Kan ikke nekte barn å sykle til skolen

Rektorer har ikke adgang til å nekte barn å sykle til skolen, sier skolesjefen i Stavanger. Til tross for dette er aldersgrense for sykling utbredt praksis ved skoler over hele landet.

Sykkelopplæring

Det har vært vanlig praksis at barn ikke får sykle til skolen før de går i femte klasse, eller har fylt ti år. Det blir det nå slutt på.

Foto: Eirin Larsen / NRK

I flere tiår har flere skoler i både Stavanger og andre steder i landet, nektet barn under ti år å sykle til skolen.

Mange foreldre som har ønsket å sykle skoleveien sammen med poden, har kjempet en forgjeves kamp mot rektorer og skoleledelse og har fått klar beskjed om at det vil ikke skolen godta. Det vil det bli slutt på.

– Ingen lov eller forskrift

– Det finnes ikke noen lov eller forskrifter som forbyr barna å sykle til skolen. Rektorene har ikke adgang til å nekte bruk av sykkel til skolen, sier skolesjef i Stavanger, Eli Gundersen.

I dag praktiserer grunnskolen i Stavanger, i likhet med en rekke andre skoler i landet, en ordning der man først kan begynne å sykle til skolen i 5. klasse eller ved fylte 10 år.

En rekke foreldre NRK har vært i kontakt med sier at rektor har forbudt yngre barn å sykle, selv om foreldrene har ønsket det. I flere tilfeller har foreldrene i stedet villet sykle sammen med barna. Også det har de fått beskjed om at det ikke er adgang til.
Men den myndigheten har ikke skoleledelsen.

– Skolen har ikke ansvar for skoleveien

Skolesjefen har forståelse for at rektorene har praktisert gamle anbefalinger fra Trygg Trafikk i forhold til sykling til og fra skolen. Men ingen rektor kan forby barn å sykle, med eller uten foreldre.

Iselin Nybø

Iselin Nybø.

Foto: venstre.no
Truls Drageset Dydland

Truls Drageset Dydland.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

– Jeg har nå presisert dette overfor alle rektorene i grunnskolen i Stavanger. Hverken rektor, driftsstyret eller foreldreutvalg kan forby sykling til den enkelte skole. Skolen har ikke ansvar for skoleveien. Men jeg synes skolene kan diskutere dette og gi anbefalinger i samråd med foreldreutvalget, sier Gundersen.

– Ubetinget positivt

Flere oppvekstpolitikere i Stavanger reagerer på at skolene blant annet har nektet foreldre å sykle sammen med barna på skolen. Venstrepolitiker og nestleder i kommunalutvalget for oppvekst, Iselin Nybø, vil ta saken opp i oppvekststyret og be skolesjefen ta tak i saken.

– Jeg forstår at foreldre har reagert. Det er ubetinget positivt at barn er fysisk aktive og at de går og sykler i stedet for å bli kjørt over alt, sier Nybø.

Også Truls Drageset Dydland fra Rødt vil ha endret praksisen. Sistnevnte er oppvekstpolitiker og ble født lenge etter at Trygg Trafikk anbefalte at skoleelever må være 10 år før de sykler til skolen. Som tidligere ansatt i barnehage i Stavanger opplevde han at foreldre ofte kom syklende sammen med barn med egen tohjuling til barnehagen. Det ser han som et stort paradoks.

– Dette er en veldig rar praksis og jeg kan ikke se noen grunn til at det skal være sånn, sier Dydland.