Varsler flere ferjekontroller

Det har vært alt for mange ulykker den siste tiden, mener Sjøfartsdirektoratet.

Ferje - Olav Akselsen

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen er ikke fornøyd med sikkerheten på norske ferjer.

Foto: NRK / Scanpix

Sjøfartsdirektoratet varsler hyppige kontroller av ferje- og hurtigbåtrederiene i Norge. Grunnen er en tredobling av antallulykker med denne typen fartøy de siste årene.

I 2010 var det i underkant av 30 ulykker med ferjer og hurtigbåter. De aller fleste var kollisjoner i kaianlegg.

Menneskelig svikt

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen er oppgitt, og ser svært alvorlig på den negative statistikken.

– Vi tror det er for lite fokus på å unngå disse ulykkene i ferjerederiene. Det har med opplæring og gode prosedyrer å gjøre, og at alle alltid følger prosedyrene, sier Akselsen.

Han påpeker at de fleste ulykkene har skyldtes menneskelig svikt.

– Det er liten grad av teknisk svikt, så det er måten ferjene blir operert på, som er bakgrunnen for ulykkesstatistikken, sier han.

Vil øke fokus på risiko

Arvid Økland, sikkerhetsdirektør i Tide Sjø er klar over problemet. Rederiet setter nå inn flere tiltak for å unngå ulykker i fremtiden.

– Vi deler sjøfartsdirektørens bekymring, og har derfor startet en prosess hos oss for å redusere silke hendelser, sier han.

– Jeg tror det er vikitg å øke fokuset slik at de som utøver manøvrene og prosedyrene har under huden at dette er en risiko hver gang de legger til kai, sier han.

Antallet ulykker tilknytter hurtigbåter og ferjer har økt fra 10 til 30 på tre år.

– Vi må skjerpe oss, og få ned antallet slike hendelser, sier Arvid Økland.