Money Talks anker etter tap i retten

Sandnes kommune frifinnes i saken mot Money Talks, men strippeklubben står på sitt, og anker saken.

Money Talks

Strippeklubben Money Talks mener de blir urettmessig forskjellsbehandlet av Sandnes kommune, men de får ikke medhold i retten.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Jæren tingrett har kommet til at vedtaket om å nekte Money Talks skjenkebevilling er begrunnet med hensyn som ligger innenfor det formannskapet kan vektlegge etter alkohollovens paragrafer, skriver Rogalands Avis.

Strippeklubben Money Talks i Kirkegata i Sandnes sentrum oppsto på sensommeren 2011. Og reaksjonene lot ikke vente på seg. Ottar og flere andre politiske grupper har krevet klubben fjernet fra byen.

Money Talks startet opp i et lokale med skjenkebevilling, og hadde skjenkebevilling i starten, men den 27. august 2013 kom vedtaket i formannskapet om å nekte skjenkebevilling, og sjefen for Money Talks svarte med å saksøke kommunen.

Saksøker anker

I dommen står det:

«Da avslaget ble gitt i august 2013, var det ikke noe punkt i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer som fastsatte at det ikke gis skjenkeløyve til steder med stripping som underholdningskonsept. Retten mener at dette likevel ikke innebærer at Vip Sure Service AS ble utsatt for usaklig forskjellsbehandling da løyve ble avslått for Kirkegata 15»

Money Talks forsvarsadvokat, Svein Kjetil Svendsens, forteller at de har bestemt seg for å anke saken, på tross av avslaget.

– Tingretten sier at de hensyn som kommunen har vektlagt er relevante, samtidig er retten klar på at ingen av de hensynene er alkoholpolitisk begrunnet, sier Svendsen.

Overrasket

De mener at det er en forutsetning at det er en alkoholpolitisk begrunnelse i dommen.

– Er det andre sider ved dommen som du mener er overraskende?

– Retten legger til grunn at det ikke er noe som tyder på at de ansatte har dårlige arbeidsvilkår, men likevel kan kommunen legge vekt på det. Da er det farlig hvis en kommune kan legge vekt på forhold som ikke stemmer, sier advokaten.