Hopp til innhold

Turister betaler ikke bompenger – Norge går glipp av millioner

Mange turister kjører gratis gjennom bomringer i landet. Og det er lille Liechtenstein som står i veien for flere millioner kroner inn til den norske stats pengebinge.

Ryfast bompenger. Irene Heng Lauvsnes

Ordfører i Strand kommune i Rogaland, Irene Heng Lauvsnes (H). Her står hun foran en bom som er en del av Ryfast. Det er Norges dyreste bompassering.

Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Det skaper irritasjon. Vi har venta på dette helt siden tunnelen ble åpna, sier ordfører i Strand kommune, Irene Heng Lauvsnes (H).

For å komme seg til kommunen fra Stavanger kjører bilister gjennom undersjøiske Ryfast. Norges dyreste bompasseringer.

Ryfylketunnelen koster 164 kroner uten bombrikke for fossilbiler og Hundvågtunnelen koster 33 kroner.

Ryfast bompenger
Simon Elias Bogen / NRK

Binder sammen Nord-Jæren og Ryfylke

Ryfast er et ferjefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Første del (Ryfylketunnelen) ble åpnet for trafikk 30. desember 2019.

Resten av sambandet (Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen) åpnet 22. april 2020.

Ryfylketunnelen fra Hundvågsiden
Odd Rune Kyllingstad / NRK

Verdens lengste undersjøiske tunnel

Ryfylketunnelen er 14,3 km lang og er dermed verdens lengste undersjøiske veitunnel.

Tunnelen er dimensjonert for 10.000 kjøretøy per døgn, og er bygd med to løp og fire felt.

Tunnelen går nesten 400 meter under havoverflaten.

Ryfast bompenger
Simon Elias Bogen / NRK

11,6 milliarder kroner

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2012. Byggestart var våren 2013.

Det kostet 11,6 milliarder kroner å bygge Ryfast-tunnelen. På grunn av dette er det dyrt å kjøre gjennom tunnelen.

– Det er gjerne opp mot 1000 utenlandske biler hver dag som kjører i Ryfylketunnelen, sier ordføreren.

Og halvparten av disse betaler ingenting.

Ryfast bompenger. Irene Heng Lauvsnes

Ordføreren i Strand sier kommunen har svært mange turister som kommer kjørende med bil. I Strand finner man nemlig Preikestolen. Et av de største turistmålene i landet. Det er 400.000 turister i Strand hvert år.

Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Gått glipp av 90 millioner på to år

Ferde har fra mai 2021 til desember 2023 beregnet at utenlandsregistrerte kjøretøy i bomstasjoner på land har passert for 186 millioner kroner.

Totalt 90 millioner kroner av disse er ikke betalt. Dette er på grunn av manglende tilgang til kjøretøyopplysninger etter innføringen av et nytt EU-direktiv (EETS).

17 av millionene skulle kommet fra Ryfast.

Pengene som har kommet inn, er hovedsakelig fra turister med autopass-brikke.

Ryfast blir mye benyttet av turister som skal til Preikestolen.

En av Norge største turistmagneter.

Ryfast bompenger

Dette skiltet møter bilistene etter at de har kjørt ut av Ryfylketunnelen på Strand-siden.

Foto: Simon Elias Bogen / NRK

For at bompenger skal betales av alle turister, må det først godkjennes i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

– Dette er penger som vi ville brukt til å betale ned gjelda på dette prosjektet. Det er provoserende, sier ordfører Lauvsnes.

Liechtenstein skaper trøbbel

Liechtenstein, som ikke er EU-medlem, har ikke gitt samtykke for EETS-direktivet. Gjennomføringen forutsetter at Island, Liechtenstein og Norge blir enige om å ta direktivet inn i EØS-avtalen.

NRK forklarer

Hvorfor akkurat disse tre landene?

Hvorfor akkurat disse tre landene?

EFTA-land

Island, Liechtenstein og Norge er EFTA-land. Det vil si at de blant annet regulerer og kontrollerer sin tilslutning til EØS-avtalen gjennom interne møter.

EØS-avtalen knytter de tre landene sammen landene som er medlem av EU og dermed EUs indre marked.

EFTA står for European Free Trade Association.

Hvorfor akkurat disse tre landene?

Må bli enige for at ting skal skje

I tilfellet med bompenger må alle de tre landene bli enige for at det skal tas til videre behandling.

Liechtenstein må altså også godkjenne for at direktivet om en ny bompengeordning skal tre i kraft.

Men Liechtenstein, et land med 40.000 innbyggere, har altså satt seg på bakbeina.

– Det må jobbes hardt. Direkte inn mot Liechtenstein, sier Lauvsnes.

