– Ansatte går rett inn uten å ringe på

En ny rapport slår fast at ansatte i kommunene krenker psykiatriske pasienters rett på et privatliv.

Det kommer og går folk hele døgnet i oppgang 13

Rapporten fra Napha peker på at pasienter i kommunale boliger er utsatt for en rekke tiltak i gråsonen mellom frivillighet og tvang. Her fra en kommunal bolig i Oslo (Illustrasjonsbilde).

Foto: Beate Riiser / NRK

– Noen pasienter opplever at retten til privatliv eller sosialt liv, blir brutt, sier rådgiver i Napha, Møyfrid Kjølsdal.

– Et eksempel kan være at ansatte ikke banker på før de går inn til beboeren. Dette fører til at pasienten aldri, på noe tidspunkt av døgnet, kan vite at han eller hun er helt alene.

En ny rapport peker på at det skjer hendelser og tiltak i den kommunale helsetjenesten som er i gråsonen mellom frivillighet og tvang. Pasienters rettigheter blir krenka. ifølge rapporten.

– Mange beboere er ikke bevisste egne rettigheter. Dermed er faren for overtramp større.

Kontrollerer pasienters vesker

I sist uke fortalte NRK at det er avdekka brudd på menneskerettighetene for psykiatriske pasienter ved sykehus her i landet.

Rapporten fra Napha peker på arbeidskultur ved sykehusene i flere tilfeller blir overført til kommunene, blant annet ved at ansatte griper inn og bruker makt overfor pasienter.

Møyfrid Kjølsdal, Napha

Psykolog Møyfrid Kjølsdal er rådgiver i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, Napha.

Foto: Privat

– Vi har fått tilbakemelding på fotfølging, regulering av utgang, kontroll av vesker. Mye blir regulert gjennom samarbeidsavtaler mellom ansatte og beboer, sier Kjølsdal.

Lager egne avtaler med pasientene

Samarbeidsavtaler blir i utgangspunktet sett på som positivt. Her skal beboere i samarbeid med ansatte, sette opp husregler. Likevel fører flere av avtalene til problemer.

– I noen tilfeller var ikke beboerne klar over avtalene, eller ønsket å trekke avtalen tilbake.

All helsehjelp skal i utgangspunktet bli tatt imot frivillig.

– Egen bolig var det beste for ham

Langt ifra alle pasienter i kommunene har dårlige erfaringer med tilbudet i kommunene. Anbjørg Hellestræ forteller at broren likte å få større frihet.

– Egen bolig var det beste for ham. Det å få livet og økonomien på plass. Det opplevdes meningsfullt, sier hun.

Broren gikk bort for fem år siden, men hun fortsetter kampen for psykiatriske pasienter gjennom organisasjonen Mental Helse.

– Det er viktig at pasienter får beholde mest mulig av selvbestemmelsesretten. Det skal være fare for liv og helse når ansatte griper inn.

Anbjørg Hellestræ, Mental Helse Stavanger

Anbjørg Hellestræ er leder i Mental Helse i Stavanger.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Hun er opptatt av at ansatte skal ta ansvar tidligere.

Blir bedre kjent

Hellestræ er opptatt av at alle ansatte må ha nok tid sammen med pasientene.

– Det er viktig for relasjonen. For det er nettopp ved å bli godt kjent at den ansatte kan gi pasienten et best mulig tilbud, sier hun.

Blant ansatte hersker det usikkerhet om hvorvidt det de gjør er riktig eller ei, ifølge rapporten, som peker på at det trengs et kompetanseløft for ansatte i kommunene.

– Særlig for dem som jobber med særlig sårbare pasienter. I tillegg er det viktig at stemmen til beboerne blir styrka, sier Kjølsdal.