Hopp til innhold

Flertall for turistskatt: Foreslår bomstasjoner og at skatten skal gjelde for nordmenn

Flertallet i en ny meningsmåling vil ha turistskatt, men hvordan skal den kreves inn? SV foreslår egne automater og bomstasjoner for bobiler.

Fullt på bobilcampen på Midnattssol Camping på Bleik, Andøya.

Andøya er et populært reisemål for turister som kommer til Nord-Norge.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

En tysk bobil snirkler seg frem på smale og svingete lofotveier.

Fremme i den rullende ferieboligen sitter ekteparet Karsten Boike og Katja Berndt som skal utforske Lofoten i to uker.

Snart kan de være nødt til å betale turistskatt for å feriere i Norge.

– Det er en god idé, sier Boike som viser til at turistskatt er helt normalt i Tyskland.

Karsten Boike og Katja Berndt

Ekteparet Karsten Boike og Katja Berndt skal være 14 dager i Lofoten.

Foto: Andreas Trygstad / NRK

Der gjelder byskatten på overnattinger ikke bare for utlendinger, men også for tyskere som ferierer i eget land.

Derfor tror ikke ekteparet at mange tyskere vil reagere på en turistskatt i Norge. Men hva med norske turister?

– Jeg vet ikke om nordmenn vil betale skatt i deres eget land, sier Boike.

Fortsatt er det usikkert hvem som skal betale og hvordan skatten skal kreves inn.

Les også Naturen slites ned av turister som ikke legger ei krone igjen etter seg

Cruiseskip til Senja

Flertall ønsker turistskatt

Regjeringen har varslet at turistskatt skal innføres iløpet av året.

I en ny meningsmåling svarer 52 prosent i Nordland ja til at de støtter innføring av skatt for ferierende turister i Norge, mens 29,3 prosent svarer nei. For Troms er tallet som svarer ja 61,5 prosent, mens 23,9 sier nei.

Nå haster det å få innført skatten, mener Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp).

– Det har aldri vært så mange besøkende på Senja noen gang. Fergene er fulle, vi møter bobiler overalt, det er campingvogner og turister fra hele verden.

Det fører til store utfordringer som søppelhåndtering, behov for toaletter, og merking av turstier.

Line Samuelsen, reiselivssjef i Lofoten fotografert på kaia i Svolvær. Hun har rødt krøllete hår og en rosa topp på seg. I bakgrunnen sitter en turist på en benk, og fjellet brer seg over landskapet.

Reiselivssjef Line Samuelsen i Lofoten venter på innføringa av turistskatt.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Turistskatten kan ikke bare gjelde de som overnatter på hotell, er budskapet fra reiselivssjef Line Samuelsen i Lofoten.

– Vi mener det blir feil å legge det på en del av næringa, når det kanskje er over dobbelt så mange gjester som besøker oss og som bruker naturen, sier Samuelsen.

Les også Her har de løsningen på skatten Norge ser på som et problem: – Alle tjener på det

Havar i Kroatia. En by med blått hav i bakgrunnen.

Bomstasjoner og teltavgift

Det regjeringsoppnevnte utvalget som foreslo turistskatt, mente denne burde kreves inn nasjonalt, for så å fordeles til fylkeskommunene.

Men flere av fylkestoppene i nord vil heller at ansvaret skal ligge lokalt.

NRK har spurt førstekandidatene om hvordan skatten bør innkreves. Blant de mest konkrete er SVs førstekandidat og sittende fylkesråd i Nordland, Christian Torset.

– Det kan være aktuelt med app-betaling, eller til og med egne automater for betaling av turistskatt. I verste fall kan en bomstasjon for bobilturister bli aktuelt, sier Torset.

Christian Torset, Nordland SV

Christian Torset er også fylkesråd for kultur, klima og miljø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Bla til høyre for å se hva listetoppene i Troms og Nordland mener om turistskatt:

Hilde Lisbeth Strand MDG

MDG: Hilde Lisbeth Strand, førstekandidat, Troms

«Miljøpartiet De Grønne vil innføre en turistskatt for å drifte nødvendig avfallshåndtering, toalettfasiliteter, og annen infrastruktur.

