Ser alvorlig på mangedobling av ferjeulykker

Sjøfartsdirektøren er bekymret for økningen av antallet ferjeulykker i landet. Han vil at rederiene skal ta seg selv i nakken.

MF Fjordveien med motorhavari

I februar fikk MF Fjordveien motorhavari. Passasjerene måtte vente i fem timer før de fikk gå i land. Ferja går i rute mellom Mekjarvik, Kvitsøy og Skudeneshavn i Rogaland.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Sjøfartsdirektoratet ser svært alvorlig på at antall ferjeulykker er mangedoblet de siste fem årene.

Olav Akselsen, leder Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen ser alvorlig på at antallet ferjeulykker stadig øker.

Foto: NRK

Vi er bekymret for utviklingen, sier Olav Akselsen til NRK.

– Det er klart når ferjer som transporterer folk og biler er involvert, vil det alltid være en fare for at det kan få mer konsekvenser enn det foreløpig har fått. Så vi ser veldig alvorlig på den utviklingen som har vært.

Det er bare litt under et halvt år siden at Sjøfartsdirektoratet varslet hyppigere ferjekontroller. Dette som et resultat av at det ved årsskiftet hadde vært en tredobling av antallet ulykker med ferjer eller hurtigbåter i Norge de siste årene. Bare i 2010 var det i underkant av 30 ulykker med denne type fartøy.

– Må snu trenden

Trenden har fortsatt i år, og hittil har det vært mer enn 20 skipsulykker i landet hvor båter krasjer i kaien eller i andre båter som ligger til kai.

Akselsen i Sjøfartsdirektoratet mener rederiene må ta mer ansvar for sikkerheten ombord.

– Det er de som driver rederivirksomhet som er ansvarlig for at driften skjer på en trygg og sikker måte. Vi ønsker å ha en dialog med rederiene slik at de tar seg selv i nakken og snur trenden, forteller han.

– Det må være bedre planlegging for hver enkelt tur, og større oppmerksomhet ute på sjøen. I det store og hele gjelder det å ha gode rutiner, og følge disse. Båtene skal være i topp, topp stand.

Ripe i lakken for Tide

Tirsdag kolliderte ferjen «Bjørnefjord» med hurtigbåten «Fjordrott» da den skulle legge til kai ved Fiskepiren i Stavanger. Ulykken med Tau-ferja i går føyer seg inn i rekken.

Regiondirektør i Tide Sjø, Gaute Gangenes, innrømmer at dette er nok en ripe i lakken for selskapet, og at det har vært for mange unønskede hendelser med deres ferjer.

Gaute Gangenes, Norled

Gaute Gangenes i Tide er lei seg for alle hendelsene rederiet har stått overfor.

Foto: NRK

– Alle hendelser er én for mye. Vi er veldig leie for at våre prosedyrer eller lignende ikke blir overholdt helt nøyaktig slik at vi kunne ha unngått disse hendelsene, sier Gangenes.

Han forteller at det foregår etterforskning av ulykken på tirsdag, og at de foreløpig ikke vet hva som er årsaken.

Selskapet klarer ikke å se en fellesnevner for de mange uhellene. Men både mennesker og teknisk svikt har vært involvert.

– Vi forsøker å lære av feilene våre. Mannskapene blir kalt inn for å granske og for å ta gjennomgang av hver hendelse. Vi har også kapteinkonferanser der vi har innleid ekspertise fra flyselskaper og lignende for å øke vår kompetanse, forteller regiondirektøren.

Frykter for liv og helse

Hildegunn Bjelde som er gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, er bekymret for om avtalen mellom Rogaland fylkeskommune og Tide Sjø blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte.

– Jeg tror vi har behov for en gjennomgang med avtalen vi har med Tide Sjø. Ulykken i går viser oss med all tydelighet at det er grunn til å frykte for liv og helse, sier Bjelde.

Skadar på Fjordrott

Hurtigbåten «Fjordrott» fikk synlige skader etter at ferjen «Bjørnefjord» kolliderte med hurtigbåten i Stavanger tirsdag denna uken.

Foto: Eirin Larsen / NRK

I anbudsrundene velger som regel politikerne det selskapet som kommer med det billigste tilbudet. Derfor kan politikerne selv være indirekte skyld i at nestenulykkene skjer.

– Bør få konsekvenser

Leder i fylkets samferdselsutvalg mener alle hendelsene med Tide Sjø nå bør få følger.

Odd Arild Kvaløy

Kvaløy er svært kritisk til avtalen de har med Tide Sjø.

– Avtalen vi arvet fra Statens Vegvesen i 2010, er en avtale vi aldri ville ha inngått med Tide Sjø i dag. Det er ingen god avtale, sier Odd Arild Kvaløy til NRK.

– Det har vært alt for mange utforusette hendelser. Det at Tide Sjø hevder at de ligger innenfor den avtalen som er inngått med offentlige myndigheter, er ikke godt nok.

Forholder seg til avtalen

Han mener Tide Sjø selv bør gjøre grep, og at det er åpenbart at det er noe feil med vedlikeholdsrutinene til rederiet.

– Nå som vi har den avtalen vi har med Tide Sjø, så får vi vurdere om vi må ha en gjennomgang av dette. Da må vi se på hvor langt vi kan komme innenfor de juridiske rammene som er, forteller Kvaløy.

Tide Sjø mener derimot de har gjort det de kan for å hindre nestenulykker.

– Det får stå for Kvaløys regning det han sier. Vi forholder oss til den avtalen vi gjorde med Statens Vegvesen, svarer Gangenes i Tide Sjø.

Flere nyheter fra Rogaland