Mangler næringstomter i Egersund

Eigersund kommune har bare næringstomter for dem som driver med virksomheter knyttet til sjøen.

Tom Egeland

Tom Egeland fikk ikke kommunal næringstomt fordi han ikke drev med noe tilknyttet sjøen.

Foto: Øystein Ellingsen, Egersund / NRK

Tom Egeli har et lite firma som driver med gravearbeid og transport, i Egersund. Da han startet opp ville han ha ei næringstomt.

– Det har vært folk før meg som har flyttet ut av kommunen for å etablere seg, fordi det ikke finnes noe tilbud i Egersund, sier Egeli.

Både Arbeiderpartiet og Høyre lovte å legge til rette for næringslivet før kommunevalget i 2011. For Eigersund kommune har arealer. Men tomtene er enten for dyre å opparbeide for små bedrifter, eller så er betingelsene at virksomheten må være sjørelatert.

Arne Stapnes

Arne Stapnes er gruppeleder for Høyre i Eigersund

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Vi kunne helt sikkert hatt flere tilgjengelige tomter, men vi har gått lange skritt i riktig retning, sier gruppeleder Arne Stapnes fra Høyre.

Nå skal et nytt kommunalt selskap få fart på sakene. For i fjor sommer opprettet politikerne selskapet Eigersund næring og havn KF. De skal nå ta tak i utviklingen av næringstomtene i kommunen.

– Det er ikke næringsareal i kommunen i dag, unntatt Kaupanes. Men for å få etablere seg der, må bedriften være rettet mot sjøen, sier daglig leder for Eigersund havn og næring KF, Lars Kolnes.

Lars Kolnes

Lars Kolnes er daglig leder for Eigersund havn og næring KF.

Foto: Øystein Ellingsen, Egersund / NRK

Det skal nå utarbeides en ny kommuneplan for Kaupanes-området, og da kan det bli åpnet for annen næringsvirksomhet og.

– Vi lever i nedgangstider i hele Rogaland, det bærer også Egersund preg av. Så det gjelder å få fart på næringslivet, sier Kolnes.

I mellomtiden tikker klokka for unge folk som har lyst å etablere seg på kommunal grunn.

– Det er synd for kommunen, de taper penger, og det trenger de jo, sier Egeland.

Han mener at det er viktig at kommunen tar vare på de bedriftene som vil etablere seg, slik at de sikrer inntektene framover.