Vi tenker at det kreves inn på kommune- eller fylkesnivå. Et argument for å ha det på på fylkesnivå er at det kan være høy grad av overnatting i Tromsø, men behov for toaletter til turister i nabokommuner på grunn av at turistene drar dit på dagsturer.

Vi tenker at hoteller, airbnb, bobilparkeringer og gjestehavner kan kreve inn en liten sum, si 20 kr pr voksne person pr døgn. Cruisebåtene må betale en passasjeravgift.

Dette er forslag til innkrevingsmåter og vi er åpne for andre måter å gjøre det på, det viktigste er at kommunene får økonomi til å legge godt til rette for å ta i mot alle gjestene som kommer.»

Elin Dahlseng Eide Ap

Ap: Elin Dahlseng Eide, førstekandidat, Nordland

«For oss handler dette om å sikre lokal verdiskaping. Vi har hatt en fantastisk fin sommer i Nord-Norge. Finværet har ført til at vi har fått besøk av mange turister i nord. Alle er hjertelig velkomne. Men når det blir for mange turister skaper dette også utfordringer for noen av våre mest populære turistkommuner. Da mener vi disse kommunene må få mulighet til å innføre besøksbidrag. Kommunene må ha klare retningslinjer for bruken av disse midlene. Pengene må gå til toalett og ulike måter å kommunisere med turistene på.

For det skal være hyggelig å besøke og hyggelig å bo i de kommunene som opplever størst press fra turister.

Men det må gjøres på en fornuftig måte. Jeg mener derfor at det bør settes i gang ett eller flere pilotprosjekter, blant annet i Lofoten. Det er de lokalt som kan se hvordan de best kan innføre et besøksbidrag. Det er spennende at Lofoten vil fokusere på de turistene som forurenser mest. Det vil si turistene som kommer med cruiseskip, fly, biler og andre transportformer skal betale besøksbidrag.

Da reisemålsutvalget la frem sin rapport tidligere i år foreslo også de at det bør innføres en nasjonal ordning for et slikt besøksbidrag. Det er jeg skeptisk til. Vi bør ha tiltro til at lokaldemokratiet og lokale politikere kan håndtere dette selv.»

Benjamin Furuly Høyre

Høyre: Benjamin Furuly, førstekandidat, Troms

«Høyre ønsker å åpne for at det kan innføres en lokal turistskatt i de kommunene som har mange turister. Vi vet at enkelte kommuner har et stort trykk, og at det er vanskelig for små kommuner å legge godt nok til rette for besøkende. Da mener vi også det er rimelig at de selv kan bestemme om de ønsker å ta inn noen inntekter som kan brukes til for eksempel toaletter, turstier eller parkeringsområder.

Reiselivet er en fantastisk næring for landsdelen vår, og den skaper mange arbeidsplasser spesielt i distriktene våre. Likevel må vi sikre at vi legger til rette sånn at vi som bor her ikke opplever for store inngrep i naturen vår, og at vi kan utvikle reiselivsnæringa enda mer for framtida.

Vi mener det er kommunene som både må innføre, og eventuelt kreve inn en slik turistskatt. Høyre er opptatt av at lokalpolitikerne skal få bestemme mer selv, og da er vi også sikre på at inntektene forblir lokalt og ikke ender opp i Oslo.

Regjeringen er nå i gang med å utrede hvordan man kan organisere et slikt besøksbidrag, og dette arbeidet blir viktig for å finne de beste praktiske løsningene. Høyre er opptatt av at inntektene tilfaller lokalsamfunnene som har turister, og at pengene brukes på å legge bedre til rette for turister som besøker regionen vår. Vi må også sikre at det ikke bare blir en ekstraavgift for hotellnæringen, men at alle som besøker regionen bidrar, uansett om de sover på hotell, telt eller cruiseskip.»

Christian Torset SV

SV: Christian Torset, førstekandidat, Nordland

«Ja, vi bør ha turistskatt. Inntektene bør fordeles til de områdene der turismen er størst.

Skatten kan kreves inn på flere måter, men det er viktig at pengene styres av kommunen(e) evt. i samarbeid med fylket, slik at at tiltakene blir samkjørt med øvrige tiltak som knytter opp mot turisme/samferdsel.

