Hopp til innhold

Jostein bodde på gata i fem år – nå har han et hjem

HAUGESUND (NRK): Jostein Jensen fikk kommunal bolig etter flere år på gata. Nå er han rusfri og har snudd om på hele livet. Stadig færre er bostedsløse i Norge.

Jostein Jensen

HJEM: – Det er skambelagt å bruke rus, noen ganger vil en heller bo på gata enn å måtte holdes ansvarlig, sier Jostein Jensen.

Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

– Det er godt å kunne legge lommeboken på bordet hjemme og vite at den ikke blir stjålet, forteller Jostein Jensen.

Jensen er inne i sitt fjerde år som rusfri etter over 40 år med tungt rusmisbruk. I dag bor han i privat leilighet med samboeren i Haugesund kommune.

I 2005 hadde vestlandsbyen nesten 80 personer definert som bostedsløse.

16 år senere har Haugesund kun 13 bostedsløse.

– Det er gledelige tall, jeg er kry over det vi har fått til, forteller Kai Warholm, virksomhetsleder for psykisk helse og rus i kommunen.

Kai Warholm

FORNØYD: – Alle involverte i kommuneprogrammet fortjener ros, sier Kai Warholm, virksomhetsleder psykisk helse og rus i Haugesund kommune.

Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

Pilotkommune

Forrige kartlegging fra 2016 viste en nedgang i bostedsløse på 36 prosent nasjonalt.

Én årsak til at tallene går ned er «Husbankens boligsosiale kommuneprogram» som startet i 2013. Rundt 70 kommuner var med i en omfattende programdel, deriblant Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Alise Vea

NULLVISJON: – Vi er glade for å se at tiltakene vi innførte i 2016 fortsatt fungerer og holder tallene svært lave, sier rådgiver Alise Vea som var programansvarlig i Haugesund fra 2013 til 2020.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

– Vi var pilotkommunen i region Vest fordi vi hadde mest bruk for det, forteller Alise Vea, programansvarlig og rådgiver for teknisk tjenesteområde i kommunen.

I kommuneprogrammet så de på hvordan utnytte boligmassen best, samt oppfølgingstjenester for rus og psykisk helse.

– Vi har også gjort det enklere å få informasjon og hjelp til å søke på kommunal bolig og hvilke kriterier som må være på plass, og oppfølging i forbindelse med det, forteller Warholm.

De innførte også nullvisjon om bostedsløse i 2016, hvor de kartla og bosatte over 50 personer på kort tid.

Det er ingen av de 13 bostedsløse i Haugesund som sover på gata.

Jostein Jensen

SAMME PERSON: På det seks år gamle bildet er Jostein Jensen nesten ikke til å kjenne igjen. En radmager person med langt hår som slet med rusmidler. – Jeg veide vel rundt 47 kilo her, forteller han.

Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

En «ghetto»

Etter fengsel og rusbehandling flyttet Jostein Jensen i kommunal bolig. Han fant raskt ut at han måtte finne noe eget, vekk fra rusmiljøet.

– Kommunal bolig hjalp i overgangen. Men jeg ville bli rusfri, og da jeg flyttet inn var det rus i alle leilighetene rundt. Heldigvis møtte jeg samboeren min, som presset på slik at vi fikk flyttet.

Det er tre år siden 61-åringen bodde kommunalt. Han understreker hvor viktig det er at kommuner sprer kommunale boliger så godt de kan.

– Hvis alle med rusproblemer i kommunale boliger bor i nærheten blir det en «ghetto», og en må nesten bruke rus for å overleve.

Karl Olaf Sundfør, regionleder i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) er enig, og legger til at bedre samarbeid også må på plass.

– Vi har lenge påpekt at det ofte svikter i samarbeidet mellom etater og helsetjenester. Da faller brukerne fort utenfor, og boligspørsmålet blir litt nedprioritert.

Jostein Jensen og Aina Solberg

VILLE SLUTTE: Det var en sykepleier som først fikk Jostein Jensen til å ville slutte med rus. – Hun sa: «Du gir faen i om dette tar livet av deg, du. Du bryr deg ikke om noen, hva med meg?» Da trillet tårene. Senere fant han kjærligheten med Aina Solberg, og sammen ble de rusfri.

Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

– Forbedringsarbeid

I Haugesund har de nylig gjennomført intervjuer med kommunalt bosatte.

– Tilbakemeldingene er at det er bra tilgang på boliger, men også om andre behov for å trives i boligene. Som uteområder og naboskap, viktige aspekter med det å bo, forteller Warholm.

– Det er kontinuerlig forbedringsarbeid.

Livet er ganske greit for tiden.

Jostein Jensen, tidligere bostedsløs

Boligprogrammet i Haugesund er nå avsluttet, men kommunen fortsetter med et underprosjekt kalt «Bolig for velferd» med en rekke aktører. Da med spesielt fokus på rus og psykisk helse, samt lavinntektsfamilier med flyktningbakgrunn.

– Jeg søkte meg vekk fra rusen og bor i ordnede forhold, uten tull eller stjeling. Jeg har fått kontakt med alle barna mine igjen, utenom ei, som er forståelig, men det ordner seg. Også har jeg barnebarn, smiler Jostein Jensen.

– Livet er ganske greit for tiden.