Hopp til innhold

Kreftsyke Ingvar mister stønad på 20.000 i måneden fordi han er fosterfar

Da Nav ble gjort oppmerksomme på at Ingvar Hafver var fosterfar ble det slutt på arbeidsavklaringspengene.

Kreftsyke Ingvar Hafver

Fosterfar Ingvar Hafver har mistet arbeidsavklaringspengene fordi han er fosterfar. Det har gått utover familieøkonomien sier fostermor Torill Hafver.

Foto: Eirik Gjesdal

– Det er forferdelig urettferdig. Vi gjør samfunnet en tjeneste ved å åpne hjemmet for barn som trenger det.

For to år siden ble Ingvar Hafver fra Lye operert for tarmkreft. Operasjonen gikk ikke som den skulle, og siden har jærbuen vært sykemeldt. Først fikk han sykepenger, før han i januar gikk over på arbeidsavklaringspenger. I ti måneder fikk han utbetalt 20.000 kroner i måneden.

– Tilfeldigvis tok jeg kontakt med Nav for å høre om beregningene de hadde brukt for disse avklaringspengene var riktig. Da fikk jeg vite at jeg skulle ha ført noen timer som fosterforeldre på disse meldekortene. Det hadde jeg ikke fått beskjed om.

Kan få gigantkrav

Siden 2008 hadde Ingvar Hafver og kona Torill vært fosterforeldre for et søskenpar. De hadde gitt dem et hjem til tross for at de hadde tre egne barn og adoptert ei jente fra før.

Fosterfamilie

Hafver-paret sammen med barna og fosterbarna. Søskenparet som er fosterbarn er anonymisert av NRK.

Foto: Eirik Gjesdal

– Det er så mange barn i verden som trenger hjelp. Vi følte vi hadde rom, tid og kapasitet, sier Torill.

I åtte år har Ingvar mottatt en godtgjørelse for dette. Normalt godtgjørelse er 7800 kroner per barn, mens Ingvar mottok noe mer av forskjellige årsaker. I tillegg kommer dekning av utgifter tilknyttet fosterbarna. Nå førte godtgjørelsen til at de 20.000 kronene han hadde mottatt i arbeidsavklaringspenger ble justert ned til 0. Ingvar frykter at han må betale tilbake det han har fått i arbeidsavklaringspenger – over 200.000 kroner.

– Får jeg et krav om å betale tilbake 200.000 er det er en katastrofe for familien vår, sier Hafver.

Og frykten til jærbuen er ikke ubegrunnet. Tove Wahlstrøm er generalsekretær for Norsk fosterhjemsforening og kjenner godt til problemstillingen.

– Dette gjelder også fosterforeldre som blir syke og permitterte fra jobb utenfor hjemmet. De regnes som frilansere av Nav og det gjør at fosterhjemsgodtgjørelsen kommer som lønn som fører til fratrekk i trygdeytelsene, sier hun.

Tove Wahlstrøm

Tove Wahlstrøm er generalsekretær i Norsk fosterhjemsforening

Foto: NRK

Wahlstrøm mener dette er urettferdig og vil ha en særordning.

– Fosterhjemsoppdraget er av en særlig natur og derfor bør godtgjørelsen behandles særlig.

Må betale tilbake

Ingvar Hafver kontaktet fosterhjemsforeningen da Nav-pengene stoppet. Wahlstrøm forteller at foreningen får titalls slike henvendelser hvert år.

I flere av tilfellene har fosterforeldrene måtte betale tilbake Nav-ytelser som de ikke var klar over at de ikke hadde krav på. Wahlstrøm kjenner til eksempler der fosterforeldre har måttet betale tilbake opp mot 500.000 kroner til Nav.

– Krav fra Nav har ført til at fosterhjem har kommet i en særskilt vanskelig økonomisk situasjon som kan føre til at fosterbarnet må flytte.

Fosterhjemsforeningen har i flere år gitt informasjon og drevet lobbyvirksomhet mot departementer, direktorater, KS og statsråder. Problemstillingen er også tatt opp gjennom høringsinnspill. Helt siden 2004.

– Vi må handling nå.

– Går ikke an

Det mener også stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV.

– Dette går ikke an. Når barn har fått et trygt fosterhjem så må vi sørge for at de får beholde det. Vi kan ikke ha det slik at enten må foreldre selge huset eller at man må flytte et nytt sted hvis fosterforeldrene er uheldige og blir syke eller mister jobben. At de skal måtte leve av godtgjørelsen de får som fosterforeldre er helt urimelig.

Karin Andersen

Karin Andersen (SV) mener reglene må endres.

Foto: Stig Weston / SV

Andersen forklarer at partiet nå vil konkretisere dette i et forslag som skal legges frem på Stortinget.

– Vi jobber med det nå og vil legge det frem i januar.

– Hvorfor gjorde ikke SV noe med dette de åtte årene dere var i regjering?

– Da vi satt i regjering fikk vi til et barnevernsløft. Det betyr at det er mange flere barn som blir fanget opp og mange flere trenger fosterhjem. Det er klart at når det blir mye arbeidsledighet så mister folk jobben. Noen er fosterforeldre, svarer Andersen.

Vil møte foreningen

– Vi har ingen planer om å støtte et forslag om endring, men vi vil alltid vurdere forslag som kommer opp, skriver statssekretær Chrisl Kvam fra Arbeids- og sosialdepartementet i epost til NRK.

– En person som påtar seg å bli fosterforelder skal få informasjon om den økonomiske konsekvensen arbeidsgodtgjørelsen har for utbetalingen av arbeidsavklaringspenger eller andre ytelser fra folketrygden. De som ønsker å bli fosterforeldre må også selv undersøke hvilke konsekvenser dette vil ha for egen økonomi.

Christl Kvam

Statssekretær Christl Kvam sier regjeringen ikke har noen planer om å støtte et forslag om regelendring.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Regjeringen mener det er rett og rimelig at fosterhjemsgodtgjørelsen skal føre til fradrag ettersom denne inntekten er pensjonsgivende og går inn i grunnlaget som arbeidsavklaringspengene skal beregnes fra. Kvam er kjent med at fosterhjemsforeningen vil ha en endring, men mener det ville vært urimelig med særbehandling av fosterforeldre.

– Dette er likt for alle som har et lønnet arbeid ved siden av å motta arbeidsavklaringspenger, skriver Kvam.

Onsdag ettermiddag ble det imidlertid klart at både arbeidsministeren og barneministeren vil møte Fosterhjemsforeningen får å vite mer om saken.

Frykter det går utover rekrutteringen

Samtidig som Hafver-paret og flere andre fosterforeldre får ubehagelige overraskelser fra Nav, er det manko på fosterhjem, noe NRK har tatt opp ved flere anledninger.

Både Norsk Fosterhjemsforening og fosterforeldrene på Jæren tror flere vil tenke seg om før de sier ja til å bli fosterhjem når de får vite hvordan Nav-reglene påvirker dem.

– Jeg synes det er veldig urettferdig at vi skal falle ut av trygdesystemet fordi vi er fosterforeldre. Det er tragisk at vi nesten må advare folk mot å bli fosterforeldre, sier Ingvar Hafver.

– Klart at dette går utover i økonomien. Vi går mot jul. Det er seks unger. Det er barnebarn. Alle vil merke det. Klart de vil det. Vi får spare inn på det vi kan. Dette blir som å straffe noen som blir syk, sier kona Torill.