Farmanali er alvorlig syk og «fanget» på et skip

Kaptein Farmanali N-Modak på «Harrier» er alvorlig syk, men får ikke forlate skipet og er fratatt passet sitt. – Det grenser til tortur, sier sjømannslege Kurt Lund.

Farmanali N-Modak

«Harrier»-kaptein Farmanali N-Modak har fått påvist to svulster i halsen. Han vil reise hjem til Mumbai slik at han kan opereres med familien rundt seg.

Foto: Anders Fehn / NRK

Sjømannslege Kurt Lund er ombord i «Harrier» for å sjekke helsetilstanden til kapteinen og det øvrige mannskapet på elleve sjøfolk.

«Harrier» har ligget tre og en halv måned til kai i Gismarvik i Tysvær etter havariet utenfor Jæren 22. februar.

Lund konstaterer at den indiske kapteinen Farmanali N-Modak har to svulster i halsen som er i ferd med å kvele ham. Kapteinen får ikke i seg fast føde, bare flytende. N-Modak har fått tilbud om operasjon i Haugesund, men da må han betale selv.

– Tilstanden er alvorlig, han trenger operasjon. Kapteinen selv vil ha behandling i Mumbai, der han har familie, og der han har sitt støtteapparat og sine sosiale rettigheter, sier legen.

Harrier

«Harrier» har ligget til kai i Gismarvik i Tysvær i tre og en halv måned. Ifølge Miljødirektoratet har skipet miljøfarlig olje ombord.

Foto: Anders Fehn / NRK

Men det får ikke kapteinen lov til – han er fratatt passet sitt.

Fått pålegg om å ligge til kai

«Harrier» har nemlig fått et pålegg om å bli liggende til kai i Gismarvik til Miljødirektoratet har fått bevis for at skipet ikke skal til ulovlig opphogging, og til oljeholding avfall er levert til forsvarlig behandling i Norge.

Det er bare kapteinen og tekniske inspektøren som er fratatt passet. Resten av mannskapet er igjen på skipet fordi de ikke vil forlate sin alvorlig syke kaptein, får NRK opplyst.

Retten skal torsdag ta stilling til om politiet hadde lov å frata de to passene sine.

Får ikke gå i land

Kapteinen får heller ikke lov til å forlate selve skipet – det får heller ikke resten av mannskapet. Grunnen er at utenlandske sjøfolk utenfor Schengen mister landloven når skipet har ligget til kai i tre måneder, og «Harrier» har ligger lenger enn det.

– Situasjonen for mannskapet er helt umenneskelig. Det er uetisk. Jeg mener dette grenser til tortur å holde folk på båten på denne måten her, sier Lund.

Margareth Haavik Sveen, gruppeleder i operativ utlendingsenhet ved Sør-Vest politidistrikt, erkjenner at det må være frustrerende for kapteinen og mannskapet å være «fanget» på skipet. Hun påpeker imidlertid at mannskapet – utenom kapteinen og inspektøren – har mulighet til å reise hjem.

Kurt Lund

Sjømannslege Kurt Lund traff kaptein Farmanali N-Modak ombord på «Harrier» onsdag.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Men da må de kontakte politiet, og så må vi følge dem til flyplassen for å passe på at de faktisk reiser hjem, sier hun.

– Ikke grunnlag for opphold

– Kan de få noen form dispensasjon, delta på en festival eller lignende? Hvis noen har lyst å gjøre noe kjekt for dem?

– Nei, dessverre. De får ikke oppholdstillatelse i Norge. Det har de ikke noe grunnlag for, slik situasjonen er nå, sier Haavik Sveen.