Hopp til innhold

Nei til tunnel under Tjensvollkrysset

Statens vegvesen vil ikkje ha eigen bussveg-tunnel under Tjensvollkrysset. Hovudgrunnen er at krysset ligg oppå ei gamal søppelfylling.

Tjensvollkrysset

For seks år sidan blei det nye Tjensvollkrysset opna. Etter dette har Stavanger-politikarane bedt Vegvesenet om å vurdera tunnel under krysset i samanheng med den nye bussvegen.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Ein tunnel vil kosta mykje fordi Tjensvollkrysset ligg oppå ei gamal søppelfylling. Det er dyrt å bygge tunnel med slike grunnforhold, opplyser prosjektleiar i Vegvesenet, Richard Wigestrand, i ei pressemelding.

Det er i samanheng med den nye bussvegen i Stavanger at politikarane har bede Vegvesenet om å ta stilling til tunnel under Tjensvollkrysset, som for berre seks år sidan fekk ei totalrenovering.

Trafikken blir redusert etter Ryfast

I dag kjem Vegvesenet med klart svar. Konklusjonen deira er at ein tunnel vil kosta for mykje og gi ein heilt uakseptabel trafikksituasjon under bygginga.

– Me ville også måtta stenga krysset for all trafikk i eitt år, noko som har for store ulemper til at me kan tilråda tunnel, opplyser Wigestrand.

Ifølgje Vegvesenet sine tal er det også venta at trafikken i Tjensvollkrysset vil bli redusert med 30 prosent når Eiganestunnelen opnar i 2019.

Vegvesenet opplyser også at dei meiner at bussvegtraséen bør liggja midt i vegen, og ikkje ute til sidene, når dei nå i gang arbeidet med reguleringsplan for 11 kilometer bussveg mellom Sune og Hillevåg.

Bussvegarbeidet