– Uverdige uttalelser om nordsjødykkerne

Erlend Wiborg (Frp), er ikke særlig imponert over forfatter Frode Fanebusts krasse uttalelser om nordsjødykkerne. Han synes forfatteren burde holde seg for god til å mistenkeliggjøre nordsjødykkerne.

Gruppeleder Erlend Wiborg på fylkestinget (Frp)

Erlend Wiborg (Frp), nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener det finnes nok av dokumentasjon på at nordsjødykkerne hadde krav på erstatning.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Frode Fanebust

Frode Fanebust fra Stavanger er aktuell med boka «Dypt urettferdig».

Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg synes det er uverdige uttalelser, som også er veldig uheldige. Her er det snakk om en gruppe mennesker som har lidd betydelig, sier Erlend Wiborg (Frp), han er nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Han var selv med på å behandle saken i Stortinget i sommer. Da ble det klart at nordsjødykkerne fikk 2,2 millioner kroner hver i erstatning fra staten.

Wiborg mener det er vel dokumentert at nordsjødykkerne har lidd. Noe forfatter Frode Fanebust stiller spørsmål ved i sin nye bok «Dypt urettferdig».

– Jeg tror at historien om nordsjødykkerne som helter og ofre har blitt overdrevet, sier Frode Fanebust.

Dette synes Wiborg lite om.

– At man skal mistenkeliggjøre denne gruppen blir feil. Det fortjener ikke personer som ofret liv og helse for en hel nasjon, sier Wiborg.

Kritisk til nordsjødykkerne i ny bok

I boka hevder Fanebust at langt færre nordsjødykkere omkom på norsk sokkel enn det folk kanskje tror, noe NRK skrev om i går.

Han skriver at 17 dykkere døde i Nordsjøen – av 288 oljerelaterte dødsfall totalt. 94 prosent av dem som døde var altså ikke dykkere. Videre var fire av dykkerne som døde, nordmenn.

De tallene vi kjenner til på dødsfall, på ulykker og antall uføretrygda, er kraftig overdrevet. Virkeligheten er ikke så stakkarslig, sa forfatteren til NRK i går.

Forfatteren har også kommet med uttalelser om at helsa til pionerdykkerne ikke er så dårlig som den har blitt fremstilt. Noe Wiborg er sterkt uenig i.

– Helt frem til i dag er det mange tidligere nordsjødykkere som har betydelige skader. Det har også medført at flere har mistet livet opp gjennom årene. I tillegg har mange hatt betydelige psykiske utfordringer, som dessverre har ført til tragiske utfall. Så her snakker forfatteren mot bedre vitende, sier Wiborg.

Dykker med boltepistol

Nordsjødykkerne måtte utføre tunge jobber under ekstreme forhold. Her er en av dykkerne i aksjon med vedlikehold på en av oljeinstallasjonene.

Foto: Børre Børretzen/Norsk Oljemuseum

Godt dokumentert

– Har politikerne vært for godtroende i denne saken?

– Absolutt ikke. Nordsjødykkernes meget verdifulle bidrag til oljeeventyret og det Norge vi er så heldige å ha i dag, skal ikke undervurderes, sier Wiborg.

Han mener også at det ikke er mulig for nordsjødykkerne å utnytte systemet. Alt er blant annet nøye dokumentert i retten.

– Det er vel dokumentert hvem som var nordsjødykkere, og hvem som har gått bort som følge av sin innsats i Nordsjøen. Ikke minst er det dokumentert at mange har hatt betydelige helseproblemer i etterkant, sier han.

I tillegg mener han at det er godt dokumentert at samfunnet og staten ikke har vært sitt ansvar bevisst i denne saken.

– Man har bidratt til at lidelsene til nordsjødykkerne har vært større enn de kunne ha vært, hvis staten på et tidligere tidspunkt hadde ryddet opp, sier Wiborg.

Også nordsjødykkerene er kritiske til det forfatteren skriver. Rolf Guttorm Engebretsen har kjemper dykkernes sak i to tiår og er en av dem som får sterk kritikk i boka. Han holder fast ved at det er langt flere enn 17 dykkere som omkom på norsk sokkel.

– Vi har lagt fram at 66 dykkere døde på jobb i Nordsjøen, sier Engebretsen.