Normal

Viktig seier for fostermor

Både kommunen og Fylkesmannen mente Jorunn Nese ikke hadde rett til å klage på avlastningen og oppfølgingen det multihandikappede fosterbarnet hennes fikk. Nå ber Sivilombudsmannen om ny vurdering.

Jorunn Nese

Jorunn Nese har kjempet for å få best mulig oppfølging til fostersønnen David.

Foto: Ole Andreas Bø

Nå har saken tatt en ny vending.

– En enorm lettelse. Nå håper jeg virkelig at ballen ruller i positiv retning, sier Jorunn Nese.

Lørdag fortalte NRK om saken til fostermoren, en sak som kunne få betydning for alle fosterforeldre i Norge. Hun hadde klaget på avlastningen og oppfølgingen hennes multihandikappede fostersønn, David (9), fikk fra Gjesdal kommune.

Kommunen hadde imidlertid svart med at fostermoren ikke hadde klagerett fordi det var barnevernstjenesten i Time kommune som hadde omsorgen for David. Fylkesmannen i Rogaland ga kommunen medhold, til tross for Nese også er Davids verge i tillegg til fostermor.

Nå har imidlertid Sivilombudsmannen sendt saken tilbake til Fylkesmannen for ny vurdering.

Jorunn Nese er Davids mamma i alle sammenhenger, bortsett fra når viktige avgjørelser skal tas.

Dette er reportasjen som ble sendt på NRK tidligere i november.

Svikt

– Igjen viser det en sak der det offentlige ikke klarer å møte et behov hos fosterforeldrene, sier nestleder i KrF og tidligere ordfører i Gjesdal kommune, Olaug Bollestad.

Omsorgskommunen, Time, hadde tidligere fått krass kritikk fra Fylkesmannen for å ha sviktet i oppfølgingen av David. Gjesdal kommune på sin side hadde fått kritikk i en rapport de selv bestilte fra et privat konsulentselskap.

Olaug Bollestad

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad.

Foto: Gunnhild Sørås / KrF

Det var likevel disse to kommunene som skulle ha rett til å bestemme hva slags oppfølging David skulle få utenfor hjemmet. Fostermoren som har den daglige omsorgen for David, hadde ingenting hun skulle ha sagt.

– Det var en sak tidligere i år som tok opp problemstillingen med fosterforeldre som ikke har partsrettigheter. Da løftet vi dette inn og det ble vedtatt en fosterhjemsmelding i vår, sier Bollestad, og legger til:

– Det ble vedtatt enstemmig på Stortinget at statsråden (barne- og likestillingsminister Solveig Horne, journ. anm.) skal komme tilbake med et regelverk rundt fosterforeldrene som bor med fosterbarna 24 timer i døgnet, der de blir en større del av parten.

Bollestad har sendt et skriftlig spørsmål til Horne på Stortinget og spurt hvordan statsråden ligger an med arbeidet. Sistnevnte svarte tirsdag at hun er i gang med oppfølgingen av vedtakene.

Forventer omgjøring

Sivilombudsmannen skriver i sitt vedtak at «hensynet til barnets beste, ble ikke tatt opp i undersøkelsen» og videre «sett i lys av Jorunn Neses særlige kjennskap til fostersønnen kan det stilles spørsmål om det bør vurderes om det er grunnleggende hensyn til hans beste at det gis anledning til en overprøving av vedtaket om avlastning».

Jonny Thu, som har bistått fostermor Jorunn Nese juridisk, forventer nå Fylkesmannen gir fostermoren rett til å kunne klage på oppfølgingen hun og fosterbarnet hennes får.

– Jeg forventer at Fylkesmannen omgjør sitt vedtak til at fostermor har klagerett, slik sivilombudsmannen langt på vei instruerer om og påviser grunnlag som ikke er drøftet, sier han.