Lover bedre bemanning etter klagestorm fra Ryfylke

Stavanger kommune innrømmer nå at de må øke bemanningen ved legevakten for å klare å ta imot alle telefonhenvendelser. Mange i Ryfylke har opplevd å måtte vente svært lenge, eller ikke komme gjennom på telefon.

Stavanger legevakt

Legevakten i Stavanger dekker til sammen sju kommuner med 180.000 innbyggere.

Foto: Anders Fehn

– Vi har satt i gang en rekke tiltak, og bemanning er ett av dem. Flere må kunne besvare telefonen. Samtidig ser vi også på måten telefoner blir besvart på slik at vi kan bedre effektiviteten på besvarelsen, sier helsesjef i Stavanger, Corinna Vossius.

Fylkeslegen har mottatt to bekymringsmeldinger fra Finnøy og Rennesøy om at det er svært vanskelig å komme igjennom på telefon til Stavanger legevakt. Disse to ryfylkekommunene ble sammen med Kvitsøy og Hjelmeland med i legevaktsamarbeidet i september i fjor. Legevakten er fra før sentral for Stavanger, Sola og Randaberg, og dekker dermed til sammen sju kommuner med 180.000 innbyggere.

– Ikke godt nok, og det haster

Fylkeslegen har lagt press på Stavanger, og gitt kommunen frist ut måneden med å dokumentere at de vil klare å svare på 80 prosent av alle telefonhenvendelser innen to minutter, som loven krever.

– Vi ber Stavanger legevakt om dokumentasjon, for det er påstand mot påstand. Telefonhenvendelser skal være loggført, og vi ber om en tilbakemelding, sier konstituert fylkeslege Roman Benz.

– Dersom folk må vente en time før vakttelefonen blir vurdert er det ikke godt nok, og da haster det, sier han.

Håper på bedring etter sommeren

Svarene Fylkeslegen har fått hittil overbeviser ikke om at Stavanger legevakt vil overholde kravet om at 80 prosent av henvendelsene skal bli svart innen to minutter. Når legevakten vil klare å innfri dette kravet, kan ikke helsesjef Corinna Vossius svare på.

– Det er vanskelig å si. Jeg tør ikke å gi en dato, men tror at bemanningen vil bli merkbart bedre over sommeren. De andre tiltakene jobber vi kontinuerlig med, sier hun.