– Uvanlig mange hendelser i Tide

Sjøfartsdirektoratet vil ha møte med Tide etter flere hendelser med rederiets båter den siste tiden. Pendlerforeningen i Strand er bekymret etter at Tauferjen kolliderte i går.

Skadar på Fjordrott

Hurtigbåten Fjordrott fikk synlige skader etter at ferjen Bjørnefjord kjørte rett inn i båten i går.

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Vi registrerer at det har vært en del hendelser med Tide sine fartøyer den siste tiden. Derfor har vi kalt inn til et møte for å gå gjennom hendelsene, sier Dag Inge Århus, kommunikasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet.

I går kolliderte ferjen «Bjørnefjord» med hurtigbåten «Fjordrott» da den skulle legge til kai ved Fiskepiren i Stavanger. Direktoratet mener det har vært uvanlig mange hendelser i rederiet den siste tiden.

– Vi vil vise at vi følger med på det som skjer, og her er det flere hendelser enn det vi mener er naturlig, sier Århus.

Pendlerne bekymret

– Hvis Tauferjen var et fly, ville det ikke fått lettet en centimeter fra bakken, sier Kåre Hauge, leder i pendlerforeningen i Strand kommune.

Han mener selskapet sparer på mannskap og personell, og at det går ut over sikkerheten.

– Det er minst én hendelse i året på Tauferjen, og vi har sett flere hendelser ellers på Vestlandet. Med jevne mellomrom er det innstilte avganger og tekniske feil. Vi er urolige, sier Hauge.

Ripe i lakken for Tide

MF Sand kolliderte i fjellvegg på Ropeid

Biler ombord kolliderte da ferjen 'Sand' braste inn i en fjellvegg i november i fjor.

Foto: Tom Erik Årthun

Kollisjonen i går er den fjerde store hendelsen i Tide Sjø siden oktober i fjor. I februar fikk ferjen «Fjordveien» motorhavari, og rederiet lovet da bedre rutiner.

Les også:

Reginodirektør i Tide Sjø, Gaute Gangenes, innrømmer at dette er nok en ripe i lakken for selskapet.

– Alle hendelser er én for mye. Men så lenge vi kan behandle det på en forsvarlig måte, virker hver fall systemene våre, sier han.

– Må skjerpe rutinene

Sjøfartsdirektoratet vil på møtet gå gjennom Tides rutiner, og ta stilling til om selskapet må endre disse..

– Vi får se hva resultatet blir når vi får gjennomgått sakene på møtet, sier Dag Inge Århus.

Pendlerforeningen mener uansett at selskapet må skjerpe sine rutiner.

– Jeg håper de tar seg sammen og får en høyere standard på materiellet sitt. Det er for mange hendelser til at det kan være tilfeldig, sier Kåre Hauge.