I mars informerte Liechtenstein om at samtykket først kunne forventes innen utgangen av år 2025.

Skal sperre veien for turister

Vidar Wollum er leder i aksjonsgruppa «Vi som krever billigere bompenger i Ryfast». Han har en plan:

– Vi skal sperre veien inn til Preikestolen.

Turister Ryfast. Vidar Wollum

Vidar Wollum er leder i aksjonsgruppa «Vi som krever billigere bompenger i Ryfast». Han varsler en aksjon for å demonstrere mot at mange turister ikke betaler.

Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Han vil stoppe turistene som skal til turistmålet. Begrunnelsen er for å markere at staten ikke får inn bompenger fra mange turister.

– Vi synes det er blodig urettferdig, sier han.

Aksjonistene vil sperre veien et lite stykke unna parkeringsplassen til Preikestolen.

– Jeg ser for meg at det skjer om noen få uker. Vi må markere oss på denne måten for å få politikerne til å forstå at dette er et problem, sier Wollum.

Vidar Wollum

Aksjonen vil skje før sommeren, ifølge Wollum.

Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Samferdselsdepartementet: – Svært uheldig

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skrev et brev til Liechtenstein i april. Her ga han uttrykk for håp om at de kunne skynde seg i prosessen.

Samferdselsdepartementet sier det er svært uheldig at landet går glipp av bompengeinntekter.

– Vår bompengeordning bygger på prinsippet om at alle som bruker veien, skal betale, sier statssekretær Tom Kalsås (Ap).

Ifølge Kalsås vurderer EØS-landene nå et utkast til endelig beslutning om det nye EETS-direktivet.

Men selv om det blir vedtatt, så trer ikke direktivet i kraft før Liechtenstein gir sitt samtykke.

Jobber med å lage avtaler

I påvente av EETS-direktivet jobbes det med å få på plass avtaler for å kreve inn bompenger fra utenlandsregistrerte kjøretøy.

En avtale med Nederland er i boks.

Tyskland har avslått en slik avtale.

Utvekslingen skjer gjennom bruk av de felleseuropeiske meldingssystemet Eucaris.

Ryfast bompenger

Uten bombrikke koster det 164 kroner for en fossilbil å kjøre gjennom Ryfylketunnelen.

Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Det jobbes med å få på plass flere avtaler. Men hvis direktivet kommer på plass, vil jo alt dette løse seg, sier ordfører Lauvsnes.

Vegdirektoratet opplyser til NRK at de vil starte dialog med relevante land før sommeren. De vil ikke si hvilke det er snakk om.

Tyske turister: – Visste ikke

De tyske turistene Thomas og Michaela Reichert er på bobilferie for første gang i Norge. De kjørte gjennom Ryfylketunnelen.

I frontruta er det ingen autopass-brikke.

– Det er første gang jeg hører dette. Jeg visste ikke at vi slipper å betale, sier Thomas Reichert.

Turister ryfast. Thomas og Michaela Reichert

Thomas og Michaela Reichert fra Tyskland er på bobilferie i Norge. Her er de på parkeringsplassen ved Preikestolen.

Foto: Simon Elias Bogen / NRK

De forventet å betale når de kom tilbake til Tyskland. Men ettersom de ikke har autopass og er fra et land Norge ikke har avtale med, så slipper de trolig dette.

– Jeg har hørt at det ikke er særlig billig, så da er vi jo i en veldig heldig situasjon, sier han.

Mener det straffer seg å ikke være med i EU

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) håper regjeringen jobber knallhardt framover.

– At halvparten ikke betaler for seg, er uakseptabelt. Kostnadene er det Norge og innbyggerne som må ta. Både gjennom skatter og bompenger, sier han.

Aleksander Stokkebø - Stortingsrepresentant H

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H). Han sier regjeringen må jobbe for å få på plass en bedre løsning for turister og bompenger enn i dag.

Foto: William Jobling / NRK

I dette tilfellet mener Stokkebø det straffer seg at Norge ikke er med i EU.

Vi vil høre fra deg! Hva synes du om at så mange turister ikke betaler bompenger? Svar i kommentarfeltet under:

Hei, du!

Har du noen tanker du sitter inne med etter å ha lest denne saken?

Eller kanskje du har tips til noe annet jeg kan skrive om?

Ta gjerne kontakt! 👇

Flere nyheter fra Rogaland

Advokat Sandra Dueland

Ekspertar meiner unge bør skaffe seg framtidsfullmakt for å sikre økonomien

Tord Tjelflaat, gjenbrukssjef IVAR

I løpet av 25 år har Tord aldri sett mindre avfall – så enkelt kan du kaste mindre

NRK anbefaler