Hopp til innhold

Mange par venter trolig forgjeves på eggdonasjon i Norge

Det er lange ventelister for eggdonasjon i Norge. Privatklinikk råder par som har det travelt til å dra til utlandet.

Eggdonasjon

LOVENDRING: Eggdonasjon har vært tillatt i Norge i godt over ett år. Men det er stor mangel på donorer og lange køer. Behandlingen er kostbar, og kan også være tidkrevende.

Foto: PHILIPPE LOPEZ

26. mai 2020 ble eggdonasjon tillatt i Norge. Men det er fremdeles lenge igjen til dette blir et utbredt tilbud.

Klinikk Hausken er Norges største fertilitetsklinikk, og en av fire private klinikker som er godkjent for eggdonasjon av Helsedirektoratet.

150 par står på venteliste der. Men så langt har Klinikk Hausken bare rekruttert 14 eggdonorer.

– Jeg er alltid optimist, men jeg ser litt mørkt på dette. Det blir ikke lett å løse, sier daglig leder Jon Hausken.

Jon Hausken

Jon Hausken.

Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Klinikk Hausken finnes i Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund. De starter med eggdonasjon i høst. Men det blir altså i et begrenset omfang.

– Det kreves nesten like mange eggdonorer som antallet par som ønsker å motta. Og der ligger problemet, sier Hausken.

De tre andre private aktørene som er godkjent for eggdonasjon er Livio IVF-klinikken i Oslo, Medicus AS (Oslo, Trondheim og Stavanger) og Spiren fertilitetsklinikk i Trondheim.

St. Olavs hospital i Trondheim ble nylig godkjent, som eneste offentlige sykehus.

Vil hente finske donorer

Hausken estimerer at mellom 200 og 400 par hvert år vil søke om eggdonasjon i Norge. Han er overbevist om at antall søkere bare vil øke med årene.

Derfor har han et tydelig råd til de parene som ønsker eggdonasjon og har dårlig tid.

– Ikke vent på eggdonasjon i Norge. Selv om ting kommer mer på plass, betyr det ikke at kapasiteten blir så stor at man kan ta unna flere hundre på ett år.

Klinikk Hausken vurderer nå å ta i bruk finske donorer. Dette har de anledning til, fordi det norske lovverket tillater eggdonorer fra andre nordiske land.

En slik avtale har allerede klinikken Medicus. Der har de vel 100 par på venteliste. I første omgang sender de mellom 10 og 15 sædprøver til Finland i høst.

Ved Spiren står i overkant av 60 par på venteliste. De har så langt rekruttert nærmere 20 eggdonorer og estimerer en ventetid på minimum et halvt år.

Livio har mellom 60 og 70 par på venteliste og 10 godkjente donorer. Livio kan også bruke egg fra donorer i Sverige og på Island.

Ifølge Helsedirektoratet finnes det ingen samlet oversikt over hvor mange kvinner i Norge som har meldt seg som eggdonor.

Disse tallene vil først bli tilgjengelige neste år.

Ønskebarn etterlyser flere penger

Organisasjonen Ønskebarn, som jobber for rettighetene til ufrivillig barnløse, mener staten bør bla opp mer penger for å rekruttere flere donorer og etablere et bedre tilbud.

– Det er et medisinsk behov som utløser bruk av eggdonasjon. Man prøver andre former for assistert befruktning først. Jeg tror dette sier noe om at behovet er større enn man var klar over, sier styreleder Lise Boeck Jakobsen.

Lise Boeck Jakobsen

Lise Boeck Jakobsen.

Foto: Mats Olsen / ØNSKEBARN

Oslo universitetssykehus har ikke fått på plass et tilbud om eggdonasjon ennå. Det vil være en ressurskrevende prosess, ifølge leder Peter Fedorcsak ved reproduksjonsmedisinsk avdeling.

– Det er et spørsmål om ressurser og prioriteringer. Man trenger flere ansatte, litt større plass og økt poliklinisk kapasitet, sier han.

Avdelingsleder Peter Fedorcsak ved reproduksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus

Peter Fedorcsak.

Foto: Amalie Huth Hovland / OUS

Ønskebarn mener det må stå mer politisk kraft bak lovendringen.

– Dette må prioriteres i langt sterkere grad enn det kan se ut som det blir. Det nye Stortinget må sørge for at neste års statsbudsjett har avsatt en større andel midler til tilbudet, sier Jakobsen.