Hopp til innhold

Risikerer å miste halvparten av dyrene: – Det er stor spenning i området nå

Forslag til endringer i gjødselvareforskriften kan gi store utfordringer for bøndene særlig i Rogaland. Ett av forslagene kan føre til at antall husdyr må halveres.

Håkon Varhaug

For Håkon Varhaug går dagene som vanlig. Men han venter på det nye regelverket med liten ekstra uro.

Foto: Andrea Mælumshagen Molland / NRK

Vi må ha det regelverket som er i dag om vi skal beholde den dyretettheten som er på Jæren. sier jærbonden Håkon Varhaug.

Gjødselvareforskriften bestemmer hvor mye gjødsel man kan bruke på gården sin, og dermed hvor mange dyr man kan ha. I dag er regelen sånn at det kan være 3,5 kg fosfor per dekar. Miljødirektoratet har foreslått å endre det til 2,1 kg fosfor per dekar.

Da må spredearealene utvides. Hvis det blir tilfellet, kommer bøndene i Rogaland til å nærmest måtte halvere antall dyr.

Selv har Varhaug 65 melkekuer og 100 okser.

Dette er det verst tenkelige utfallet for Varhaug. Han er spent på å se hva det nye regelverket faller på.

Det er for lite jord på Jæren. Det er for lite jord i Rogaland generelt. Det er dyretett og intensivt her, sier han.

Rogaland er fylket med høyest dyretetthet i Norge. Kommunene Klepp, Time, Hå, Finnøy og Vindafjord er blant de som er mest utsatt for regelverksendringer.

Ikke nok plass

– Dette må ikke sparke bein på det landbruket vi driver i Rogaland, sier leder i Rogaland Bondelag, Ståle Hustoft.

Ståle Hustoft

Bondelagsleder Ståle Hustoft håper den nye forskriften blir basert på dokumenterte data

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Landbruksdirektoratets forslag er noe mindre drastisk. De har foreslått 2,5 kg fosfor per dekar.

Problemet for bøndene i Rogaland er at det ikke er noe mer plass å ta.

Det finnes også andre løsninger som kan redusere mengden fosfor i jorda. De håper bonden på.

Vi håper det kan komme biogassanlegg som kan hjelpe. Det er også varslet produksjon av fôr med mindre fosfor. Vi håper jo at det går seg til, men det er ganske stor spenning i området akkurat nå, sier Varhaug.

Håkon Varhaug viser gjødsellageret

– Her er kumøkka, eller «bondens gull» som jeg kaller det. Og det er det som er problemet nå, sier Varhaug

Foto: Andrea Mælumshagen Molland / NRK

Forventer en faglig begrunnelse

På grunn av dyretettheten og mangel på plass, er det nettopp Rogaland som risikerer størst konsekvenser av en ny forskrift.

En arbeidsgruppe har laget en faglig rapport med dokumentasjon på landbruket i Rogaland. Gruppa består av Nibio, Felleskjøpet Rogaland Agder, Tine, Norsk landbruksrådgivning Rogaland (NLR), Rogaland Bondelag, Nortura, Rogaland landbrukspark og Statsforvalteren.

De følger dagens regelverk, og har dokumentert næringsinnholdet i både gjødselen og det de høster opp.

Rapporten har gitt bøndene en viss ro, men nervøsiteten er likevel stor.

Enhver justering kan slå hardt ut. Men vi må prøve å holde motet oppe, også regner vi med at dette går seg til, sier Varhaug.

Når det endelige forslaget til ny forskrift kommer ut, skal på høring. Bøndene vil da ha tre uker på svare på det som kommer ut.

Kyr

Bestanden i fjøset kan minske drastisk dersom reglene blir strengere.

Foto: Andrea Mælumshagen Molland / NRK

Ett av håpene til bonde Varhaug er at forslaget til forskrift skal være basert på de faglige innspillene som har kommet inn fra arbeidsgruppa.

– Vi har bevist at vi tar høyere avlinger enn det som ligger inne. Og vi har bevist hva næringsinnholdet i gjødselen vi tilfører og det gresset vi høster, er, sier Hustoft i Bondelaget.

Han mener det ville vært både alvorlig og urettferdig om den nye gjødselvareforskriften skulle blitt basert på noe annet enn dokumenterte fakta.

– Det er en frykt vi har. Samtidig opplever vi at rapporten som er skrevet av fagmiljøet i Rogaland er tatt på alvor i Landbruksdirektoratet og landbruksministeren. Vi har en forventning om at det blir lagt til grunn. Samtidig er mange i Rogaland bekymra og nervøse før vi får forslaget til ny forskrift, sier Hustoft.

Trenger ikke frykte

– Det blir noen innstramminger, men jeg tror ikke bøndene har noe å frykte. Dette skal være mulig å tilpasse seg, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Geir Pollestad, Senterpartiet

Landbruks- og matminister Geir Pollestad mener endringer i gjødselvareforskriften er nødvendige. De skal fortsatt være mulige å leve med for bøndene i Rogaland, forsikrer han.

Foto: Ole Andreas Bø

Rapporten fra arbeidsgruppa i Rogaland har vært viktig i beslutningsarbeidet med det nye regelverket.

– Arbeidet er høyt prioritert av regjeringen, og et forslag til revidert regelverk vil sendes på høring i løpet av vinteren. Forslaget vil bygge på direktoratenes tilrådning, men det vil også skille seg fra deres tilrådning på sentrale punkter. Vi er opptatt av å sikre en god balanse mellom hensynet til miljø og konsekvenser for næringen, sier statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet.

Endringen har vært på trappene siden 2009.

– Jeg håper folk vil nikke og tenke at dette ikke er så aller verst, sier Pollestad.