NRK Meny
Normal

Kommune møter strippeklubb i retten på nytt

Er det greit at en kommune nekter skjenkebevilling til et utested med lovlig stripping som underholdning? Det skal Gulating lagmannsrett nå ta stilling til.

Strippeprotest i Sandnes

Sandnes' eneste strippeklubb fikk skjenkebevilling i 2012, tross protester fra innbyggere i byen. Da selskapet søkte ny skjenkebevilling året etter, sa politikerne nei. Sandes kommune vant saken i tingretten 2014.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Stanley Wirak

Stanley Wirak (Ap), ordfører i Sandnes.

Foto: Erik Waage / NRK

– Vi ønsker ikke denne typen arbeidsforhold for ansatte. Vi har et annet kvinnesyn enn det dette bygger på, og derfor sier vi nei til dette, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

I 2013 nekta Sandnes kommune å gi skjenkebevilling til strippeklubben Money Talks. Saken endte i retten, kommunen vant, men strippeklubben anka. Mandag 28. september møtes partene i retten på nytt – denne gangen i Gulating lagmannsrett.

Fikk først skjenkebevilling – måtte søke på nytt

Historien om Sandnes' eneste strippeklubb begynte i 2012. Da søkte Money Talks skjenkebevilling til en nattklubb med beskrivelsen «Underholdning er dans – karaoke – stripping. Underholdning er vårt hovedkonsept.» Tross protester, og demonstranter med bannere utenfor rådhuset, stemte et politisk flertall for å gi stedet skjenkebevilling.

Samme høst blei utestedet og huseieren i Kirkegata uenige om vilkår i leiekontrakten. Money Talks kjøpte deretter andre lokaler i samme gate, men måtte søke skjenkebevilling på nytt.

Da hadde den politiske pipa i Sandnes fått en annen lyd, og strippeklubben fikk avslag.

(...) et slikt konsept er uforenlig med den profil og det omdømmet Sandnes kommune ønsker å profilere seg med (...) vil heller ikke være forenlig med den likestillingsprofil Sandnes kommune ønsker å forbindes med, og anses også uheldig når det gielder barn og unge (...)

Sandnes kommune, august 2013

Advokat Elden: – Stripping er lovlig

Sandnes kommune mener altså at de har anledning til å nekte skjenkebevilling fordi utestedet ikke passer i byen, og i politiske sakspapirer er det også henvist til at kvinner som jobber med stripping, ofte har dårlige arbeidsvilkår. Kommunen mener også at det ikke passer med en strippeklubb midt i sentrums boligstrøk.

I Jæren tingrett i august i fjor fikk Sandnes kommune medhold. Strippeklubben mener på sin side at kommunens og politikernes argumenter ikke har noen støtte i lovverket, og saken blei anka.

John Christian Elden

Advokat John Christian Elden representerer Money Talks og selskapet VIP Sure Service AS.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Mens det var advokat Svein Kjetil Lode Svendsen som representerte Money Talks og selskapet VIP Sure Service AS i tingretten, har advokat John Christian Elden nå overtatt saken.

– Vår klient mener det er tatt utenforliggende hensyn når de avslår skjenkebevillingen fordi selskapet driver med stripping. Dette har Stortinget bestemt at skal være lovlig, sier Elden til NRK.

Elden kommer til å kreve at skjenkenekten gjøres ugyldig, og at Sandnes kommune betaler saksomkostningene.

Ordføreren: – Tror folk oppfatter oss som modige

Sandnes-ordfører Stanley Wirak skal ikke sjøl møte i lagmannsretten mandag, men han har ingen problemer med å huske hvorfor skjenkebevillinga blei avvist.

– Det er flere forhold. Toppløs servering mener vi er mot arbeidsmiljøloven. Det er ikke forenlig med hvordan vi ønsker at barn skal oppfatte byen, eller byens omdømme. Vi mener at loven er klar – vi kan bruke vårt frie skjønn, sier han.

Money Talks

Money Talks i Kirkegata i Sandnes. Hensynet til de ansatte, personer som er bosatt i sentrum, byens omdømme og barn og unge er blant årsakene til at politikerne ikke ønsker utestedet velkommen.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Han er ikke et øyeblikk bekymra for at Sandnes blir sett på som en moralens vokter som følge av dette.

– Jeg tror tvert imot folk oppfatter oss som modige fordi vi tar denne kampen, sier Wirak.

Politikerne har ikke tatt stilling til hva de gjør hvis lagmannsretten skulle gi selskapet VIP Sure Service AS medhold i lagmannsretten.