Det kommer en utredning i forbindelse med budsjett 2024, som vil si noe mer om dette, men i utgangspunktet er det naturlig at alle turister bidrar. Det kan eventuelt være naturlig at hotellovernattinger belastes med en mindre sum, siden disse tross alt legger igjen betydelige summer i lokalt næringsliv. En turistskatt på hotellrom kreves inn av hotellet, på vegne av kommunen.

Det viktigste er imidlertid at cruiseturister og spesielt bobilturister, som i større grad belaster fasiliteter lokalt, blir avkrevd turistskatt. Igjen må en utredning se på dette, men det kan være aktuelt med app-betaling, eller til og med egne automater/stasjoner for betaling av turistskatt. I verste fall kan en bomstasjon for bobilturister bli aktuelt.

Skal det innføres en turistskatt på de som telter, bør man innføre egne retningslinjer for bruk av utmarka i pressområder. Det kan da bli forbudt å telte utenfor angitte områder, og en egen avgift for å få teltplass. En slik løsning vil innebære unntaksregler fra friluftsloven, og må utredes særskilt, for å sikre at et slikt unntak ikke undergraver allemannsretten.»

Kristian Eilertsen Frp

Frp: Kristian Eilertsen, førstekandidat, Troms

«Jeg forstår godt at mange kommuner ønsker en turistskatt. Mange har store kostnader med tilrettelegging. Om det er så smart er jeg likevel tvilsom til. Det er dyrt nok å reise i Norge, sier Eilertsen.

Frp er skeptisk til nye skatter og avgifter. Det eneste argumentet som taler for en turistskatt, er at det ikke rammer våre egne innbyggere, sier Eilertsen.

Jeg har ingen tanker om hvordan dette skal løses i praksis. Det får ekspertene finne ut. Men det må i så fall bli en enkel og ubyråkratisk løsning som ikke pålegger bedriftene masse ekstra arbeid.»

Svein Øien Eggesvik

Sp: Svein Øien Eggesvik, førstekandidat Nordland

«I områder der det er mange turister er det fornuftig å innføre en turistskatt. Midlene skal legge til rette for fellesgoder, verne om natur/kulturgoder og tiltak som gir lokalsamfunnene og næringslivet et godt utgangspunkt for helårlig, bærekraftig utvikling og som kommer gjesten direkte eller indirekte til gode.

Det må være en digital løsning for innkreving av skatten slik at lokale slipper å betale, mens turisten betaler for seg.

Det må være «inngangsbillett prinsippet,» dvs. skiltgjenkjenning for biler, avgifter på fly og båt. Dette er i tråd med ønskene fra blant annet Lofotrådet. Naturlig at vi får til en nasjonal løsning.»

Nils Einar Samuelsen KRF

KrF: Nils Einar Samuelsen, førstekandidat, Troms

«Jeg er i utgangspunktet for at våre kommuner kan få mer igjen for å tilrettelegge for turister. Om man kaller det for brukerbetaling eller turistskatt går det ut på samme sak.

Det er jo en del land som tar skatten inn gjennom hotellovernattinger.

I min hjemkommune Lyngen har vi bl.a. innført betaling for parkering, ved viktige innfallsporter til Lyngsalpan. Dette blir brukt til tilrettelegging med toalett, forskjønning m.m. Det blir en del penger til kommunen for dette, over 1 mill. pr år. Det kunne også være mulig å ta inn noe på kollektiv og ferge. Det er ca. 300.000 reisende passasjerer over Ullsfjordferga, og betaler man 5 eller 10 kr per pers, blir det en bra sum.

Jeg tenker at på hvilke måter man tar inn en evt. turistskatt er det som er viktigst å drøfte, for at det skal bli mest mulig rettferdig. Noen som leier ut overnattinger mener det blir galt om bare de skal kreve dette inn. Samtidig som det er mange som leier ut på airbnb og lignende. Det er også mange turister som bor i telt og vogn/bil, samt mange som bare besøker kommuner med dagsturer.

Her tenker jeg at ved innføring av turistskatt må staten sammen med fylkeskommunen legge føringer og rammer for hvordan det skal gjennomføres. Det bør være likt for fylker/regioner. Her kan et forslag være at turistskatt som er samstemt mellom regioner, kan administreres av en kommune, etter en fordelingsnøkkel, så hver kommune i regionen får sin andel. Om hver små kommune skal administrere alt selv blir det ofte mye byråkrati, slik at «vinningen lett kan gå opp i spinningen» Da må man gjøre undersøkelse på hvor turister reiser, og hvor lenge m.m.»

