Normal

Barnevernet: – Enkelte barn får ikke den hjelpen de burde hatt

Barneverntjenesten i Stavanger sliter med at mange slutter i jobben. I fjor sluttet ti medarbeidere på en avdeling der det jobber 25.

Gunnar Toresen, sjef Barnevernet i Stavanger

Sjef i barnevernet i Stavanger, Gunnar Toresen, erkjenner at en intern omlegging har gjort at mange har sluttet i jobben. Han mener likevel at omleggingen var riktig.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Barneverntjenesten i Stavanger har i lang tid slitt med at mange slutter i jobben. I fjor sluttet ti medarbeidere i samme avdeling.

– Det har vært dårlig arbeidsmiljø, det har vært alt for mange arbeidsoppgaver og det har vært en omorganisering, som ikke var gunstig på dette tidspunktet, sier hovedtillitsvalgt i Stavanger kommune for Fellesorganisasjonen, Anna Paulsen Fjærtoft.

Omorganisering førte til at mange sluttet

Barneverntjenesten i Stavanger har de siste par årene vært gjennom en intern omorganisering som har ført til at hele ti medarbeidere i en avdeling på 25 sluttet i løpet av 2012.

Omorganiseringen gjorde at arbeidsmiljøet ble dårligere, ifølge Fjærtoft, og dette gikk deretter utover barna.

– Det som var kinkig når en omorganiserte var at sakene hopet seg opp, siden systemet skulle gå seg til. Dette gikk i andre rekke ut over barna som fikk senere hjelp.

Kommunen har engasjert psykologer

Etter det NRK erfarer var misnøye med ledelse deler av årsaken til mannefallet.

– Jeg vil ikke gå inn i detalj om hva som skjedde spesielt i denne avdelingen i fjor. Tjenesten vår har vært gjennom en omorganisering de siste åra, og den har vært krevende. Da ser vi av og til at det kan få denne type utslag, sier barnevernsjef i Stavanger, Gunnar Toresen.

Saken gikk helt til topps i kommuneadministrasjonen og det ble engasjert organisasjonspsykologer fra Bjørnson-psykologene for å ordne opp i uroen.

Bjørnson er fortsatt inne, men problemene skal nå være ordnet opp i, ifølge barnevernsjefen. Han får langt på vei støtte fra tillitsvalgt ved barneverntjenesten, Gro Blom.

– Jeg mener vi er på god vei til å få dette til, sier hun.

Har søkt om flere stillinger

Barneverntjenesten har i lang tid slitt med at mange slutter i jobben. Ifølge Toresen er det i gjennomsnitt en turnover på 10 prosent, i fjor var den på 13 prosent.

Han sier at høy arbeidsbelastning og psykisk stress er årsaken til at så mange slutter.

– Generelt er det slik at dette er et resultat av arbeidets karakter. Det er krevende å jobbe her, sier han.

Selv om de 10 stillingene nå er besatt, går den høye frekvensen av folk som slutter ut over barna, ifølge Fjærtoft.

– Barna får senere tid og det tar lengre tid før de får den hjelpen de skal ha.

Dette er også barnevernsjefen enig i. Han mener at arbeidsmengden per ansatt er for høy og mener 20 nye saksbehandlere må til for å få bukt med problemet.

Toresen har søkt Fylkesmannen om midler til drøye åtte nye stillinger.

– Kapasitetsproblemet gir seg utslag ved at det tar lengre tid før barn får hjelp, og de som trenger ekstra mye hjelp får ikke den hjelpen vi gjerne skulle gitt.

– Er det barn som lider på grunn av dette nå?

– Det er ennå ingen grunn til å si at dette er dramatisk, for jeg mener vi klarer å prioritere de viktigste sakene.

Til tross for at barneverntjenesten i fjor mistet flere erfarne medarbeidere, mener Toresen det var rett å omorganisere.