Frp om ventetiden: – Uholdbart

Solveig Horne (Frp) ber statsråden ordne opp i problemet med lang saksbehandlingstid i Fylkesnemndene. – Det trengs strakstiltak, slår hun fast.

Solveig Horne

Solveig Horne (Frp) er første nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Foto: Stortinget

– Det er ikke holdbart at barn blir som blir tatt ut av hjemmene deres må vente i så mange måneder før de får en avgjørelse på livene deres. Det er noe som regjeringen og statsråden må ordne opp i, sier stortingsrepresentant Solveig Horne (Frp).

Les også: – Barn lider

Frp-politikeren kommer nå med et skriftlig spørsmål til Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Inga Marte Thorkildsen, hvor hun ber om at det iverksettes tiltak.

Lang saksbehandlingstid i Fylkesnemnda gjør at unge med alvorlige atferdsvansker må sitte mer eller mindre innesperret i månedsvis, og barn må bli boende i uegnede hjem i lang tid.

I Rogaland må flere barn vente til september på å få sakene sine behandlet.

Riksrevisjonen

– Riksrevisjonen har flere ganger – og sist i desember – kommet med flengende kritikk av regjeringen på dette området uten at regjeringen har gjort noe med det, sier Horne.

Fylkesnemndene har siden juni 2012 fått 30 millioner kroner i økte bevilgninger. Horne mener det kan bli nødvendig mer.

– Kanskje må det bevilges mer penger slik at Fylkesnemndene får jobbet intensivt for å få ned saksbehandlingstiden. Det er barns rettssikkerhet vi snakker om her.

– Det er veldig kritikkverdig at ikke fylkesnemndene har blitt prioritert. For når politikerne sier at det skal bli varslet flere saker, og barnevernet får flere saker å jobbe med, så må Fylkesnemndene bli i stand til å gjøre å gjøre hurtige avgjørelser, sier hun.

Henviser videre

Det har ikke lyktes NRK å få statsråd Thorkildsen i tale. Avdelingsdirektør Oddbjørn Hauge i Barne- og ungdomsavdelingen i departementet henviser til Fylkesnemndene.

Han skriver følgende i en e-post til NRK:
"Regjeringen har bevilget fylkesnemndene 30 millioner kroner ekstra siden juni 2012. Vi ber om at dere kontakter Fylkesnemndene for å få svar på hvordan de har utnyttet disse ressursene."