NRK Meny
Normal

– Barnevernsbarn som må vente lenge, mister tilliten til det offentlige

Barn og unge må vente i flere måneder og lider under lang saksbehandlingstid i Fylkesnemnda. Skammelig, mener Landsforeningen for barnevernsbarn.

Uteleker i sandkasse

Barnevernsbarn som venter på at saken deres skal behandles i Fylkesnemnda kan måtte vente i opp mot fem måneder ved midlertidige institusjoner. (Illustasjonsbilde)

Foto: Beate Riiser Larsen / NRK

– Jeg synes det er skammelig at vi ikke møter barn og unge som har behov for omsorg på en bedre måte, sier organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn, Maria Reklev til NRK.

Unge med alvorlige adferdsvansker må sitte mer eller mindre innesperret i månedsvis, og barn må bli boende i uegnede hjem i lang tid fordi Fylkesnemnda bruker lang tid på å behandle sakene deres.

– Uholdbart at barn må vente så lenge

– Nemnda må gjøre det som trengs for å få unna sakene. Om de så må leie inn folk må de gjøre akkurat det. Det er uholdbart at barn og ungdom sitter og venter. De skal ikke vente så lenge, sier Reklev.

Det er Fylkesnemda som gjør vedtak om hvorvidt barnevernet skal overta ansvaret for et barn. Ferske tall viser at saksbehandlingstiden i landets Fylkesnemnder blir stadig lenger. I 2012 tok 40 prosent av sakene mer enn 16 uker å behandle.

Fylkesnemndene statistikk

Andel saker som tar mer enn 16 uker å behandle. Prosent.

 

2010

2011

2012

Rogaland

4,5

32,8

39,4

Oslo og Akershus

3,9

26

61,5

Østfold

7

9,6

17,1

Oppland og Hedmark

18,2

43,3

58,7

Buskerud og Vestfold

30

42

39,2

Telemark

16,7

 2

12,7

Agder

7,5

6,3

17,7

Hordaland og Sogn og Fjordane

31,5

32,8

23,6

Møre og Romsdal

23,2

45,7

43,8

Trøndelag

16,9

50

70,4

Nordland

44,7

35,7

39

Troms og Finnmark

11,8

55,6

14,7

Hele landet

17

31,7

39,9

Utfordrer ministeren

Solveig Horne (Frp) kommer nå med et skriftlig spørsmål til Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Inga Marte Thorkildsen, hvor hun ber om at det iverksettes tiltak.

Maria Reklev utfordrer også Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Inga Marte Thorkildsen, og mener regjeringen må gjøre noe umiddelbart for barna som venter.

Jeg vil gjerne utfordre henne til å ta det ansvaret på største alvor og gjøre noe konkret for at dette endres. Dette er en oppfordring til å innkalle nemndene og snakke med dem for å gjøre noe umiddelbart i forhold til de ungene. De kan ikke stå slik i kø og vente på at livet skal begynne, sier Reklev.

Departementet: – Kontakt Fylkesnemndene

Det har ikke lykkes NRK å få statsråd Thorkildsen i tale. Avdelingsdirektør Oddbjørn Hauge i Barne- og ungdomsavdelingen i departementet henviser til Fylkesnemndene.

Han skriver følgende i en epost til NRK:

«Regjeringen har bevilget fylkesnemndene 30 millioner kroner ekstra siden juni 2012. Vi ber om at dere kontakter Fylkesnemndene for å få svar på hvordan de har utnyttet disse ressursene.»

Bernt Magne Egeland

Leder Bernt Magne Egeland i gården til Stavanger Akuttsenter på Madla i Stavanger. Her må flere barn og unge vente i opp mot fem måneder på vedtak i Fylkesnemnda.

Foto: Rolv Christian Topdahl

Lover kortere saksbehandlingstid

– Med de pengene får vi ansatt flere nemdsledere og flere i administrasjonen. Vi er på god vei til å få ned saksbehandlinstiden. Det er en prioritert oppgave hos oss og det jobbes kontinuerlig med både effektivisering og å benytte økte ressurser, sier direktør for fylkesnemndene i Norge, Pernille Pettersen Smith.

Hun lover at saksbehandlingstiden skal ned.

– Vi ser allerede en bedring i saksbehandlingstiden og til tross for at vi har stor saksøkning mener vi at vi skal få en vesentlig saksbahtid i løpet av dette året

Kommer dere noen gang ned i den anbefalte tiden på en måned?

– Vi kommer hvertfall ned mot den tiden. Om vi kommer helt ned ti den måneden kan jeg ikke love, sier hun.

Frykter at barn mister tiltro til systemet

Maria Reklev i Landsforeningen for barnevernsbarn frykter at den lange ventetiden gjør at barn mister tillit til systemet.

– Hvis du går og får vite at det skal ta så lang tid, og fristene blir brutt aboslutt hele tiden. På hvilken måte tenker man at disse ungdommene skal ha tillit til den hjelpen de får da. De har i utgangspunktet ganske sannsynlig problemer med å være trygge og ha tillit fordi de har opplevd det de har opplevd, sier hun.