kvinner og 1705 flere menn blitt arbeidsledige i Rogaland.