Konserthuset kan miste 69 millioner

Konserthusdirektøren vil diskutere sammenslåing med Stavanger Symfoniorkester for å hindre momstap.

Stavanger konserthus

Stavanger konserthus hadde regnet med å få en momskompensasjon fra staten på 235 millioner, men den står i fare.

Foto: Arkitekt: Ratio arkitekter AS (tidligere Medplan AS Arkitekter). Modell: Modellfabikken AS.

Per-Harald Nilsson, direktør, Stavanger Konserthus.

Per-Harald Nilsson er direktør for Stavanger Konserthus.

Foto: Stavanger Konserthus
Stavanger konserthus

Her bygges det nye konserthuset.

Foto: Placebo effects AS, Arkitekt: Medplan AS Arkitekter

Det nye konserthuset i Stavanger risikerer å miste nær 70 millioner kroner i momsrefusjon fra staten. Årsaken er at huset i stor grad er basert på utleie. En løsning kan være sammenslåing med Stavanger Symfoniorkester, mener direktøren i konserthuset.

Vurderer fusjon med SSO

Stavangers nye konserthus er snart innflyttingsklart, og i mai starter testingen av akustikken. De to salene skal brukes av byens eget symfoniorkester, og andre leietakere, og det er nettopp disse leieforholdene som nå skaper hodebry for finansieringen av selve bygget.

– Det som har kommet opp er spørsmålet om vi får full momskompensasjon eller ikke for byggeprosjektet. En har nå sett litt nærmere på konsekvensen av at vi leier ut til SSO og en del andre kulturaktører, og det viser seg at det reduserer momsrefusjonen med anslagsvis 69 millioner, sier direktør Per-Harald Nilsson.

– Det gjør at vi nå tar opp som om hvorvidt vi burde se på en innfusjonering av symfoniorkesterets virksomhet i konserthuset, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Stavanger konserthus, Interiør Orkestersal

Slik skisseres orkestersalen i konserthuset.

Foto: Arkitekt: Ratio arkitekter AS (tidligere Medplan AS Arkitekter). Modell: Modellfabikken AS.

Kan miste 69 millioner i momsfusjon

Konserthuset koster 1,2 milliarder kroner, og Stavangers politikere har regnet med en momskompensasjon fra staten på 235 millioner. Saken er til vurdering i Finansdepartementet og etter over fire år er det fortsatt ikke kommet noen avklaring.

Nå viser nye vurderinger fra PricewaterhouseCoopers at grunnlaget for å kreve momsen tilbake er svakere enn det som før er opplyst, fordi huset baserer seg på utleie. Det dreier seg om 69 millioner kroner, hvorav om lag 50 kan knyttes til den største leietakeren, symfoniorkesteret SSO. Ved å fusjonere kan problemet løses.

– For det første må vi nå gå i en dialog med SSO, og hvis det viser seg at begge parter kan ha interesse av en fusjon kan det være aktuelt, og da vil vi over en tiårsperiode få tilbake den momskompensasjonen vi i utgangspunktet har tapt på at de ikke er med nå, sier Nilsson.

– Et ikke-tema for SSO

Trude Marit Risnes

Trude Marit Risnes er direktør for Stavanger Symfoniorkester.

Foto: Privat

Fredag skal styret i konserthuset drøfte saken. En løsning som også gir full momskompensasjon er å dele opp selskapet i ett eiendomsselskap og ett driftsselskap. Men direktøren fraråder den løsningen. Uansett blir fusjon med SSO en diskusjon, men orkesterdirektør Trude Marit Risnes har foreløpig ingen kommentar.

– Det er et ikke-tema i SSO i dag. Hvis dette blir et tema også i vårt styre må en jo se på detaljer, og hvem som skal sitte i de ulike posisjonene. Foreløpig er det ikke et tema, sier Risnes.

Ifølge Nilsson er samarbeidet med orkesteret veldig godt, og selskapene skal dele kontorer i det nye bygget.

Vil SSO legge beslag på en enda større del av husets virksomhet om hvis de innfusjoneres?

– Forutsetningen må være at den delen av virksomheten har den sanne plassen som før, så det er mer et spørsmål om hvordan en innretter den praktiske driften av det, sier Nilsson.