Hopp til innhold

Marius har ikke noe sted å bo – må ofte sove på gulvet i parkeringshus

Trondheim kommune bryter loven i møte med rusavhengige. – Et problem over hele landet, sier Frelsesarmeen.

Marius Rønning står i en parkeringskjeller, rett opp og ned med hendene i lomma. Han ser rett inn i kamera og har en alvorlig mine.

MÅ SOVE UTE: I dette parkeringshuset har Marius Rønning sovet mange ganger. Han må ofte sove ute, fordi Trondheim kommune ikke har nok midlertidige boliger til folk som sliter med rus.

Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Det er slitsomt. Det tar på psyken og det fysiske, sier Marius Rønning.

Han sliter med rus og har ikke noe fast sted å bo i Trondheim.

Når han ikke har et sted å sove den neste natten, må han henvende seg til Nav. De er pliktig å gi et forsvarlig overnattingssted.

Likevel har de ofte ingenting å tilby ham, fordi det er fullt overalt.

– De skal ha en bolig klar til de som trenger det, nødboliger i Trondheim, men det har de ikke, sier Rønning.

Dermed har han flere ganger måttet sove i skogen, på sofaen til bekjente, i parkeringshus eller heiser. Om vekterne oppdager ham i løpet av natten, blir han vekket og sendt bort.

Rønning sier at han ikke er alene om å leve på denne måten.

– Det er ganske mange – det er nok flere enn hva folk tror.

Et hjørne av parkeringshuset i Trondheim er sperret av. Her har flere med rusproblematikk sovet i mangel på et annet sted å oppholde seg på natten.

I dette hjørnet i et parkeringshus i Trondheim har Rønning tilbrakt flere netter. Han sier temperaturen her er ganske bra om vinteren. Nå er hjørnet sperret av, så han kan ikke sove der lenger.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Et problem i hele landet

I november 2020 ble det registrert 3325 bostedsløse personer i Norge, ifølge en rapport fra By- og regionforskningsinstituttet (NIBR).

En fjerdedel av disse slet samtidig med rus eller psykiske lidelser.

Frode Woldslund sier at dårlige botilbud for personer i denne gruppen er et problem over hele landet. Han er virksomhetsleder for rusomsorg i Frelsesarmeen.

– Vår erfaring er at det ofte ikke er tilrettelagte tilbud til gruppen i kommunene. Det er mange rusbrukere som ikke har verdige botilbud, sier han.

Frode Woldslund er virksomhetsleder for rusomsorg i Frelsesarmeen

Frode Woldslund er virksomhetsleder for rusomsorg i Frelsesarmeen nasjonalt.

Foto: Arnstein Lindstad

Brukerne Frelsesarmeen er i kontakt med, blir ofte plassert i kummerlige forhold, ifølge Woldslund.

– Det kan være campingplasser og det kan være midlertidige bosteder som ikke har en særlig høy standard, og som jeg tror ingen av oss ville tenkt at vi kunne bodd.

– Jeg synes det er trist og rart at det fortsatt er sånn, for dette kunne man ha ordnet opp i relativt fort hvis det var vilje politisk til å sette i gang tiltakene som må til.

Les også: Nils sover i denne heisen ved jernbanestasjonen

Nils bor i heis i Trondheim
Nils bor i heis i Trondheim

Kommunen bryter loven

I april 2020 la Trondheim kommune ned det eneste akuttovernattingstilbudet for bostedsløse menn.

Plassene ble omgjort til midlertidige boliger, og antall senger ble samtidig halvert fra tolv til seks.

Statsforvalteren i Trøndelag har avdekket en rekke lovbrudd i måten Trondheim kommune møter bostedsløse personer med rusproblemer på.

Ved flere tilfeller har personer som søker midlertidig bolig heller fått økonomisk stønad, fordi Nav ikke har hatt noe egnet sted å tilby.

Noen av disse har ikke vært i stand til å bruke pengene på overnatting, eller har vært utvist fra hoteller og andre overnattingssteder, viser rapporten.

Statsforvalteren mener det er kommunens feil at dette har skjedd.

«Etter vår vurdering er det mangelen på egnede kommunale botilbud, som har satt Nav-kontorene i en posisjon hvor de gjentatte ganger og over lengre tid, ikke har hatt mulighet til å oppfylle plikten til å gi et forsvarlig midlertidig botilbud til alle som har rett på tjenesten.» skriver de i rapporten.

Hanne Reitan Øksnes er underdirektør i oppvekst- og velferdsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Hanne Reitan Øksnes sier funnene i tilsynet er alvorlige. Hun er underdirektør i oppvekst- og velferdsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Foto: Bjorn Erik Ovrelid / Statsforvalteren i Trøndelag

– Svært alvorlig

Statsforvalteren mener kommunens praksis har ført til brudd på helt grunnleggende rettigheter for personer i en svært sårbar livssituasjon.

