Klart for kenguru-jakt på Karmøy – skal skytes med bedøvelsespiler

KARMØY (NRK): Etter at Mattilsynet krevde handling fra Haugaland Zoo, har de organisert et jaktlag for å fange kenguruen som har vært på rømmen i over to måneder.

Kenguru på Karmøy

ATTRAKSJON: Kenguruen på Karmøy har blitt en attraksjon i nabolaget. Phillip Trengereid har sett kenguruen nesten hver dag de siste ukene. – Den er ikke redd for mennesker, sier han.

Foto: Phillip Trengereid

– Dyret har det bra ute. Grunnen til at kenguruen har holdt seg i og rundt barnehagen, er trolig at den spiser av gresset her, sier veterinær Tore Hausken.

Klokken 05.30 tirsdag morgen traff NRK på ham og dyreparkeier Bernt Kai Velde ved Storesund barnehage. De var på stedet for å fange kenguruen som rømte fra Haugaland Zoo 11. mai. Dette skjer etter at Mattilsynet krevde handling fra dyreparken mandag.

– Vi skal bedøve kenguruen med bedøvelsespiler, sier Hausken.

Velde har ikke ønsket å svare på spørsmål fra NRKs journalister de siste dagene.

Jaktlaget, bestående av Velde og Hausken, lyktes ikke med å fange kenguruen tirsdag. De skal trolig prøve igjen onsdag.

Kenguruen på Karmøy har vært på rømmen i over to måneder.

Kenguruen på Karmøy har vært på rømmen i over to måneder og har blitt en attraksjon i nabolaget.

«Passiv tilnærming»

– Det er ingen grunn til å tro at vi kommer til å la dette ligge. Parken må ordne opp i dette, sa avdelingssjef i Mattilsynet, May Wenche Vestbø, da saken ble omtalt i går.

Mattilsynet har i lengre tid reagert på hvordan driverne av dyreparken har gått frem for å fange kenguruen. I hovedsak har de forsøkt å lokke kenguruen ved å fôre den utenfor parken.

«Vi synes selvsagt ikke det er greit at det går for lenge med denne passive tilnærmingen siden denne metoden så langt, så vidt vi har fått tilbakemelding om, ikke har hatt noen effekt» skrev en seniorinspektør til dyreparken allerede 15. mai, fire dager etter kenguru-rømningen.

Dyreparken har i etterkant kommet med flere planer for hvordan kenguruen kan fanges. De har av forskjellige grunner ikke blitt gjennomført. Blant har parken luftet ideer om:

  • Å lede kenguruen tilbake til parken ved hjelp av en gjeterhund.
  • Å fange kenguruen med nett.
  • Å lede kenguruen til parken ved å gå manngard rundt den.
  • Å fange kenguruen ved å skyte den med bedøvelsespiler.

NRK har denne informasjonen gjennom innsyn i e-postkorrespondanse mellom dyreparken og Mattilsynet de siste to månedene. Gjennom korrespondansen kan man se at tålmodigheten til Mattilsynet har blitt mer tynnslitt ettersom tiden har gått.

Kenguru på Karmøy

Kenguruen på Karmøy har vært på rømmen i over to måneder.

Foto: Bodil Hagen

«Dere har kommet med flere tilbakemeldinger om at dere vil sette i gang tiltak i løpet av en viss tid hvis ikke dere når fram med å vente og se om kenguruen nærmer seg parken. Dere har deretter kommet med kontrabeskjed om at dere likevel ikke vil forsøke å gjennomføre tiltakene, og vi stiller spørsmål ved om grunnen til dette er fordi dere ikke har nok personell/kompetanse til å håndtere en rømning» skrev Mattilsynet til parken 17. juni.

Dagen etter ble det gjennomført tilsyn i parken.

Bæsjer i barnehage

Kenguru-jakten har den siste uka blitt aktualisert etter flere meldinger om at kenguruen har gjort fra seg i Storesund barnehage som ligger nær dyreparken på Karmøy.

– Vi må ta en runde hver dag for å plukke opp etter den. Vi slipper ikke ut barna før vi har gjort det, sier pedagogisk leder Merete Hagenberg, som var med å rydde opp etter kenguruen tirsdag.

Merete Hagenberg

Her har Merete Hagenberg plukket opp kenguru-bæsj fra i natt. Storesund barnehage har blitt kenguruens toalett.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Hun forteller imidlertid at barna har syntes det har vært spennende å ha et såpass eksotisk dyr som kenguru rundt barnehagen.

– Det er bra at de nå skal fange den, men det er klart at ungene kommer til å savne den. Det blir litt rart å ikke ha den her, sier Hagenberg.

Flere nyheter fra Rogaland