– Konflikten er ødeleggende for filmmiljøet

Rogaland Revisjon vil bruke 400 timer på å granske konflikten mellom dokumentarfilmselskapet Piraya og Filmkraft Rogaland. Den er ødeleggende, er konklusjonen etter en foreløpig selskapskontroll.

The act of killing

Stavanger-selskapet Piraya ble Oscar-nominert som medprodusent av filmen «The Act of killing». Produsentene mener filmen har betydd mye for oppmerksomheten rundt folkemordet i Indonesia på 60-tallet.

Foto: Arild Eskeland

Det regionale filmselskapet, Filmkraft Rogaland, er beskyldt for trakassering, langvarig forskjellsbehandling og brudd på tilskuddsreglene.

– Det er en uenighet mellom Piraya og Filmkraft, men jeg vil ikke bruke så sterke ord som at det er ødeleggende, sier styreleder i Filmkraft Rogaland, Ragnhild Osmundsen.

Ragnhild Osmundsen, Høyre i Rogaland

Ragnhild Osmundsen, styreleder i Filmkraft Rogaland.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Men så sterke ord bruker Rogaland Revisjon, som nå er i gang med en såkalt selskapskontroll av Filmkraft. De har konkludert med at den langvarige konflikten med dokumentarfilmselskapet Piraya er ødeleggende for bransjen.

«Ødeleggende for oppdraget»

I et brev til Filmkrafts største eier, Rogaland fylkeskommune, skriver revisjonsselskapet:

«I den gjennomgangen vi har hatt så langt, får vi fort et inntrykk av at den konfliktsituasjonen man har i dag, er ødeleggende for det oppdraget Filmkraft Rogaland har, og for det arbeid bransjen ønsker å utføre. Det er derfor et stort behov for å få bearbeide situasjonen på en slik måte at man kommer videre.»

Filmkraft er et offentlig eid, regionalt selskap som deler ut penger til utvikling og produksjon av film i Rogaland. Selskapet har i lang tid vært i konflikt med produksjonsselskapet Piraya, i Stavanger.

Med dokumentarfilmer som «Yodok Stories», og ikke minst den Oscar-nominerte, prisvinnende filmen «The Act of Killing», har Piraya blitt lagt merke til.

Mener Filmkraft forskjellsbehandler

Samtidig kjemper selskapet mot det de mener er systematisk forskjellsbehandling, kameraderier og trakassering fra Filmkraft. Påstander som avvises av selskapet.

Kulturdepartementet ga Piraya medhold i en klage som handlet om at Filmkraft innførte kriterier som ikke var kjent for søkerne på forhånd.

Piraya og Filmkraft

Piraya er kritiske til tildelingspraksisen i Filmkraft.

En annen klage er fortsatt til behandling. Der hevder Piraya at spillefilmen «Eventyrland», den danske tv-serien «Forbrydelsen» og ytterligere en tv-serie har fått støtte de ikke hadde krav på.

Samtidig pågår en såkalt selskapskontroll, og i brevet til fylkeskommunen anbefaler Rogaland Revisjon at konflikten granskes nærmere:

«De klagene og beskyldningene som er anført mot Filmkraft Rogaland er etter vår vurdering av en slik karakter og alvorlighetsgrad at det er nødvendig å gå inn i disse, for så langt som mulig å få avvist eller verifisert påstandene.»

Vil bruke 400 timer til gransking

Rogaland Revisjon skriver at de trenger 400 ekstra timer for å gå inn i konflikten, og kontroll- og kvalitetsutvalget i fylkeskommunen får saken på bordet i morgen. Produsent i Piraya, Bjarte Mørner Tveit, håper politikerne sier ja til gransking.

– Slik situasjonen er nå, når tildelingene gjøres slik, er det jo selvfølgelig helt ødeleggende for filmbransjen i denne regionen, sier Tveit.

Han er i utgangspunktet veldig positiv til at noen kan gå inn å se på den dokumentasjonen som finnes på de tidligere tildelingene.

– De bør se på den konkurransevridende praksisen, slik at man kan se om man finner en vei ut av dette, til bransjens beste, sier produsenten.

Mørner Tveit og Piraya mener at de blir forskjellsbehandlet av Filmkraft fordi selskapet har varslet om det de mener er kritikkverdige forhold, og at det fører til en praksis som er konkurransevridende. Dette avvises av Filmkraft.

– Vi i Piraya er kritiske til tildelingspraksisen i Filmkraft, og vi mener at vi er utsatt for angrep fra Filmkraft som straff for at vi har varslet om det vi mener er feil bruk av fellesskapets midler, sier Mørner Tveit.

– Saken har vært belastende

De foreløpige resultatene av selskapskontrollen viser ellers at de andre som intervjues er rimelig fornøyd med Filmkrafts tilskuddsordninger.

Styreleder i Filmkraft, Ragnhild Osmundsen, vil ikke kommentere anbefalingen fra Rogaland Revisjon, og hun har denne kommentaren til konflikten med Piraya.

– Det er klart at saken har vært belastende. Det har vært betydelige innsynsbegjæringer, og det tar mye tid i en liten organisasjon.

Hun håper de kan gå sammen om en konstruktiv dialog i fortsettelsen av
saken.