Hopp til innhold

Fra bunnotering til byggeboom for rederiene

Norske rederier anslår at de skal bygge 215 skip de neste fem årene. Kontrastene til 2020 er store, da over 200 skip lå i opplag i norske havner.

To av Edda Winds skip under bygging i Spania

Edda Wind i Haugesund skal bygge tolv nye skip i løpet av de neste årene.

Foto: Jaime F. Pola

Rederiet Edda Wind i Haugesund bestilte nylig fire nye skip til sin havvindsatsing. Selskapet har dermed tolv nye skip som skal leveres fram mot 2026.

Det første allerede i neste uke.

– Vi satser utelukkende på offshore havvind. På verdensbasis, utenom Kina, er det behov for 250 slike skip som vi bygger, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind.

Kundene er de store vindparkselskapene som Ørsted og Vesta i Danmark. Tyskland og Storbritannia er også viktige markeder.

– Vi skal være en ledende aktør for disse kundene, og har behov for at flåten vår skal vokse, sier Walland.

Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind

Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Det er ikke mer enn tre år siden norske havner var stappfulle av skip som lå i opplag. Både på grunn av koronapandemien og krisen i offshoresektoren.

Nå har pilen snudd kraftig andre veien.

215 nye skip

Edda Wind er ikke alene om å ha et omfattende byggeprogram.

I dag presenterte Norges Rederiforbund konjunkturrapporten for 2023. Ifølge den planlegger norske rederier å bygge 215 nye skip de neste fem årene.

I offshoreflåten har det vært byggestans i nesten ti år. Samtidig har skipene som har ligget i opplag enten blitt solgt eller gått til resirkulering. I de neste fem årene planlegges det nå å bygge 84 nye skip.

– Det er gledelig å se at den kompetansen rederiene har opparbeidet seg gjennom olje og gass, nå er sterkt etterspurt innenfor havvind, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Han overleverte rapporten til statsråd Bjørnar Skjæran (Ap) i formiddag. Statsråden viser til at den maritime næringen skaper store verdier og spennende arbeidsplasser for folk over hele landet.

Det gleder meg at rederiene har tro på vår aktive næringspolitikk og investerer i grønn skipsfart og nullutslippsløsninger. Det gir mange oppdrag til norske verft, og vi vil bidra til større ringvirkninger. Dette passer godt inn i regjeringens strategi om grønt industriløft, som maritim næring er en viktig del av, sier Skjæran.

Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

I offshoreflåten har det vært byggestans i nesten ti år.

– Rent politisk er det viktig med forutsigbare rammevilkår, sier Solberg.

En av grunnene til byggeboomen er ifølge rapporten behovet for mer klimavennlig skip.

Ni av ti rederier oppgir i rapporten at de vil bygge nye skip med teknologi som er klar for klimanøytrale løsninger.

– Norge leder virkelig an i teknologiutviklingen, og er veldig framoverlent. Det er også viktig for konkurransekraften til Norge i årene framover, sier Solberg.

Harald Solberg

Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Foto: Kilian Munch / Kilian Munch

Det er Edda Wind og deres samarbeidspartnere et godt eksempel på.

– Alle våre tolv nye skip har batterisystemer som gjør at de kommer til å bruke lite marin diesel. I tillegg blir de klargjort til å ta i bruk en hydrogenløsning som vi har ståltro på. I løpet av noen få år vil disse skipene være uavhengige av fossilt brennstoff, sier Kenneth Walland.

Lokale og nasjonale ringvirkninger

At rederiene skal bygge over 200 skip de neste årene, vil samtidig gi mange arbeidsplasser langs kysten.

79 prosent av rederiene sier at de vurderer norske verft til skipsbyggingen.

– Dette er viktig for den norske leverandørkjeden, og et omslag fra 2018. Det jobbes med veldig mange spennende skipstyper, sier Harald Solberg.

Edda Breeze under bygging i Spania.

Edda Breeze under bygging i Spania.

Foto: JAIME F.POLA / JAIME F.POLA

De fire siste skipene som Edda Wind bestilte for snaue to uker siden, skal bygges av skipsverftskonsernet Vard med hovedkontor i Ålesund. To av skipene skal bygges i Norge, mens to skal bygges ved Vards verft i Vietnam.

– Det er en kombinasjon av pris, leveringstid og leveringsdyktighet som gjorde at vi valgte Vard denne gangen. Det er veldig hyggelig å kunne bygge ved norske verft, sier Kenneth Walland.

De åtte andre skipene bygges ved to verft i Spania. Men selv om skipene bygges utenlands, er innholdet og teknologien i skipene ofte fra Norge.

– Uansett hvor vi bygger, så får det store ringvirkningene for norsk maritim industri. Alt avansert utstyr er stort sett fra Norge, og på de åtte skipene vi bygger i Spania er norskandelen på leveransene rundt 40 prosent, avslutter Walland.