Synne Bjørbæk Rødt

Rødt: Synne Høyforsslett Bjørbæk, førstekandidat, Nordland

«Rødt er for turistskatt. Vi mener at det er viktig å lage klare regler før problemene blir så alvorlige at vi mister kontrollen. Vi mener også at cruiseturismen bør begrenses.

Masseturisme fører til naturslitasje. Tilstrømminga av turister øker i Nordland, uten at det tilrettelegges tilstrekkelig for den økte belastninga. Lokalbefolkningen betaler for tjenestene de mottar, både grunnleggende helsetjenester og for eksempel klopplegging i stier som idrettslag, turlag og foreninger betaler for gjennom frivillighet og tilskudd. Det er viktig at turistskatt kommer på plass snarest, slik at kommunene slipper det økonomiske gapet mellom å levere tilrettelegginga, tjenestene og tiltakene som må til for å ivareta verdiene turistene oppsøker så intakt som mulig over lang tid.

Turistskatt kan kreves inn på mange måter og bør vel utredes. En måte å gjøre det på er gjennom bompenger og fergeavgift der norske og lokale bombrikker passerer gratis, og gjennom en avgift på overnatting. Men det må være et poeng at kommunene som må ta kostnadene med tilrettelegging, klopping, renovasjon og opprydning er de som får turistskatten.»

Toril B. Kåven

Nordkalottfolket: Toril B. Kåven, førstekandidat, Troms

«Dette er ikke noe som vi har diskutert i partiet, så jeg synser litt høyt her.

Mange har tatt til ordet for turistskatt flere ganger, og jeg syns det er en interessesant tanke, forutsatt at skatten har et spesielt formål, f. eks vedlikehold av infrastruktur turister sliter ned, opprydding, utvikling osv.

Italia har f eks hatt regional turistskatt på all type overnatting, både på hoteller og Airbnb, i mange år.

Jeg har ingen kvalifiserte tanker om hvordan løse den inn, og det blir igjen kun litt høyttenking. Jeg ser at i Italia betaler man en sum ekstra pr rom på overnatting, og antar da at det er overnattingsstedet som videresender det beløpet til stat/kommune. Det kunne kanskje fungert. Men da «mister» man bobilturistene. Om det er disse som er årsaken til innføring av turistskatt, er det viktig at man finner en måte å nå disse på.

Uansett er det noe som bør debatteres nærmere, både formål og hensiktsmessighet. Vi er allerede et høykostland, og må tenke oss om før vi innfører flere avgifter.»

Irene Vanja Dahl

Venstre: Irene Vanja Dahl, førstekandidat Troms

«Jeg mener det er på tide at kommunene får lovhjemmel til å innføre et besøksbidrag fra turister, der inntektene skal gå til å styrke kommunens tilbud til fastboende og turister – eksempelvis på offentlige toaletter eller i forbindelse med skilting og kulturtilbud.

En slik avgift er blitt ganske vanlig på turiststeder ellers i Europa, og utgjør et lite bidrag fra den enkelte, men som samlet sett kan monne for å få en bedre infrastruktur.

Vedr. innkreving bør man finne måter som gjør at så mange turister som mulig kan bidra - ikke bare hotellgjester, men også de som bor på campingplasser, bobilgjester, cruisepassasjerer og andre.»

Turistskatt for nordmenn?

Regjeringen har mottatt forslag fra flere pilotkommuner for hvordan turistskatten skal innkreves.

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet til NRK.

Alle forslagene utfordrer dagens lovgivning og innebærer praktiske problemstillinger, for eksempel når det gjelder hvordan besøksbidraget skal innkreves, sier statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (Ap).

Anne Marit Bjørnflaten

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (Ap)

Foto: Troms Arbeiderparti

Reiselivet i Lofoten vil at turistskatten både skal gjelde norske og internasjonale turister.

– Alle bruker naturen og fotavtrykkene mine er like tunge som en annen sin fotavtrykk, sier reiselivssjef Line Samuelsen.

Om det blir turistskatt også for nordmenn kan statssekretæren ikke svare på.

Det er for tidlig å si noe om utformingen, men arbeidet har høy prioritet og vi sikter på å få ordningen klar i løpet av året.