Hopp til innhold

Kritikk av «sykkel-motorvei»: Mener bakkene blir så bratte at mange må leie sykkelen

Syklistforening reagerer på det de kaller «banale feil» under byggingen av sykkelstamvei som skal koste 1,5 milliarder kroner.

Noen av strekkene langs E39 mellom Stavanger og Sandnes er så bratte at det er tungt å komme seg opp med sykkel.

Enkelte av bakkene på den nye sykkelstamveien er så bratte at noen må gå med sykkelen opp bakken, mener syklistforeningen.

Foto: Erik Waage / NRK

Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes er ment å være en slags motorvei for syklister.

Når den står ferdig vil syklister kunne sykle uten å møte kryssende trafikk, på en brei og fin vei som bare er for syklister. Prisen på veien er 1,5 milliarder kroner.

Men mens motorveien for biler som går mellom Stavanger og Sandnes er ganske flat, vil sykkelstamveien få noen bratte partier.

Leder i Rogaland Syklistforening, Jens Glad Balchen, mener enkelte partier blir for bratte for vanlige syklister.

– Dersom du for eksempel har en sykkelvogn vil svært mange velge å gå av sykkelen og trille den.

Leder for Syklistforeningen i Rogaland

Jens Glad Balchen i Syklistforeningen er glad for den nye sykkelstamvegen mellom Sandnes og Stavanger, men mener at flere bratte partier gjør at vanlige jobbsyklister kan bli skremt vekk.

Foto: Viggo Hanssen / Syklistforeningen

Vegvesenet: Vi må ta utrolig mange hensyn

Prosjektleder for sykkelstamveien, Kari Smådal Turøy i Statens vegvesen, er godt kjent med innsigelsene fra Syklistforeningen.

– Det er så mange hensyn å ta når vi skal bygge sykkelstamveien. Det er motorvei, bruer, dårlige grunnforhold, kabler og ledninger. Det er nesten vanskelig å tenke seg en mer komplisert jobb enn denne.

Turøy gir syklistforeningen rett i at det på deler av sykkelstamveien er noen bakker som vil ha en stigning på opptil 7 prosent, men at de har gjort det de kunne for å følge den rette motorveien for biler.

Prosjektleder Kari Smådal Turøy i Statens vegvesen, sier sykkelstamvegen er en komplisert jobb, men mange hensyn som må tas.

Kari Smådal Turøy er prosjektleder for sykkelstamvegen som er under bygging. Hun mener de ikke kunne gjort så mye annet enn det de nå gjør.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Jeg tror ikke noen må gå av sykkelen for å klare disse bakkene, sier Turøy.

Vegvesenet planlegger i disse dager neste fase av sykkelstamveien, og forteller at det er stor interesse for jobben.

– Håper er at vi er ferdige i begynnelsen av 2024, men det kan jeg ikke love.

– Vi er ikke utakknemlige

Syklistforeningen er ikke redde for å virke utakknemlige for den nye sykkelveien.

– Vi er glade for sykkelstamveiprosjektet. Problemet er at det gjøres flere banale feil. Det nytter ikke å lage en fire meter bred sykkelvei dersom den er for bratt.

Kart over sykkelstamvegen

I fjor høst var det høytidelig åpning av den ene delen av sykkelstamveien som når den står ferdig skal være 13 kilometer lang. Sykkelveien blir beskrevet som Norges flotteste sykkelvei, og vil koste halvannen milliard kroner når den står ferdig om noen år. Sykkelstamvegen er finansiert med statlige penger, ikke bompenger.

Illustrasjon: Statens Vegvesen

Da er det en stor fare for at jobbsyklistene velger en annen vei, eller i verste fall velger å kjøre bil igjen, sier Jens Glad Balchen.

Foreningen har innsett at det er for sent å gjøre noe med sykkelstamveien nå.

– Dette skjer i planprosessen. Nå er jo veien under bygging, så denne kampen er tapt.

I Vegvesenets håndbok om «Veg- og gateutforming» heter det at kjørebaner i gater ikke skal ha en stigning som overstiger 8 prosent.