Hopp til innhold

Kommuner inngår avtale med Dr. Dropin for å løse fastlegekrisen

Helseministeren reagerer sterkt på at kommuner gjør avtaler med en kommersiell helseaktør. – Dette er ikke en utvikling vi ønsker.

Kjell Harald Horpestad, fastlege, Orstad legesenter, Klepp

Kjell Harald Horpestad ved Orstad legesenter i Klepp viser til at pasienter som har en fastlege som følger dem over tid, får bedre helse. Han har ikke tro på kommunens avtale med Dr. Dropin.

Foto: Kristoffer Apall / NRK

Jeg tror det er en dyr løsning for kommunen, og pasienten er den tapende parten.

Det sier Kjell Harald Horpestad ved Orstad legesenter i Klepp på Jæren.

Han har vært fastlege i 30 år, og er kritisk til at hjemkommunen har inngått en avtale med den private helseaktøren Dr. Dropin for å løse fastlegekrisen.

Avtalen gir ikke den helsegevinsten og sikkerheten for pasienten som fastlegeordningen gir.

Han viser for eksempel til at samme fastlege følger opp pasienten over tid, mens pasientene hos Dr. Dropin risikerer å møte forskjellige leger hver gang.

– Det at du har en som følger deg over tid fører til bedre helse, og reduserer faren for å bli akutt innlagt med 25 prosent.

Innbyggere som ønsker å ha Horpestad som fastlege, må per i dag vente i fire år.

230.000 pasienter her i landet har ikke fastlege, viser tall fra Legeforeningen.

Statsråden: – Ikke en utvikling vi ønsker

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er tydelig på at avtalene mellom kommuner og private helseaktører om fastlegetjenester ikke er greit.

– Helt klart nei. Dette er ikke en utvikling vi ønsker, tvert imot er det nettopp dette vi ønsker å unngå. Det er blant annet derfor vi har en historisk satsing på fastlegeordningen i budsjettet og vil bruke nesten en milliard kroner neste år.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helseminister Ingvild Kjerkol om fastlegeavtalen med Dr. Dropin: – Ikke en utvikling vi ønsker.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Regjeringen har satt av 690 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet til fastlegeordningen.

Hun sier at fastlegeordningen er og skal være bærebjelken i helsetjenesten.

Vi jobber målrettet for å motvirke ytterligere privatisering og en utvikling der den enkeltes lommebok gir raskere eller bedre helsehjelp.

Må reise ut av kommunen

– Bakgrunnen for avtalen er at det over tid har vært økt press hos kommuneoverlegen og legevakten, sier kommuneoverlege Roman Benz i Klepp.

Roman Benz, kommuneoverlege i Klepp

Kommuneoverlege Roman Benz i Klepp.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Innbyggerne har klaget på manglende helsehjelp. De etterlyste et forsvarlig helsetilbud, utenom legevakten.

Pasientene må bestille time hos Dr. Dropin. De som ønsker å møte opp hos legen har en kjøretur på en drøy halvtime til Stavanger. Andre kan få time med videokonsultasjon.

De betaler kun egenandelen de betaler hos fastlegen.

Fastlegene fikk først høre om kommunens avtale med Dr. Dropin helgen før den trådte i kraft. De kom med innspill, men ble ikke hørt, ifølge fastlege Horpestad.

– Kommunen burde ha funnet en annen løsning i samarbeid med fastlegene.

Han peker på Tromsø-modellen som ble laget for å sikre at det fortsatt eksisterer en fastlegeordning i Tromsø og nabokommunene.

– De har løst fastlegekrisen med nye rammevilkår som for eksempel fastlønn og gjenkjøpsgaranti av praksisen etter tre år, sier Horpestad.

Kommuneoverlege Benz sier kommunen hadde ønsket de kunne lande en langsiktig avtale med kommunens fastleger, men det gikk likevel ikke.

Det var av forskjellige grunner ikke mulig på nåværende tidspunkt.

Cecilie Jaatun

Cecilie Jaatun.

Foto: Kristoffer Apall / NRK

Pasientene vi møter på venterommet hos fastlegen har delte meninger.

Cecilie Jaatun ønsker å ha en ren kommunal helsehjelp, uten privat innblanding.

– Jeg tror kommunens avtale med Dr. Dropin vil undergrave hele fastlegeordningen.

Margaret Aarsland er derimot positiv til avtalen.

– Jeg tror at folk vil få raskere legetime hos Dr. Dropin.

Margaret Aarsland

Margaret Aarsland.

Foto: Kristoffer Apall / NRK

Ønsker samarbeid med flere kommuner

– Det er meningsfylt å kunne bistå de pasientene som ikke får tilgang på fastlege i kommunen sin, sier Dr. Dropin-gründer og daglig leder Daniel Sørli.

Han tilbakeviser påstanden om at pasienter møter forskjellige leger hver gang. På klinikken i Stavanger er det en stabil og god dekning, sier Sørli.

Han håper å kunne bidra enda mer i fremtiden inn mot det offentlige for å sikre gode helsetjenester for alle i Norge.

Han viser til at Dr. Dropin har avtale også med Eidskog kommune i Innlandet, og at det er dialog mellom Bergen kommune og Dr. Dropin om lignende samarbeid. Denne dialogen er avsluttet uten noen avtale, får NRK opplyst etter publisering av denne saken.

– Vi vil ikke erstatte den offentlige helsetjenesten, men være et supplement på det offentliges premisser.

Daniel Sørli, daglig leder i Dr. Dropin

Dr. Dropin-gründer og daglig leder Daniel Sørli ser fram til å samarbeide mer med offentlige tjenester framover.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Kan være brudd på helseloven

Leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen mener avtalen mellom Klepp kommune og Dr. Dropin er uheldig.

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen

Leder av Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev mener avtalen mellom Klepp kommune og Dr. Dropin er uheldig.

Foto: Thomas B Eckhoff / Den norske legeforening

Det kan være de ser det som en kriseløsning på kort sikt, men det er ingen god løsning.

Han mener avtalen kan være brudd på fastlegeforskriften. Kommunene har plikt til å sørge for at det er tilstrekkelig med fastleger slik at alle som ønsker det får plass på en liste.

Tilbudet gjennom Dropin er ikke en fastlegetjeneste, men mer som daglegevakt å regne.

Klev sier at dette er en konsekvens av at det ikke har vært satset på fastlegeordningen over tid.

Da ser private aktører muligheten for å smette inn. Jeg har mer tro på at kommunen går i dialog med fastlegene for å finne en varig løsning.

Undersøkelse, fastlege

230.000 pasienter her i landet har ikke fastlege, ifølge tall fra Legeforeningen. Nå tar enkelte kommuner grep for å endre på situasjonen.

Foto: Kristoffer Apall / NRK

Nedsatt hurtigarbeidende ekspertgruppe

Helseministeren understreker at regjeringen ikke er i mål med arbeidet knyttet til fastlegeordningen. Det gjenstår mye arbeid for å sikre god legedekning over hele landet.

– Krisen i fastlegeordningen er alvorlig, og vi vet at flere kommuner har utfordringer. Dette gjelder særlig i distriktene.

Hva vil statsråden råde Klepp kommune og andre som er i krise til å gjøre?

– Jeg forstår at det er utålmodighet blant kommunene, men regjeringen jobber målrettet for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig. Dette er en krise som har utviklet seg over minst ti år, og den løses dessverre ikke på ett. Det er derfor vi har satt ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal foreslå konkrete tiltak for å styrke fastlegeordningen for årene som kommer, sier Kjerkol.