Hopp til innhold

I disse landene får du 42.000 kroner mer i året som student: – Kunne også tenkt oss det

Om studenter velger å studere i «strategisk viktige» land, får de mer penger av staten. Studentorganisasjonen er kritiske til at støtten ikke gjelder alle land.

Utveksling: Simon Løge og Jonathan Myklebust

Studiekameratene Simon Løge og Jonathan Myklebust skal reise sørover på utveksling i høst. Men Italia er ikke et av landene Lånekassen fra høsten av gir ekstra støtte til.

Foto: Fride Audunsdotter Westvik / NRK

Studenter som tar hele eller deler av utdannelsen i Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Korea eller Sør-Afrika kan få 4277 kroner ekstra i stipend hver måned.

Jenny Simenstad studerer en hel grad i Sør-Korea. Hun sier den ekstra støtten kommer godt med i et stramt studentbudsjett.

Jeg synes det er fantastisk at støtten øker, og jeg tror flere studenter kommer til å merke at dette stipendbeløpet vil gjøre en forskjell i hverdagen, sier hun.

Utveksling: Jenny tempel

Student Jenny Simenstad er gradsstudent i Sør-Korea. Hun trives i utlandet og anbefaler nordmenn å ta en hel grad i utlandet.

Foto: Privat

Simenstad sier det er dyrt å bo i utlandet, og tror at det ekstra stipendet kan vekke en større interesse for utenlandsstudier blant norske studenter.

Får ikke ekstrastøtten fra Lånekassen

I Stavanger møter NRK Simon Løge og Jonathan Myklebust, som begge skal til Milano i Italia på utveksling i høst.

Dermed går de glipp av nesten 4300 kroner hver måned de er i utlandet.

– Vi som reiser til Italia kunne jo også tenkt oss dette ekstrastipendet, sier Løge.

Utveksling: Simon Løge og Jonathan Myklebust

Studentene Løge og Myklebust sier de ikke ville valgt annerledes, og gleder seg til å reise til Italia.

Foto: Fride Audunsdotter Westvik / NRK

Men de har søkt på Erasmus+-stipendet som gjør at de uansett kan få rundt 5000 kroner i måneden gjennom utvekslingen.

Ville du studert i et av landene om du fikk mer penger?

Stipendet omgjøres ikke til lån

Et stipend på 2675 kroner i måneden ble innført for utvekslingsstudenter i «Panorama-landene» for studieåret 2022–2023.

Fra og med i høst økes altså dette stipendbeløpet, og ordningen utvides til å også gjelde studenter som tar hele graden sin i utlandet.

Det er Lånekassen som gir stipendet, og det er der studenter må søke om støtten.

Stipendet blir ikke gjort om til lån, selv om du for eksempel har inntekt eller formue over Lånekassens grenser, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Russland står også på listen over land med ekstra støtte, men på grunn av krigen blir det ikke gitt støtte til oppstart av nye studier i Russland.

Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør Lånekassen

Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anette Bjerke.

Foto: Hege Aas

– Norge har behov for dette

Det er regjeringen som har bestemt at studentene skal få mer støtte i Panorama-landene. Disse landene mener regjeringen er strategisk viktige.

De landene som er valgt ut, står for en høy og viktig del av verdens samlede kunnskapsproduksjon, sier statssekretær Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Kunnskapsdepartementet.

Han sier dette er land hvor Norges kunnskapspolitiske, næringspolitiske og utenrikspolitiske interesse sammenfaller.

– Norge har behov for at flere norske studenter får kunnskap om og erfaring fra disse landene.

Nøkkeloverlevering

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Ivar B. Prestbakmo (Sp). Han sier det er et mål at flere norske studenter velger å ta deler av utdanningen i ikke-engelskspråklige land, for kunnskap om språk og kultur.

Foto: William Jobling / NRK

Det ekstra stipendet er derfor ment å bidra til at flere studenter velger disse landene.

Stipendet utbetales én gang per halvår, og kan gis for inntil ti måneder hvert studieår.

Dermed kan studenter som studerer i Panorama-landene få over 42.000 kroner på ett studieår.

Dette året studerer rundt 850 nordmenn i ett av de utvalgte samarbeidslandene. De fleste er utvekslingsstudenter, som har et utenlandsopphold som en del av en norsk grad.

– Utenlandsstudier gir nyttige erfaringer i form av blant annet språkkunnskap og kulturforståelse, og det kan være et fortrinn når man senere skal ut i arbeidslivet, sier Bjerke i Lånekassen.

Studentorganisasjonen: – Feil

Studentorganisasjonen er kritiske til at det kun er noen få land ordningen gjelder for.

– Det er feil at studenter som reiser på utveksling til Panorama-landene skal premieres over andre, sier leder Oline Sæther.

Hun sier organisasjonen er opptatt av at studenter selv skal få lov til å velge hvor de skal på utveksling.

– Vi mener at beslutningen om hvor man ønsker å reise på utveksling skal være basert på egne faglige vurderinger, ikke på økonomiske interesser og ønsker om økt samarbeid med enkeltland, sier Sæther.

Oline Sæther i Norsk studentorganisasjon

Oline Sæther er leder i Norsk studentorganisasjon. Hun mener myndighetene bør tilrettelegge for at institusjoner kan etablere gode internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid, heller enn å forsøke å gjøre enkeltland til mer attraktive destinasjoner gjennom økonomiske støtteordninger.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Men lederen i Studentorganisasjonen sier de likevel er positive til at studentene i Panorama-landene får god økonomisk støtte.

ANSA mener stipendet gir motivasjon

Anna Handal Hellesnes er president i ANSA.

Hun mener økonomien for utenlandsstudenter generelt må styrkes gjennom økt studiestøtte, slik at alle har muligheten til å velge studier i utlandet.

Først da blir stipendet en reell motivasjon for studenter til å velge Panorama-landene. Vi mener alle skal ha muligheten til å studere i utlandet og alle skal selv kunne velge studieland.

Anna Handal Hellesnes

President i ANSA (samskipnaden for norske utenlandsstudenter), Anna Handal Hellesnes. Hun sier stadig flere nordmenn reiser på utveksling, men at det er en nedgang i antall studenter som tar hele graden sin i utlandet.

Foto: ANSA

Student Simon Løge som skal til Milano, kunne heller tenke seg at den ekstra støtten ble delt på alle som studerer i utlandet.

Selv om støtten da ville vært mindre.

– Alle som reiser vil jo ha mest mulig i stipend, sier han.

Hei, du!

Har du noen tanker du sitter inne med etter å ha lest denne saken? 

Eller kanskje du har tips til noe annet jeg kan skrive om? 

Ta gjerne kontakt! 👇