Kun ett av fem barn får svømme gratis

Tre år etter at det ble innført gratis svømmeopplæring for barnehagebarn, står flere nå i kø for å få livsviktig vanntrening. Drøyt 100.000 barn faller utenfor ordningen.

Tre år etter at det ble innført gratis svømmeopplæring for barnehagebarn, står flere i kø og hvor du bor avgjør om barn får dette livsviktige tilbudet eller ikke.

STAS: Barna i Barnehagen Tasta ivrer etter å komme seg i uti og bade.

​Én gang i uken går 5-åringene i Barnehagen Tasta i Stavanger for å svømme. Det er det færreste som kan svømme på ordentlig. Målet er at de skal bli trygge i vann.

– Utfordringen for mange er å tørre og dykke under. Men, de lærer veldig fort, sier Monica Martinsen, som er svømmeskoleansvarlig i Stavanger Svømme Club.

SVØMMESKOLEANSVARLIG: Monika Martinsen, Stavanger Svømme Club

SVØMMESKOLEANSVARLIG: Monica Martinsen, Stavanger Svømme Club.

Foto: Marte Skodje / NRK

Før ble ikke plassene fylt opp, nå er etterspørselen større enn tilbudet. Og hvor du bor i landet påvirker sjansen for at ditt barn får bade eller ikke.

– Nå har vi ventelister for det er så mange barnehager som ønsker å bli med, men vi har dessverre ikke plass til alle, sier Martinsen.

Vil forbedre ordningen

På grunn av den økte etterspørselen vil nå flere partier utvide svømmetilbudet.

– Det viktigste er at vi nå sørger for at dette setter seg og at barn får denne undervisningen. Jeg mener vi bør videreføre denne satsingen, sier Henrik Asheim som er konstituert Kunnskapsminister (H).

Kriteriene for tildeling av bassengpenger til det enkelte fylke baserer seg på tre faktorer: Antall barn 4–6 år i barnehage, antall minoritetsspråklige barn 4–6 år i barnehage og innvandrerbefolkning 0–5 år.

– Jeg forstår at alle ønsker bevilgninger til dette, men vi prioriterer per barn, og det betyr at det er de største fylkene som får mest penger, sier Asheim.

Abid Raja (V) ber justisministeren redegjøre for politiets bruk av informanter

STARTET SVØMMEPROSJEKTET: Abid Raja, stortingsrepresentant (V).

Foto: Terje Haukenes / NRK

Desto tidligere svømmeundervisningen starter, desto tidligere vil også barn med innvandrerbakgrunn ha en større sjanse til å bli trygge i vannet. Venstres Abid Raja tok selv sine første svømmetak i voksen alder, og vissheten om at bare halvparten av landets tiåringer er svømmedyktige, fikk han til å starte ordningen med svømming i barnehagen.

Vil ha svømmetilbudet i alle fylker

De siste tre årene har til sammen 40.000 barn fått svømmeundervisning. Nå vil Venstre utvide tilbudet til å gjelde samtlige 5-åringer, uavhengig av bosted og minoritetsbakgrunn.

– Alle barn skal få denne muligheten. Midlene skal ikke bare gagne fylker med høy innvandring, sier Raja.

TILVENNING: Det er det færreste som kan svømme på ordentlig. Målet er at de skal bli trygge i vann.

TILVENNING: Målet er å få barn til å bli trygge i vann.

Foto: Marte Skodje / NRK

I Norge går det i dag pluss minus 60.000 barn på hvert trinn i barnehagen. Om alle femåringer skal få gratis svømmeopplæring må budsjettet øke fra 35–105 millioner kroner.

– Det mangler 70 millioner kroner, og det er en prioritering jeg er villig til å gjøre i årets statsbudsjett, sier Raja.

Sånn som ordningen er nå er det barn i Oslo og Akershus som har størst sjanse til å bli tildelt bassengtid. Ett av tre barn som får bade gratis bor i disse to fylkene.

Misfornøyd med forskjellene

Ungene i Tjodmarka barnehage i Stavanger er bandt de mange som ikke får bade. Og Ragnhild Tjelsen Wiig, som er daglig leder i barnehagen, syns fordelingen av midler er skjev.

– Vi har et stort behov for bassengtid. Ikke bare fordi det er gøy, men fordi det faktisk er viktig for barn å oppleve trygghet i vann, sier Tjelsen Wiig.

STÅR I KØ: Barna i Tjodmarka barnehage er bandt de mange som ikke får bassengtid.

STÅR I KØ: Barna i Tjodmarka barnehage er blant de mange som ikke får bassengtid.

Foto: Marte SKodje / NRK

– Hvis en av de tre plassene går til barn i Oslo, så er det skjevt uansett hvordan en velger å se på det, sier Tjelsen Wiig.