– Vi ser det som svært alvorlig at kommunen ikke har et tilstrekkelig og forsvarlig midlertidig botilbud til en gruppe mennesker som allerede befinner seg i en særlig sårbar livssituasjon, sier Hanne Reitan Øksnes til NRK.

Hun er underdirektør i oppvekst- og velferdsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

– Det er ingen tvil om at dette forverrer livssituasjonen til de det gjelder, og at det vanskeliggjør oppfølging og behandling fra hjelpeapparatet, sier Øksnes.

– Vi kan ikke utelukke at kommunens mangelfulle tilbud og kontinuerlige lovbrudd har skapt situasjoner med alvorlig fare for liv og helse for enkeltpersoner.

De kritiserer også kommunen for mangelfull internkontroll av egne systemer.

Allerede i 2017 førte Statsforvalteren et tilsyn som avdekket lovbrudd i samme tjeneste, da særlig for bostedsløse kvinner med rusproblemer.

Før sommeren 2023 åpnet kommunen seks plasser til denne gruppen.

– Kommunens arbeid med å rette lovbruddene har trukket ut i tid, til tross for tett oppfølging fra Statsforvalteren. Det har vi uttrykt gjentatte bekymringer for, sier Øksnes.

Les også: På ett år gikk Sonja Berg fra å planlegge ektemannens begravelse til å feire gullbryllup

Ekteparet Sonja og Jan Berg ser på gamle bilder sammen.
Ekteparet Sonja og Jan Berg ser på gamle bilder sammen.

Kjenner seg igjen i kritikken

Trondheim kommune har mottatt rapporten fra Statsforvalteren, og sier saken har høyeste prioritet hos dem.

– Vi kjenner jo oss dessverre veldig igjen i det, og det er en sterkt beklagelig situasjon å være i. Vi har jo jobbet veldig hardt og jobber fremdeles hardt for å finne et godt tilbud til denne gruppa, sier Viviann Sandberg Larsen.

Hun er konstituert kommunalsjef for psykisk helse og rus i Trondheim kommune, og synes det er trist å høre om Rønning som ofte må sove ute.

Viviann Sandberg larsen har en alvorlig mine i ansiktet mens hun ser rett inn i kamera. Hun har på seg en beige blazer med Trondheim kommune-brosje på.

Konstituert kommunalsjef for psykisk helse og rus, Viviann Sandberg Larsen.

Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Det er ikke en situasjon som vi ønsker at noen av innbyggerne i Trondheim kommune skal være i det hele tatt. Det er også grunnen til at vi nå jobber veldig hardt for å finne et egnet tilbud.

Hun sier at gruppa som trenger hjelp fra kommunen har endret seg de siste årene, og at det er vanskelig å håndtere. Flere brukere skal ha blitt utvist fra ulike botilbud, fordi de bryter reglene på stedet.

– Vi har fått flere personer som har voldsproblematikk, og der har ikke kommunen så stort handlingsrom. Vi skal gi dem tjenester og et forsvarlig botilbud, men så skal vi også ivareta sikkerheten til ansatte, til de andre beboerne som bor der, naboer og nabolag.

Kommunen jobber med å øke kapasiteten til opp mot ti til tolv plasser totalt. Statsforvalteren har gitt dem frist i å rette opp i lovbruddene innen 15. oktober i år.

– Vi opplever at kommunen har tatt funnene våre på alvor, og har tro på at kommunen nå vil rette opp lovbruddene, sier Øksnes i Statsforvalteren.

Marius Rønning ser rett inn i kamera med en alvorlig mine. Han har på seg en grå hettegenser med blå boblevest over.

Marius Rønning håper politikerne klarer å gjøre noe for å endre situasjonen han og flere andre i Trondheim er i.

Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Trenger flere boliger

Woldslund i Frelsesarmeen tror løsningen på situasjonen landet over er å få på plass flere boliger, med tettere oppfølging av brukerne.

– Vi må ha flere boliger som har ulik grad av oppfølging, alt ifra bemannede heldøgnsboliger til enkeltstående boenheter med tilsyn. Det er klart at dette koster penger, men jeg tror det er samfunnsøkonomisk lurt og lønnsomt, sier han.

For Marius Rønning ville det betydd mye. Han synes det er helt utrolig at kommunen ikke har flere overnattingssteder å tilby.

– Jeg håper de klarer å gjøre noe med situasjonen. Det bør prioriteres høyere enn mye annet, sier han.

– Hvordan ser du på framtiden, sånn som ting er nå?

– Akkurat nå synes jeg det ser ganske mørkt ut, egentlig. Men jeg har jo ikke gitt opp, det har jeg ikke. Jeg må bare stå på, sier Rønning.

Les også: Demens-syke Bente fikk ikke forsvarlig behandling på sykehjemmet

Bente og Helge
Bente og Helge