NRK Meny
Normal

Brenner for skole og verdispørsmål

Kristent Samlingsparti i Rogaland vil ha vekk den nye ekteskapsloven, og kristendomsundervisningen tilbake.

Kjersti Margrethe Gilje Håland (KSP)

Kjersti Margrethe Gilje Håland (KSP).

Foto: Privat

Kjersti Margrethe Gilje Håland var i mange år KrF-medlem, men byttet til Kristent Samlingsparti fordi hun mener KrF har gått bort fra mange av de kristne verdiene.

Hun er KS' førstekandidat i Rogaland.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Vi politikere må informere mest mulig i mediene om hvor farlig dette er, og også gå ut på skolene. KSP er bekymret for nedhogging av regnskogen. Blant annet forsvinner et stort antall medisinplanter som følge av dette.

- Alle må tenke langsiktig. De som har kort vei til jobb, bør ta sykkelen i stedet for bilen. Studenter bør få halv pris på alle offentlige transportmidler.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Kristent Samlingsparti er mot bompenger og drivstoffavgift. Det er en stor skam hvor dyr bensinen er. Staten må betale, og vi må bygge ut riksveinettet.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Nei, jeg vil ikke slå sammen kommuner. Hvorfor skal alt bli stort? Det samme gjelder helsevesenet. I stedte for å slå sammen og bygge store sykehus, bør heller lokalsykehusene pusses opp.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Nei. Det er for mange korridorpasienter, til og med nyopererte ligger på gangen. Først og fremst må vi bruke mer oljepenger i helsevesenet. Oljepengene syltes bare ned, og det er feil.

- Ventelistene er for lange. Folk som virkelig trenger hjelp, sitter på legevakten i timesvis. Jeg hørte nylig om en kvinne med infeksjon i livmoren, som satt fem timer på legevakten før hun fikk behandling. Narkomane fikk behandling før henne. Dette må vi gjøre noe med. Hva slags helsevesen skal de kommende generasjoner ha?

- Vi vil organisere helsevesenet og eldreomsorgen etter et kundeprinsipp, der service og behovet til pasienten er i fokus, samt styrke samarbeidet mellom sykehus, kommune og hjemmet.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Jeg er personlig kristen, og mener de kristne verdiene bør være mer til stede i samfunnet i dag. KSP våger å stå på det som står klart i Bibelen, også under hets fra liberale politiker og kristenliberal media. KrF har gått bort fra mange av sine opprinnelige verdier.

- Jeg er med i Kristent Samlingsparti fordi jeg vil ha bort den nye ekteskapsloven og tilbake den gamle kristendomsundervisningen. Israel må få beholde sikkerhetsmuren. De lesbiske og homofile har for stor makt! Det er skremmende at homobladet Blikk skal inn i skolens lære. Barn er veldig lett påvirkelige.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Jeg brenner veldig for skolen, og for å få kristendomsundervisningen tilbake. Vi vil også innføre en mer restriktiv innvadringspolitikk, især overfor innvandrere fra muslimske land. Innvandrerne må innordne seg norske normer og regler. Alle må lære seg norsk. Og så snart en innvandrer eller asylant begår en kriminell handling, skal de sendes tilbakers til det landet de kom fra.

- Jeg vil også jobbe mot EU. EØS og Schengen-avtalen, og vil ha tilbake den grunnloven som de rødgrønne har rasert.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- God dialog og at vi er mest mulig samkjørte i verdispørsmål.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Jeg tror vi har ganske likt ståsted i verdisakene som Frp har. Og Høyre. Vi kan kanskje også samarbeide med KrF i skolesaker.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Ap og SV.