Mener Statoil sviktet før helikopterulykken

En 37 år gammel mann hoppet ut av et helikopter da han skulle flys fra Troll A til en lege på land. Statoil burde ha stanset ham, konkluderer Fylkeslegen i Rogaland.

Troll A

Helikopteret var på vei fra Troll A-plattformen i Nordsjøen da dødsfallet skjedde.

Foto: Statoil: Øyvind Hagen / Øyvind Hagen

Den 2. juli i fjor omkom en mann i 30-årene etter å ha falt 600 meter fra et helikopter som hentet ham fra Troll A-plattformen i Nordsjøen.

Ved åttetiden samme morgen ble mannen syk og ble hentet av et helikopter på ambulanseoppdrag. Klokka 8.45, da helikopteret var noen kilometer fra land, klarte pasienten å ta seg ut av helikopteret. Mannen ble funnet død omtrent en time senere.

Fylkeslegen i Rogaland, som skal føre tilsyn med helsemessige forhold offshore, har konkludert med rutinesvikt i flere ledd hos Statoil.

Fylkesmannen i Rogaland mener saken viser hvordan en rekke feil og mangler, som isolert sett ikke var alvorlige, likevel førte til en svært alvorlig hendelse. Etaten ber derfor Statoil gjennomgå egne prosedyrer for å hindre at lignende skjer igjen.

Slik mener Fylkeslegen at Statoil sviktet:

  • Helsetjenesten i Statoil satt ikke av nok tid til å fange opp vesentlige problem hos pasienten.
  • Det ble heller ikke satt av nok tid til å sikre at tilstanden hans var stabilisert før avreise fra Troll-A.
  • Rutinene som skal sikre forsvarlig transport av psykisk ustabile pasienter var ikke tilstrekkelig. Besetningen må kunne gripe inn dersom noe uforutsett skjer.
  • Petroleumslegen som ga mannen helsesertifikat hentet ikke inn nok informasjon.

Fylkesmannen har vektlagt at hele organisasjonen bør lære av det som skjedde i stedet for å peke på hvilke helsepersonell som sviktet. Årsaken til det er at hendelsen var svært uventet.